1. Nguyên tắc hoạt động của phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải Lò đốt rác y tế 

Nguyên tắc phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải của lò đốt rác y tế, theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7245:2003, được thiết lập để đo lường nồng độ khối lượng của nitơ oxyt trong khí thải sau quá trình rửa đuổi và loại nitơ bằng phương pháp khử và/hoặc phương pháp xúc tác. Dưới đây là chi tiết về phương pháp này:

- Mục tiêu phân tích: Xác định nồng độ khối lượng của nitơ oxyt trong khí thải, sau các bước rửa đuổi và loại nitơ.

- Quy trình phân tích:

+ Hấp thụ nitơ oxyt:

+ Nitơ oxyt trong khí thải được hấp thụ vào dung dịch hydro peroxyt kiềm (NaOH 1,2 mol/l, H2O2 0,6 %) với sự có mặt của ion đồng (Cu2+) như là chất xúc tác.

+ Nitơ oxyt bị oxy hóa, tạo thành ion nitrit (NO2).

- Không có Nitrat tạo ra: Trong những nồng độ cao, không có sự tạo ra ion nitrat trong dung dịch hấp thụ.

- Phân hủy hydro peroxyt dư:

+ Hydro peroxyt dư trong dung dịch hấp thụ làm cản trở việc tạo mẫu.

+ Để giải quyết vấn đề này, hydro peroxyt được phân hủy bằng xúc tác của ion đồng (Cu2+) trong thời gian 30 phút khi đun nóng dung dịch trên bếp cách thủy ở 80°C.

- Xác định Nitrit: Nồng độ nitrit trong dung dịch hấp thụ được xác định bằng máy đo quang đo độ hấp thụ cực đại của dung dịch mầu hồng từ phản ứng giữa sunfanilamit và naphtyletylendiamin (NEDA) ở bước sóng 545 nm.

- Xác định Nitơ Dioxyt: Nồng độ khối lượng của nitơ dioxyt được xác định bằng cách so sánh độ hấp thụ thu được với đường chuẩn, được chuẩn bị từ dung dịch tiêu chuẩn natri nitrit tinh khiết.

Phương pháp này kết hợp các bước chuẩn bị mẫu và xác định nồng độ để đảm bảo độ chính xác và đáng tin cậy trong việc đo lường nitơ oxyt trong khí thải của lò đốt rác y tế. Trong quá trình phân tích ô nhiễm trong khí thải của lò đốt rác y tế, phương pháp theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7245:2003 đã được thiết lập một cách chi tiết và hệ thống. Các bước chính bao gồm hấp thụ nitơ oxyt vào dung dịch hydro peroxyt kiềm, loại nitơ và phân hủy hydro peroxyt dư bằng xúc tác của ion đồng. Sau đó, nồng độ nitrit được xác định bằng máy đo quang và nồng độ khối lượng của nitơ dioxyt được xác định bằng cách so sánh với đường chuẩn. Phương pháp này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong việc đo lường nồng độ khối lượng của nitơ oxyt trong khí thải của lò đốt rác y tế. Đồng thời, quy trình này cũng giải quyết vấn đề về sự cản trở từ hydro peroxyt dư thông qua phương pháp phân hủy đồng thời, đảm bảo sự hiệu quả của quá trình phân tích.

 

2. Nội dung về báo cáo kết quả phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải Lò đốt rác y tế

Căn cứ tại Mục 10 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7245:2003 quy định về báo cáo kết quả phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt rác y tế: 

- Trước khi tiến hành phân tích, chúng tôi đã đảm bảo nhận đủ mẫu khí thải từ lò đốt rác y tế theo các quy định của Tiêu chuẩn TCVN 7245:2003. Việc lấy mẫu được thực hiện một cách đ represent ep và đảm bảo tính đại diện cho quá trình đốt cháy rác y tế.

​- Đã đo lường lưu lượng khí thải theo phương pháp quy định trong Tiêu chuẩn. Các dữ liệu về lưu lượng đảm bảo độ chính xác và đáng tin cậy trong quá trình phân tích.

​- Các thông số ô nhiễm trong khí thải như NOx, SO2, CO, PM10, và các chất khác đã được đo và kết quả được ghi nhận chi tiết. Các kết quả đo đạt đều được so sánh với các ngưỡng tiêu chuẩn quy định.

​- Trong quá trình đo, không có sự cố đặc biệt hay bất thường nào xảy ra. Các thông số và dữ liệu thu được đều ổn định và đáng tin cậy.

​- Ghi chép và đối chiếu các số liệu liên quan đến lò đốt rác y tế trong thời gian tiến hành đo. Điều này bao gồm thông tin về nhiên liệu sử dụng, lưu lượng rác, và các điều kiện hoạt động của lò.

​- Xác nhận rằng mọi thao tác thực hiện trong quá trình phân tích không có bất kỳ biến động ngoài các quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 7245:2003 hoặc các tiêu chuẩn liên quan khác được viện dẫn.

Cam kết rằng quá trình phân tích đã được thực hiện một cách đúng đắn và tuân thủ đầy đủ các quy định của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7245:2003, nhằm đảm bảo chất lượng và độ chính xác cao trong việc đánh giá ô nhiễm khí thải từ lò đốt rác y tế.

 

3. Kỹ thuật lấy mẫu phương pháp phân tích thông số ô nhiễm trong khí thải Lò đốt rác y tế

Kỹ thuật lấy mẫu và phân tích ô nhiễm trong khí thải của lò đốt rác y tế, theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7245:2003, được thực hiện theo các bước chi tiết và hệ thống nhằm đảm bảo độ chính xác và đáng tin cậy của kết quả. Dưới đây là mô tả chi tiết về quá trình lấy mẫu:

Nguyên tắc chung:

- Tùy thuộc vào nhiệm vụ đo và thiết bị có sẵn, lựa chọn hệ thống thiết bị lấy mẫu phù hợp với các sơ đồ đo đã quy định.

- Sơ đồ hệ thống thiết bị lấy mẫu sẽ được sử dụng khi lượng NO2 là rất nhỏ so với lượng nitơ oxyt tổng (NO + NO2 = NOx).

Quy trình lấy mẫu:

- Lấy mẫu khí bằng phương pháp thế chỗ thể tích:

+ Kết nối bình lấy mẫu khô với thiết bị lấy mẫu.

+ Khởi động bơm hút, thổi sạch đường lấy mẫu và bình.

+ Khi thể tích khí qua bằng 10 lần thể tích bình lấy mẫu, đóng khóa của bình.

+ Đo nhiệt độ và áp suất không khí bên ngoài và đưa dung dịch hấp thụ vào bình.

- Tháo bình:

+ Đóng khóa của bình lấy mẫu.

+ Tháo bình ra khỏi thiết bị lấy mẫu.

- Đưa dung dịch hấp thụ vào bình:

+ Sử dụng ống cao su nối đầu khóa của bình với bơm tiêm chứa dung dịch hấp thụ.

+ Mở khóa và đưa dung dịch hỗn hợp vào bình.

+ Đóng khóa bình và tháo bơm tiêm.

- Lắc bình:

+ Lắc mạnh bình trong khoảng 3 phút hoặc theo quy định.

+ Đặt bình vào máy lắc và lắc thêm 2 phút.

- Chuyển dung dịch sang bình định mức:

+ Chuyển dung dịch mẫu từ bình lấy mẫu sang bình định mức.

+ Tráng bình lấy mẫu hai lần bằng nước và nhập nước rửa này vào dung dịch mẫu trong bình định mức.

- Phân hủy hydro peroxyt:

+ Đặt bình định mức vào nồi cách thủy ở 80oC trong 30 phút.

+ Lấy ra và lắc.

+ Làm nguội bình đến nhiệt độ phòng.

- Chuẩn bị dung dịch mẫu để phân tích:

+ Thêm nước vào bình định mức và lắc.

+ Dùng dung dịch này làm dung dịch mẫu để phân tích.

Nếu bình định mức được đậy kín, dung dịch có thể bảo quản được tới một thời gian nhất định trước khi thực hiện bước tiếp theo của qui trình. Nếu nồng độ NOx lớn, có thể pha loãng mẫu hoặc lấy một phần mẫu để phân tích. Quá trình lấy mẫu và phân tích ô nhiễm trong khí thải của lò đốt rác y tế, theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7245:2003, được thực hiện một cách chi tiết và khoa học. Quy trình này bao gồm nhiều bước chính như lấy mẫu khí, xử lý mẫu và chuẩn bị dung dịch để phân tích. Điều này đảm bảo kết quả đo đạt được chính xác và đáng tin cậy.

Bước quan trọng nhất là lấy mẫu bằng phương pháp thế chỗ thể tích, đảm bảo tính biểu diễn chính xác của mẫu trong quá trình đo. Thời gian lấy mẫu và xử lý mẫu được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sự đồng đều và chính xác trong quá trình phân tích. Các bước xử lý hóa chất được thực hiện cẩn thận để tránh rò rỉ và đảm bảo sự an toàn trong quá trình làm việc. Kết quả cuối cùng sau cùng của quá trình này là dung dịch mẫu chuẩn bị để phân tích, và quá trình này được thực hiện với sự chính xác và hiệu quả. Chất lượng của mẫu đảm bảo độ chính xác của phân tích và làm tăng tính tin cậy của kết quả. Điều này là quan trọng để đảm bảo rằng dữ liệu thu được từ quá trình đo lường có thể được sử dụng đúng cách trong các nghiên cứu và đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải từ lò đốt rác y tế.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau đây: Hành vi gây ô nhiễm môi trường bị xử phạt như thế nào?

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi, với số hotline độc đáo 1900.6162, là nơi quý khách có thể tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp và nhanh chóng từ đội ngũ luật sư uy tín. Ngoài ra, để đảm bảo rằng mọi thông tin và yêu cầu của quý khách đều được xử lý một cách chính xác và đầy đủ, quý khách hàng cũng có thể liên hệ thông qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ phản hồi và hỗ trợ quý khách hàng một cách toàn diện, đồng thời giải đáp mọi thắc mắc một cách chi tiết và minh bạch.