1. Mẫu đơn xin ra quân trước thời hạn (xuất ngũ)

Người xin ra quân trước thời hạn phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt và phải có đơn xin ra quân để thủ trưởng đơn vị hoặc cơ quan xem xét giải quyết. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn này để tham khảo và vận dụng vào thực tiễn:

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin ra quân (xuất ngũ) trước thời hạn:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***_____

 

ĐƠN XIN RA QUÂN TRƯỚC THỜI HẠN

 

Kính gửi: …………………………………………………

Tôi tên là……………………… sinh ngày....................

CMND/CCCD số……… ngày cấp…... nơi cấp ...........

Hộ khẩu thường trú......................................................

....................................................................................

Hiện đang công tác tại:...............………………………

Nay tôi làm đơn này kính mong ……… xem xét cho tôi ra quân trước thời hạn.

Lý do xin ra quân trước thời hạn: ……………………...

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...................,ngày...../...../.....

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Quân nhân chuyên nghiệp được phục viên khi nào?

Thưa luật sư, xin hỏi: Quân nhân chuyên nghiệp được phục viên khi nào ạ? Chế độ phụ viên đối với quân nhân như thế nào? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 22 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định điều kiện thôi phục vụ tại ngũ đối với quân nhân chuyên nghiệp như sau:

1. Quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Khi hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

+ Nam quân nhân chuyên nghiệp có đủ 25 năm, nữ quân nhân chuyên nghiệp có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng;

+ Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này.

2. Quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ theo chế độ bệnh binh khi sức khỏe bị suy giảm theo quy định của pháp luật.

3. Quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ tại ngũ được chuyển ngành khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và được cơ quan, tổ chức nơi đến tiếp nhận.

4. Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì được phục viên.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì nếu bạn không còn nguyện vọng phục vụ tại ngũ thì được cho phục viên. Theo đó, khi phục viên bạn sẽ được hưởng các chế độ, chính sách sau:

- Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phục viên; được hỗ trợ đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

- Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi phục viên.

- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; hoặc được ưu tiên khi xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Kết luận: Nếu bạn không còn nguyện vọng trong quân ngũ thì được phục viên và được trợ cấp đào tạo 06 tháng tiền lương cơ sở, ngoài ra còn được hưởng trợ cấp một lần và các chế độ, chính sách khác, bạn xem tại quy định trên.

 

3. Hướng dẫn viết đơn xin ra quân trước thời hạn?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện tại tôi đang thực hiện nghĩa vụ và muốn viết đơn ra quân trước thời hạn nhưng không biết viết như thế nào cho hợp lý, mong luật sư hướng dẫn cho tôi mẫu đơn, tôi thuộc vào điều thứ 2 của luật hạ sỹ quan chiến sỹ ?
Cảm ơn!
Người gửi : Bùi Thành Trung

>> Luật sư tư vấn quy định về điều kiện ra quân trước thời hạn, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Tại Điều 43Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về điều kiện xuất ngũ như sau:

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Luật này thì được xuất ngũ.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này.

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;…

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn có thể xuất ngũ sớm.

Vì bạn không nói rõ bạn thuộc trường hợp nào, nên chúng tôi chưa thể tư vấn thủ tục cho bạn được.

Bạn nộp đơn xin xuất ngũ trước thời hạn và giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã cho chỉ huy đơn vị cấp Trung đoàn (hoặc tương đương trở lên). Trên cơ sở xem xét đơn, kết hợp với việc xác minh, Chỉ huy đơn vị sẽ quyết định cho bạn xuất ngũ.

Về đơn xin ra quân trước thời hạn bạn cần có những nội dung cơ bản như sau: Quốc Hiệu, Tiêu Ngữ, Tên đơn, Ngày Tháng Năm viết đơn, Địa chỉ viết đơn, Kính gửi..., Ngày nhập ngũ, Địa chỉ tiểu, đội, đoàn mà bạn đang thực hiện nghĩa vụ, Lý do xin xuất ngũ, Chữ ký của người làm đơn,...

 

4. Dân quân tự vệ có được ra quân sớm?

Thưa luật sư ! Tôi hiện nay có tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương, ba tôi vừa mới mất và mẹ tôi năm nay 61 tuổi. Hiện mẹ tôi buôn bán tại nhà còn tôi thì ở nhà phụ giúp gia đình buôn bán. Vậy tôi có thể xin ra quân sớm được hay không ?
Tôi xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 12 Luật dân quân tự vệ 2019 quy định Dân quân tự vệ nòng cốt được thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

Điều 12. Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ

1. Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn trong trường hợp sau đây:

a) Dân quân tự vệ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Dân quân tự vệ nam một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

b) Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ;

c) Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận;

d) Có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an;

đ) Có giấy báo và vào học ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.

2. Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ trong trường hợp sau đây:

a) Chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích, đã chết;

b) Bị khởi tố bị can;

c) Bị tước danh hiệu Dân quân tự vệ;

d) Bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

đ) Nghiện ma túy theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

e) Bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ.

Như vậy, Dựa theo hoàn cảnh hiện tại của gia đình bạn, ba bạn vừa mới mất và mẹ bạn năm nay 61 tuổi nên nếu gia đình bạn gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất thì bạn sẽ xin thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn theo quy định nêu trên.

Thẩm quyền: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thôi trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

 

5. Điều kiện được ra quân trước thời hạn?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi đang đi nghĩa vụ quân sự được 10 tháng, nay vợ tôi mắc bệnh hiểm nghèo, con tôi mới 8 tháng tuổi, tôi muốn ra quân trước thời hạn được không?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về điều kiện xuất ngũ như sau:

"Điều 43. Điều kiện xuất ngũ

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Luật này thì được xuất ngũ.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này."

Bên cạnh đó, Điểm b và Điểm c Điều 41 quy định:

"b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;"

Theo đó, trường hợp của bạn được xuất ngũ trước khi hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự do là lao động duy nhất trong gia đình phải nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động.

>> Bài viết tham khảo thêm: Thủ tục xin ra quân trước thời hạn? Chế độ được hưởng khi xin ra quân?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.