1. Giới thiệu thuyết phân tâm học

Phân tâm học được định nghĩa là một chuỗi các học thuyết và kỹ thuật trị liệu tâm lý có nguồn gốc từ những công trình và học thuyết của Sigmund Freud. Ý tưởng chủ đạo của phân tâm học chính là niềm tin cho rằng tất cả mọi người đều sở hữu những suy nghĩ, cảm xúc, ham muốn, và ký ức ẩn sâu trong vô thức.

Bằng cách chuyển những nội dung vô thức sang vùng ý thức, con người ta sẽ có thể trải nghiệm sự “thanh tẩy” tâm trí và hiểu sâu sắc hơn về trạng thái tâm lý hiện tại của bản thân. Qua quá trình này, con người ta sẽ có thể tìm thấy sự giải thoát khỏi những sự khó chịu và vướng bận về mặt tâm lý.

Phân tâm học đã được giải thích là vừa cấp tiến vừa bảo thủ. Vào những năm 1940, nó đã được coi là bảo thủ bởi cộng đồng trí thức châu Âu và Mỹ. Các nhà phê bình bên ngoài phong trào phân tâm học, cho dù ở cánh tả hay cánh hữu đều coi Freud là một người bảo thủ, cụ thể:

- Fromm đã lập luận rằng một số khía cạnh của lý thuyết phân tâm học phục vụ lợi ích của phản ứng chính trị trong cuốn The Fear of Freedom (1942) của ông, một đánh giá được xác nhận bởi các nhà văn thông cảm ở cánh hữu.

- Trong Freud: The Mind of the Moralist (1959), ông Philip Rieff lại miêu tả Freud là một người thúc giục con người làm điều tốt nhất cho số phận bất hạnh không thể tránh khỏi và đáng được ngưỡng mộ vì lý do đó.

- Ở những năm 1950, Herbert Marcuse đã thách thức cách giải thích phổ biến lúc đó cho rằng Freud là một người bảo thủ trong Eros và Civilization (1955), cũng như Lionel Trilling trong Freud và Cuộc khủng hoảng văn hóa của chúng ta và Norman O. Brown trong Cuộc sống chống lại cái chết (1959).

- Đối với Eros và Civilization, hai nhà triết học này lại đã giúp đưa ra ý tưởng rằng Freud và Karl Marx đang giải quyết các câu hỏi tương tự từ các quan điểm khác nhau đáng tin cậy ở cánh tả.

- Còn đối với Marcuse – ông đã chỉ trích chủ nghĩa xét lại tân Freud vì đã loại bỏ những lý thuyết có vẻ bi quan như bản năng chết, cho rằng chúng có thể bị biến thành một hướng không tưởng.

- Ngoài ra, các lý thuyết của Freud cũng ảnh hưởng đến toàn bộ trường phái Frankfurt và lý thuyết phê phán….

 

2. Nội dung Thuyết Phân tâm học của S.Freud

Về nội dung cơ bản Thuyết Phân tâm học của S.Freud chính là việc xác định cấu trúc của bộ máy tâm thần con người, cụ thể là phân tích về bản chất của tâm hồn, tâm lý con người.

Theo đó, nội dung của Phân tâm học được ông làm rõ ở các khía cạnh sau đây:

a. Cấu trúc nhân cách

Theo nhà tâm lý học S.Freud tâm lý con người được cấu tạo bởi 3 khối:

- Vô thức;

- Tiền ý thức;

- Ý thức.

Và để tương ứng với 3 khối này, ông đã đưa ra 3 thành tố cấu trúc nhân cách, cụ thể:

- Cái nó hay chính là bản năng (id);

- Cái tôi;  và

- Bản ngã (ego),

- Cái siêu tôi hay siêu bản ngã (superego) gọi là bộ máy tâm thần.

Trong đó, khối vô thức là khối bản năng mà bản năng tình dục giữ vị trí trung tâm, cung cấp nguồn năng lượng libido chi phối toàn bộ hoạt động đời sống tâm thần. Khối bản năng có các tính chất: có ngay từ lúc mới sinh, chỉ những lực lượng nguyên thủy của sự sống giống nhau cho tất cả các sinh vật, nó là nguồn động lực, sức mạnh cho hoạt động. Mục đích của bản năng là hướng tới khách thể, thế giới bên ngoài là đối tượng để thỏa mãn, nó đòi hỏi khách thể phải thỏa mãn ngay lập tức và trực tiếp. Các hành động đều có nguồn gốc từ sự khoái lạc vô thức. Bản năng tượng trưng cho phần vô thức và chống đối xã hội của cá nhân.

Khối ý thức tương ứng với cái tôi hay bản ngã (ego) là sự thể hiện cá tính tâm lý của mỗi người, nó xuất hiện sau bản năng. Bản ngã được thể hiện trong những hoạt động ý thức: tri giác, ngôn ngữ và những thao tác trí tuệ cho phép kiểm soát, kiềm chế hành vi cá nhân trong quan hệ với ngoại cảnh, bản ngã có thể đè nén xung đột bản năng và kiềm chế khoái lạc.

=> Như vậy, bản ngã vượt khỏi sự thống nhất sinh vật của thân xác để đạt tới một sự thống nhất cao hơn là sự tự chủ. Bản ngã tượng trưng cho phần ý thức và ý chí của cá nhân. Nó có tính chất tự chủ về nguồn năng lượng từ trong cấu trúc riêng của nó hoặc trong thùng năng lượng của bản năng tình dục được trung hòa, nó còn tự chủ với môi trường chọn ra những kích thích của môi trường. S.Freud đã nhấn mạnh rằng cái tôi (bản ngã) vừa là đầy tớ vừa là chủ nhân của cái nó (bản năng).

Cái siêu tôi (siêu bản ngã) là nhân tố lương tâm, đạo đức trong nhân cách bao gồm mọi khái niệm xã hội về cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu, nó là hiện thân của những lý tưởng và sự cố gắng để đạt tới sự hoàn thiện thay vì sự thỏa mãn hay thực tại tức là sự học hỏi của cá nhân về các giá trị và quy tắc xã hội. Cái siêu tôi là các chuẩn mực bên ngoài được phóng chiếu vào bên trong do kết quả nhập tâm của những lời dạy từ gia đình, nền giáo dục, nền văn hóa, nó hoạt động theo nguyên tắc kiểm duyệt, là một cỗ máy ngăn chặn không cho con người bộc lộ những bản năng tính dục và hiếu chiến theo cách có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến xã hội và trật tự xã hội.

Siêu bản ngã đấu tranh để cho các hành vi hoàn thiện bằng cách xác định giá trị hành vi hoặc thái độ đối với hành vi là đúng hay sai. Siêu bản ngã biểu hiện cho phần giá trị văn hóa với chức năng như là lương tâm cá nhân.

Cái siêu tôi luôn có ý đồ áp chế hoàn toàn những dục vọng của cái ấy. Theo S.Freud, mọi thành phần trong cấu trúc tâm thần thực hiện những chức năng khác nhau và có quan hệ với nhau, cấu trúc này được Freud ví như việc lái một chiếc ô tô, cái nó (bản năng) tương ứng với cái động cơ, cái tôi tương ứng với tay lái và cái siêu tôi là nguyên tắc chuyển động.

b. Động cơ hệ

Nhà tâm lý học S.Freud là người đầu tiên nghiên cứu về động cơ hệ.

Theo quan điểm Phân tâm học của ông thì tư tưởng và hành động của con người là do những động cơ gây ra.

Ông cho rằng toàn bộ sức mạnh tác động ở phía sau những nhu cầu cấp bách của cái ấy và biểu hiện những yêu cầu thuộc loại thể chất trong tâm thần là xung lực, xung lực này có bản chất sinh học rất đa dạng, nó có thể chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác, năng lượng của xung lực này có thể chuyển sang xung lực khác. Trong các xung lực vốn có của cá nhân có hai xung lực cơ bản là xung lực tình dục gọi là Eros, xung lực phá hủy gọi là Thanatos, S.Freud tin rằng mọi hành vi của con người đều được thúc đẩy bởi hai xung lực này, ông khẳng định: hành động của con người chịu sự chi phối của hai loại xung năng Eros và Thanatos và trên thực tế chúng cũng là hai nguyên tắc khoái lạc và cưỡng bức lặp lại, tuy nhiên, ông cũng cho rằng Eros mạnh hơn Thanatos nên nó giúp chúng ta tồn tại chứ không phải hủy diệt.

c. Sự phát triển nhân cách

Quan điểm của S.Freud về sự phát triển của nhân cách là sự phát triển của nhân cách bao gồm hàng loạt các xung đột giữa một bên là cá nhân luôn mong muốn được thỏa mãn các thúc đẩy bản năng với một bên là xã hội- cái thường xuyên kìm hãm, hạn chế những mong muốn đó của cá nhân, trong sự phát triển cá nhân tìm ra những phương thức vừa thỏa mãn được những mong muốn của bản thân vừa chịu sự kìm hãm của xã hội, chiến lược thích nghi này tạo thành nhân cách.

d. Tâm bệnh học

Theo nhà tâm lý học S.Freud, ông quan tâm và nghiên cứu về các nhóm bệnh như hysteri, trạng thái lo âu, sự rối loạn ám thị, từ đó ông đưa ra những khám phá như những trải nghiệm tuổi thơ có ảnh hưởng đến nhân cách trưởng thành, tất cả bệnh nhân đều nhớ lại quá khứ, phần lớn ở giai đoạn tuổi thơ gọi là ám thị; các triệu chứng rối nhiễu được hình thành do sự thúc đẩy của động cơ vô thức….

e. Sức khỏe tâm lý

Theo quan điểm của S.Freud thì một nhân cách lành mạnh, trưởng thành là một tập hợp năng lượng được kiềm chế và giữ thăng bằng. Cái bản năng sản sinh ra những nhu cầu cơ bản, cái tôi kiềm chế những xung năng của cái nó đủ lâu để tìm những giải pháp thực tế làm thỏa mãn những nhu cầu này, còn cái siêu tôi quyết định liệu kế hoạch giải quyết vấn đề của cái tôi có được chấp nhận về phương diện đạo đức hay không. Rõ ràng cái tôi ở giữa và phải đáp ứng hai thế lực bằng cách hướng tới sự công bằng giữa hai đòi hỏi trái ngược nhau của cái ấy và cái siêu tôi, cần phải trợ giúp cái tôi đủ sức để giải quyết mâu thuẫn nội tại trong nhân cách con người, một khi cái tôi đủ sức giải quyết mâu thuẫn này thì con người sống khỏe mạnh và nhân cách phát triển bình thường.

f. Sự thay đổi nhân cách dưới tác dụng của biện pháp tâm lý

Nhà tâm lý học S.Freud cho rằng ở người bệnh đã xảy ra sự chuyển hóa quan trọng, từ cái hữu thức trở thành vô thức, nghĩa là người ta chỉ mắc bệnh tâm thần khi nào người ta để cái hữu thức trở thành vô thức tạo ra các lỗ hỏng trong trí nhớ và mất trí nhớ, như thế nghĩa là những biến cố xảy ra cơn xúc động không tự nó làm phát sinh ra bệnh khi nó còn nằm trong lĩnh vực ý thức, chỉ khi nào nó bị đẩy ra khỏi lĩnh vực ý thức và trở thành vô thức thì khi đó mới tạo ra sự mất cân bằng trong đời sống tinh thần của con người. Theo hướng này ta sẽ thấy Phân tâm học mở ra một khả năng lớn để chữa trị cho các chứng bệnh tâm thần.

Ở trong trị liệu tâm lý, S.Freud đã xuất phát từ quan điểm: vô thức bị ngăn chặn đường vào ý thức và ở ngưỡng của nó là ở sự kiểm duyệt, những dục vọng, ham muốn bị dồn ép không bị mất hết năng lượng của mình và do đó đột phá vào ý thức, vào nơi mà nó không bị nhận dạng và tại đó nhà nghiên cứu tìm thấy chúng và phân tích chúng, giải phóng chúng. Phương pháp phân tích tâm lý của S.Freud được tiến hành theo hai giai đoạn: thu thập thông tin bằng quan sát lâm sàng và giai đoạn phân tích tâm lý, ứng dụng vào trị liệu, Freud đã đưa ra các phương pháp như sau:

g. Phương pháp liên tưởng tự do

Ở đây S.Freud để người bệnh ngồi quay lưng về thầy thuốc, mục đích để người bệnh không nhìn thấy thầy thuốc, trong tư thế như vậy, người bệnh có thể nói ra những suy nghĩ thoáng qua, chợt hiện ra trong đầu tự do liên hệ tới một sự kiện có thể. Trong trường hợp cần, thầy thuốc có thể gợi ra hoặc để bệnh nhân tự nguyện nói ra những điều mình quan tâm, sự liên kết tự do cho phép nhà phân tích và bệnh nhân vạch trần vô thức, cuối cùng cũng bộc lộ những cội nguồn của chứng loạn thần kinh; một điểm quan trọng nữa trong phương pháp trị liệu của Phân tâm học Freud là phân tích và lý giải giấc mơ.

Theo S.Freud, giấc mơ là một hình thức bị che đậy của việc thỏa mãn những ham muốn bị chèn ép, bản chất của chúng được thể hiện ở việc được dùng để thỏa mãn những ham muốn, giấc mơ thì có nội dung rõ ràng hay ẩn ngầm, nội dung rõ ràng là cái mà con người kể về giấc mơ của họ, nhớ lại những sự kiện diễn ra trong giấc mơ.

Ông S.Freud đã cắt nghĩa những giấc mơ bằng việc nhận thức những hài lòng tiềm ẩn được đại diện bởi một vài biểu tượng của giấc mơ; phương pháp phân tích sự thay đổi: trong việc thuyên chuyển những cảm xúc mạnh mẽ của tình yêu hay lòng thù hận, được trực tiếp hướng tới cha mẹ hay người khác trong năm đầu, sau đó chuyển trực tiếp hoặc ngụy trang trong giấc mơ hay sự liên tưởng tự do sang nhà phân tích. Sự di chuyển giúp nhà phân tích hiểu rõ về hoạt động vô thức của bệnh nhân và cuối cùng giúp bệnh nhân hiểu thấu hơn những động cơ vô thức quan trọng liên quan đến hoạt động hiện thực của họ.

 

3. Nội dung Thuyết Phân tâm học của S.Freud giải thích nguyên nhân tội phạm

Khi phân tích về nội dung cơ bản của Thuyết Phân tâm học của S.Freud về giải thích nguyên nhân của tội phạm hay đó chính là đối tượng nghiên cứu của Tội phạm học.  Khi phân tích về phương diện này, nhà tâm lý học S.Freud cho rằng: tội phạm là kết quả khi mà ở một cá nhân nào đó phần bản năng đã trỗi dậy đến mức thái quá, lấn át đến mức không thể nào kiểm soát được trong sự kết hợp với biểu hiện kém của siêu ngã; cùng lúc đó, bản ngã tức là phần lý trí có chức năng kiểm soát sự tác động qua lại giữa bản năng và siêu bản ngã hoạt động kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, S.Freud còn cho rằng: sự thăng hoa không tương xứng có thể là nguyên nhân khác dẫn đến tội phạm, đây là một quá trình tâm lý mà nhờ đó trạng thái tỉnh táo của cá nhân bị thay thế biểu tượng bởi một trạng thái khác.

Ngoài ra, ông còn cho rằng chứng loạn thần kinh chức năng cũng là một nguyên nhân dẫn đến tội phạm.

S.Freud lấy ví dụ chứng minh cho trường hợp này là: “Một người thường xuyên dùng giấy ăn để mở nắm cửa mỗi khi ra vào, ông ta không dám trực tiếp cầm nắm cửa vì lúc nào cũng bị ám ảnh nắm cửa có nhiều vi trùng gây bệnh. Cần lưu ý là không phải mọi người bị chứng loạn thần kinh chức năng đều phạm tội, chỉ có một số người thuộc nhóm này thực hiện hành vi phạm tội mà thôi…”

 

4. Khả năng áp dụng Thuyết Phân tâm học ở Việt Nam như thế nào?

Như chúng ta vừa nêu những nội dung chính của thuyết phân tâm học, vậy Việt Nam áp dụng học thuyết này sẽ gặp những thuận lợi hay những bất lợi nào? Cụ thể chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dưới đây:

a. Thuận lợi

Thứ nhất, với nội dung của Thuyết Phân tâm học – nó đã đi sâu tìm hiểu về đời sống nội tâm con người, nhằm hiểu rõ những suy nghĩ của con người được hiện thực bằng hành vi, liệu rằng đằng sau hành vi đó thì cái gì thuộc về bên trong con người sẽ như thế nào.

=> Khi áp dụng thuyết phân tâm học ở Việt Nam, cũng vì đời sống tinh thần là cái luôn được coi trọng, với nhu cầu hiểu biết về hoạt động tinh thần của cá nhân và toàn xã hội là tất yếu, chính vì vậy, Thuyết Phân tâm học hoàn toàn có thể được chấp nhận, nghiên cứu tìm hiểu và ứng dụng vào các ngành khác nhau mà xã hội Việt Nam đang cần thiết, có thể Phân tâm học với vai trò là phương pháp nghiên cứu có hướng đi gần nhất đến bản chất vấn đề, sẽ là mảnh đất màu mỡ cần được khai thác và phát huy.

Ở trên thực tế Phân tâm học đã được áp dụng vào một số lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay, như có nhiều khoa về tâm lý, nhân văn trong các trường đại học, các viện nghiên cứu được mở ra, trong các bệnh viện có các khoa điều trị bệnh nhân tâm thần thông qua các phương pháp tâm lý, các trung tâm nghiên cứu về tiềm năng con người... những cơ sở đó đã sử dụng những phương pháp của Phân tâm học để giải quyết các vấn đề mà xã hội đang gặp phải;

Thứ hai, với chuỗi hành trình trải nghiệm và tiếp nhận Phân tâm học từ năm 1975 đến nay trên các mặt khác nhau của đời sống xã hội, đặc biệt là trong đời sống văn hóa, văn học, chúng ta đã tiếp nhận và không ngừng sáng tạo dựa trên lý thuyết về Phân tâm học phù hợp với tình hình đất nước qua các giai đoạn. Đã có lúc chúng ta như ngã quỵ (giai đoạn đầu) một phần là do tình hình chính trị - xã hội của đất nước chưa cho phép, phần khác là do công chúng tiếp nhận những sản phẩm được ứng dụng Phân tâm học tạo nên chưa cởi mở, họ vẫn quen với sự khép kín về ý thức tiếp nhận. Tuy nhiên với những gì đã đạt được, Phân tâm học chứng minh thuyết phục với chúng ta về sự tồn tại hợp lý và giá trị của nó, điều đó cho chúng ta thấy rằng, Phân tâm học vẫn sẽ tiếp tục được tiếp nhận và ứng dụng để đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên các lĩnh vực khác nhau, giúp giải quyết nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ gặp phải, bởi vì đất nước ta đã đổi thay theo đúng tinh thần nhân loại, mặt khác cũng khẳng định ý thức tiếp nhận của chúng ta là tiến bộ và hợp quy luật của tri thức loài người.

Thứ ba, khi áp dụng Phân tâm học vào Việt Nam thì chúng ta có thể phát triển được các ngành mà xã hội cần phải có.

Ví dụ: Ngành luật Hình sự, Tội phạm học và một số ngành khác hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến điều tra… cụ thể như ứng dụng Phân tâm học trong quá trình xét hỏi các đối tượng có liên quan trong một vụ án hình sự trong giai đoạn điều tra hay… cho phép chúng ta nhận diện được đối tượng này có đang gặp phải những vấn đề về ý thức và ý chí hay không? => Từ đó nhờ những ngành có liên quan can thiệp, ta sẽ tìm ra sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ thông qua cách thức truyền thống là xét hỏi.

b. Khó khăn

Thứ nhất,  Như đã phân tích ở trên - Phân tâm học là một hệ thống các lý thuyết trừu tượng và cách thức tiến hành ứng dụng cũng không hề đơn giản. Do đó cần đòi hỏi chúng ta cần phải có một đội ngũ chuyên gia uyên bác có khả năng tiếp thu tốt nhất mới có khả năng hấp thu được đầy đủ các kiến thức và kỹ năng của Phân tâm học để ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên với điều kiện của Việt Nam hiện nay thì những đòi hỏi đó vẫn chưa thể đáp ứng được, nếu có cũng chỉ ở một mức độ nhỏ => Dẫn đến việc ứng dụng của Việt Nam đối với Phân tâm học để phát triển các ngành khoa học vẫn còn nhiều hạn chế, chúng ta vẫn chưa có cách tiếp cận nào tốt nhất để đưa Phân tâm học vào ứng dụng trên các lĩnh vực có liên quan.

Thứ hai, với điều kiện của Việt Nam hiện nay do đang trong giai đoạn phát triển, các ngành thuộc về lĩnh vực kinh tế chiếm ưu thế, và chúng ta chưa có điều kiện để đi sâu vào nâng cao khả năng ứng dụng các ngành khoa học nhân văn, hơn nữa là về Phân tâm học, mặc dù ngành này cũng phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Ta có thể kể đến trong các lĩnh vực Y học, Điều tra tội phạm, Tội phạm học... Đây là những ngành, không phải là những lĩnh vực trực tiếp tạo ra sản phẩm phục vụ cho việc nâng cao năng lực kinh tế (ngân hàng, tài chính, ngoại thương…), cho nên việc áp dụng nó vẫn chưa được triển khai mạnh, chúng ta muốn áp dụng đầy đủ Phân tâm học thì như trên đã đề cập, chúng ta phải có những cơ sở tốt nhất thì mới có đủ khả năng để lĩnh hội được các kiến thức trừu tượng và các phương pháp thực hành của phân tâm học, từ đó mới có thể đưa nó vào phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của xã hội. Biểu hiện cho sự chưa thể mang lại những hiệu quả tốt nhất nếu áp dụng Phân tâm học ở Việt Nam là các Trung tâm Tội phạm học – cơ sở nghiên cứu các vấn đề về tội phạm, phòng chống tội phạm, các Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học, nhân văn chưa phát triển và mở rộng; số lượng các chuyên gia trong lĩnh vực này còn đang thiếu so với tỷ lệ dân cư; việc điều tra các tội phạm có sự tham gia của các chuyên gia Tội phạm học chưa được chú trọng.

 

5. Ý nghĩa của Thuyết Phân tâm học

Có thể kể đến một số ý nghĩa sau đây của Phân tâm học:

- Thứ nhất, Thuyết Phân tâm học ra đời đã cung cấp một ý tưởng khoa học đúng đắn cho sự phát triển của nhân loại nói chung, ngành khoa học, đặc biệt là khoa học nghiên cứu về tâm lý con người nói riêng, để từ đó hiểu rõ hơn về những suy nghĩ của cá nhân tức là sự tri giác của cá nhân đó đối với các giá trị đạo đức và xã hội nói chung, từ sự hiểu rõ bản chất của suy nghĩ của cá nhân đó, chúng ta có thể tìm ra những giải pháp để kiềm chế những xung đột của cá nhân đó do có sự nhận thức không đúng đắn về các giá trị đạo đức và xã hội mà xâm hại đến những giá trị đó, đưa cá nhân đó trở lại trạng thái bình thường, phát triển bình thường;

- Thứ hai, kết quả của Phân tâm học được rút ra từ những nghiên cứu thực hành chữa bệnh tâm thần do chính S.Freud thực hiện, những thành tựu mà ông mang đến cho khoa học loài người nói chung, khoa học nghiên cứu về tâm lý con người nói riêng là một khám phá vô cùng lớn về một mảng hiện tượng vô thức ở con người mà cho đến nay chưa ai vượt qua được những nghiên cứu của ông. Thuyết Phân tâm học có ảnh hưởng rộng khắp trên toàn thế giới, nó đã tạo ra một phương pháp cho việc ứng dụng vào những ngành liên quan, hiện nay thuyết này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như điều trị bệnh nhân bằng liệu pháp tâm lý, điều tra tội phạm, tội phạm học để tìm ra những nguyên nhân dẫn đến những phản kháng tiêu cực đối với các chuẩn mực xã hội do hành vi, để đưa cá nhân đó đi theo con đường đúng đắn;

- Thứ ba, với Thuyết Phân tâm học, S.Freud đã đề xuất được một phương pháp “liên tưởng tự do” nhằm giải tỏa tâm lý, chữa trị cho những người bị bệnh tâm thần. Nó đã đóng góp một phần quan trọng vào kho tàng khoa học, làm phong phú hơn cho lĩnh vực khoa học, hơn nữa, cũng giúp cho xã hội có thể giải quyết được những trường hợp thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Phân tâm học mà trước đó, các ngành khoa học khác vẫn chưa thể giải quyết được.

 

 

(MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng!

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và biên tập).