1. Xuất ngũ trước hạn do không còn đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 279/2017/TT-BQP thì việc xuất ngũ trước thời hạn do không còn đủ sức khỏe để phục vụ tại quân đội là một quy trình quan trọng và cụ thể. Thông tư này là một bản tài liệu pháp luật quan trọng của Việt Nam, giúp xác định tiêu chuẩn sức khỏe cần thiết để công dân có thể tham gia và phục vụ trong lực lượng quân đội. Quy trình xuất ngũ trước thời hạn dựa trên các quy định của  Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP Thông tư này quy định rõ về việc đánh giá sức khỏe của công dân để xác định khả năng phục vụ trong quân đội. Việc đánh giá này không chỉ tập trung vào khả năng thể chất, mà còn bao gồm cả khả năng tinh thần và chính trị, để đảm bảo rằng lực lượng quân đội chỉ bao gồm những người có đủ năng lực và điều kiện để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong quá trình phục vụ.

Thiết lập quy trình rõ ràng và tiêu chuẩn sức khỏe là một phần quan trọng của việc quản lý lực lượng quân đội và đảm bảo rằng mọi người được đối xử một cách công bằng, đồng thời cung cấp sự hiểu biết và bảo vệ cho những người không đủ điều kiện hoặc có vấn đề về sức khỏe khi phục vụ trong quân đội. Thông tư liên tịch 16 là một tài liệu quan trọng của Việt Nam, thiết lập một quy trình chi tiết và bảo đảm tính khách quan trong việc đánh giá sức khỏe của công dân để xác định khả năng phục vụ trong lực lượng quân đội (ngũ).

Điều quan trọng trong quy trình này là việc xác định xem một công dân còn đủ sức khỏe để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không. Quy trình đánh giá sức khỏe được thực hiện bởi Hội đồng giám định sức khỏe, mà ở cấp sư đoàn và các cấp tương đương cao hơn hoặc bởi Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền. Các chuyên gia tại những hội đồng này sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá sự phù hợp về mặt y tế và sức khỏe của công dân dựa trên các tiêu chuẩn cụ thể.

Nếu Hội đồng giám định đưa ra kết luận rằng công dân không đáp ứng đủ tiêu chuẩn sức khỏe cần thiết để phục vụ trong lực lượng quân đội, việc miễn gọi nhập ngũ sẽ được áp dụng. Điều này không chỉ đảm bảo rằng lực lượng quân đội chỉ gồm những người có đủ năng lực, mà còn cung cấp sự hiểu biết và bảo vệ cho những người không đủ điều kiện hoặc có vấn đề về sức khỏe khi phục vụ trong quân đội. Việc này thể hiện tính công bằng và tôn trọng đối với quyền lợi của các công dân.

2. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ 

UBND cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận rằng gia đình đang đối diện với khó khăn và thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định tại Điểm b và c, Khoản 1 của Điều 41 trong Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Cụ thể, điều này bao gồm:

- Trong những tình huống mà gia đình chỉ có một người lao động duy nhất, đó là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng thân nhân, và họ đã mất khả năng lao động hoặc chưa đạt đủ tuổi lao động, gia đình sẽ được xem xét một cách cụ thể và tỉ mỉ để xác định tình trạng khó khăn. Đây là một tình huống đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến khả năng duy trì cuộc sống hàng ngày và sự phát triển của những người thân trong gia đình. Ngoài ra, nếu gia đình đang phải đối mặt với tình trạng thiệt hại nặng về người và tài sản, do các sự kiện không lường trước như tai nạn, thiên tai, hoặc dịch bệnh nguy hiểm gây ra, việc này sẽ tạo ra một tình thế vô cùng khó khăn. Trong trường hợp này, UBND cấp xã sẽ phải thực hiện việc xác nhận một cách chi tiết và khách quan để đảm bảo rằng gia đình đang đối diện với sự khủng bố của thực tế và cần được hỗ trợ và bảo vệ. Các quy trình và xác nhận này không chỉ thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với tình trạng khó khăn của gia đình, mà còn giúp đảm bảo rằng họ sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết để vượt qua những khó khăn mà họ đang phải đối diện.

- Bên cạnh các tình huống đã nêu, còn một trường hợp quan trọng khác cần được xem xét đối với việc miễn khỏi nghĩa vụ quân sự. Đó là trường hợp khi một trong số các con cái của gia đình được xác định là bệnh binh hoặc là người nhiễm chất độc da cam, và họ có mức suy giảm khả năng lao động nằm trong khoảng từ 61% đến 80%. Việc xem xét và miễn khỏi nghĩa vụ quân sự cho những trường hợp này thể hiện sự quan tâm và sự hiểu biết sâu sắc về khả năng của họ trong việc phục vụ trong lực lượng quân đội. Điều này không chỉ giúp đảm bảo rằng họ không phải chịu áp lực không cần thiết, mà còn tạo điều kiện để họ có đủ thời gian và khả năng để chăm sóc và hỗ trợ người thân trong tình trạng sức khỏe yếu đuối của họ. Quyết định này cũng thể hiện tính công bằng và lòng biết ơn của xã hội đối với những người đã đóng góp và hy sinh trong lực lượng quân đội, đồng thời đảm bảo rằng họ cũng được quan tâm và được đối xử một cách công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện miễn gọi nhập ngũ

UBND cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận rằng gia đình đang trải qua hoàn cảnh khó khăn và thuộc diện miễn gọi nhập ngũ theo quy định tại Điểm a, b, c trong Khoản 2 của Điều 41 trong Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Cụ thể, đây bao gồm:

- Các con của liệt sĩ, tức là những người đã hy sinh trong dịch vụ quân sự, được miễn khỏi nghĩa vụ quân sự nhằm đảm bảo rằng họ không cần phải chịu gánh nặng của nghĩa vụ quân sự. Việc này không chỉ giữ cho gia đình ổn định mà còn thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với những người đã hi sinh vì đất nước.

- Các anh hoặc em của liệt sĩ được xem xét và miễn gọi nhập ngũ, theo tinh thần đồng lòng và đồng tình, nhằm bảo đảm rằng gia đình không chỉ tránh khỏi gánh nặng của nghĩa vụ quân sự, mà còn có cơ hội duy trì đoàn kết và hỗ trợ tương thân tương ái trong những giai đoạn khó khăn. Việc này thể hiện lòng biết ơn và sự quan tâm đối với những người đã hi sinh, đồng thời cung cấp một môi trường ổn định cho gia đình để họ có thể cùng nhau đối mặt với thách thức của cuộc sống và vượt qua mọi khó khăn một cách đoàn kết.

- Các con của thương binh hạng hai, tức là những người đã bị thương trong dịch vụ quân sự một cách nghiêm trọng, cùng với các con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và các con của những người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Việc miễn gọi nhập ngũ cho những trường hợp này nhấn mạnh việc đảm bảo rằng họ có đủ thời gian và khả năng chăm sóc cho người thân trong tình trạng sức khỏe yếu đuối của họ và thể hiện tôn trọng và quan tâm đối với những người đã phục vụ và hy sinh vì đất nước.

Thông qua việc xác nhận này, gia đình được miễn khỏi nghĩa vụ quân sự, đảm bảo rằng họ có đủ thời gian và khả năng tập trung vào việc chăm sóc và hỗ trợ những người thân trong tình trạng khó khăn hoặc tình trạng sức khỏe yếu đuối của họ. Điều này thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với những người đã đóng góp cho đất nước và gia đình trong tình hình đặc biệt.

4. Công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị để nhập ngũ

Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội đã thực hiện một cuộc báo cáo chi tiết và tổng quan đến cấp có thẩm quyền, trong đó đã thảo luận và phân tích một cách cặn kẽ về việc một cá nhân không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chính trị, dựa trên các quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA.

Báo cáo này là kết quả của một quá trình nghiên cứu tỉ mỉ và quá trình xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng mọi khía cạnh về tiêu chuẩn chính trị đã được xem xét một cách kỹ lưỡng. Trong quá trình này, đã được thực hiện việc thu thập thông tin, đánh giá, và xác minh để đưa ra một kết luận chính xác và khách quan về tình trạng chính trị của cá nhân đó.

Kết quả của cuộc báo cáo này đánh dấu một bước quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình đánh giá tiêu chuẩn chính trị. Nó cũng thể hiện sự cam kết của Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội đối với việc đảm bảo rằng lực lượng quân đội luôn đáp ứng các tiêu chuẩn chính trị cao nhất để đảm bảo sự tin cậy và an toàn trong các hoạt động liên quan đến quốc phòng và an ninh.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Cách tính tiền trợ cấp xuất ngũ của người công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.