1. Quyết định về kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phát hành Quyết định số 161/QĐ-BXD, đánh dấu một bước quan trọng trong việc tạo ra một Kế hoạch chi tiết và hiệu quả hơn cho việc kiểm tra và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Mục tiêu của Kế hoạch này là đảm bảo sự tuân thủ chặt chẽ và hiệu quả của các quy định pháp luật, đồng thời tối ưu hóa hoạt động quản lý của Bộ Xây dựng trong năm 2024. Bước này không chỉ thể hiện cam kết của Bộ Xây dựng trong việc nâng cao chất lượng quản lý mà còn là sự thể hiện của sự chú trọng và tôn trọng đối với việc thực thi pháp luật.

 

2. Nội dung kiểm tra văn bản thuộc quản lý của Bộ Xây dựng năm 2024

Theo quy định tại Điều 104 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã được xác định và thực hiện một cách cụ thể và toàn diện. Các phần kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra về thẩm quyền ban hành văn bản: Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo rằng cơ quan hoặc tổ chức ban hành văn bản có đủ thẩm quyền về cả hình thức và nội dung. Việc này giúp đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý của các quyết định.

- Kiểm tra về nội dung của văn bản: Đối với mỗi văn bản, việc kiểm tra cẩn thận về nội dung giúp đảm bảo rằng những quy định, hướng dẫn, và điều chỉnh được phát hành là chính xác và phù hợp với mục tiêu quản lý.

- Kiểm tra về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày, trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản: Đây là quá trình đánh giá sâu sắc về quy trình và quy định cụ thể mà mỗi văn bản phải tuân thủ. Việc này nhằm mục đích đảm bảo tính toàn vẹn, minh bạch và dễ hiểu của các văn bản pháp luật.

Những bước kiểm tra này không chỉ là quá trình pháp lý mà còn là biểu hiện của cam kết của Bộ Xây dựng trong việc đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong quá trình quản lý nhà nước. Đồng thời, chúng cũng là cơ sở cho sự tin cậy và sự hỗ trợ hiệu quả từ phía cộng đồng và các bên liên quan.

 

3. Xử lý kết quả rà soát văn bản thuộc quản lý của Bộ Xây dựng năm 2024

Quá trình rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Xây dựng không chỉ là một nhiệm vụ hình thức mà còn là một quá trình mạch lạc và chi tiết, tuân thủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương IX của Nghị định 34/2016/NĐ-CP (đã được điều chỉnh và bổ sung tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Quy trình này bao gồm các bước sau:

- Rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Đây là giai đoạn quan trọng nhằm kiểm tra và phân loại các văn bản theo đúng quy định, đồng thời phát hiện các điểm không phù hợp hoặc vi phạm Luật hoặc Hiến pháp. Qua việc sử dụng các nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy, như chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, cũng như dữ liệu thực tiễn, quá trình này sẽ tạo ra cơ sở vững chắc cho việc ra quyết định về việc dừng thi hành, bãi bỏ, hoặc thay đổi văn bản hiện hành.

- Xử lý kết quả rà soát: Sau khi đã đánh giá và phân tích, kết quả của quá trình rà soát sẽ được xử lý một cách cẩn thận và toàn diện. Có thể bao gồm việc đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thậm chí ban hành mới các văn bản pháp luật để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của đất nước.

- Quá trình rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Xây dựng không chỉ là việc đơn thuần thực hiện theo quy định mà còn là một quá trình cẩn trọng và toàn diện, nhằm đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của pháp luật. Quan điểm của Bộ Xây dựng là đặt văn bản mới hoặc sửa đổi vào bối cảnh rộng lớn hơn của các quy định pháp luật đã có hiệu lực, nhằm tạo ra sự nhất quán và chặt chẽ hơn trong hệ thống pháp luật quốc gia.

- Một cách tiếp cận thông minh và chi tiết là cần phải thực hiện việc đánh giá sâu sắc về các văn bản hiện hành và xác định rõ ràng các điểm mạnh và yếu, cũng như cơ hội và thách thức mà chúng mang lại. Dựa trên những phân tích kỹ lưỡng này, các biện pháp cần thiết có thể được đề xuất, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thậm chí là bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp hoặc thiết thực.

- Đặc biệt, quá trình này cần phải tôn trọng và tuân thủ một cách nghiêm ngặt các nguyên tắc pháp lý và nguyên tắc quản lý, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đúng đắn trong quá trình ra quyết định. Sự tương tác mạnh mẽ giữa các bộ phận và các chuyên gia về pháp luật là chìa khóa để đảm bảo quy trình này diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả.

- Việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Xây dựng không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần mà còn là một quy trình phức tạp và đa chiều, được thực hiện theo nhiều phương diện khác nhau và theo yêu cầu của nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau. Quá trình này không chỉ được thực hiện theo chuyên đề, lĩnh vực hay địa bàn, mà còn phản ánh sự linh hoạt và tính toàn diện trong quản lý pháp luật.

- Cụ thể, việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật có thể được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan cấp cao như Quốc hội, Chính phủ, hoặc Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo rằng các quy định pháp luật đáp ứng đầy đủ và chính xác với nhu cầu và mục tiêu phát triển của đất nước. Đồng thời, việc nhận và xem xét kiến nghị từ cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng là một phần quan trọng của quy trình này, đảm bảo rằng mọi ý kiến và đề xuất từ cộng đồng được xem xét một cách công bằng và cẩn thận.

- Kết hợp với các Tổ công tác về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, quá trình này trở nên linh hoạt và đa chiều hơn, giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và sáng tạo, từ đó nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của quá trình ra quyết định. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo rằng hệ thống pháp luật của đất nước luôn được điều chỉnh và hoàn thiện một cách liên tục, phản ánh đúng bản chất và yêu cầu của xã hội và nền kinh tế hiện đại.

- Việc tổ chức và tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Xây dựng không chỉ là một nhiệm vụ hình thức mà còn là một quy trình cần được thực hiện một cách cẩn thận và toàn diện. Cụ thể, việc lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật, một trong những bước quan trọng trong quá trình này, được tiến hành dựa trên các quy định rõ ràng và tiêu chuẩn cao.

- Không chỉ là việc đơn thuần đánh dấu các văn bản hết hiệu lực hoặc ngưng hiệu lực, mà còn là quá trình phân tích kỹ lưỡng về tính cần thiết và ứng dụng của từng văn bản. Việc áp dụng Mẫu số 03 và Mẫu số 04 của Phụ lục IV theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP là một biện pháp cụ thể để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc công bố thông tin.

- Qua việc xác định và công bố danh mục này theo quy định, Bộ Xây dựng không chỉ thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý văn bản pháp luật mà còn tạo ra một cơ sở dữ liệu chính thức và đáng tin cậy, giúp cho người dân và các cơ quan liên quan có thể tiếp cận và sử dụng thông tin một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Đồng thời, đây cũng là bước quan trọng để tạo điều kiện cho việc tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý pháp luật tại Bộ Xây dựng.

Tóm lại, việc rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Xây dựng không chỉ là một công việc hình thức mà còn là biểu hiện của sự quyết tâm và trách nhiệm trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn thiện và phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Quá trình này không chỉ là một công việc quản lý mà còn là biểu hiện của sự cam kết và trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với nguyện vọng và quyền lợi của các bên liên quan trong xã hội.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thời hạn báo cáo của cấp phó đơn vị thuộc Bộ Xây dựng sau công tác. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.