Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Chào luật sư!

Gia đình em khó khăn, hiện có 2 anh em. Bố mất sớm, mẹ đã lấy chồng nhưng chưa đăng ký giấy kết hôn (đã chuyển hoặc tách khẩu). Em trai năm nay đang học đại học thì em là anh trai có được tạm hoãn nghĩa vụ để tiếp tục nuôi dưỡng em trai đang học đại học không và em trai của em đang học thì có được xét là không đủ khả năng lao động không ạ.

Em cảm ơn!

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Luật lao động 201.2;

Bộ luật dân sự 2015;

Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do bộ trưởng bộ quốc phòng ban hành;

NỘI DUNG TƯ VẤN

Theo quy định tại Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì độ tuổi gọi nhập ngũ hiện tại Luật nghĩa vụ quân sự quy định như sau: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tuy nhiên, Luật nghĩa vụ quân sự cũng quy định những trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ tại Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

“Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP

"Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định."

Theo quy định này, có bảy trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Trường hợp quý khách đang vướng mắc là trường hợp thứ hai: Được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong trường hợp là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

Đối với quy định này, có thể hiểu như sau:

Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi đáp ứng hai điểu kiện:

- Thứ nhất, là lao động duy nhất trong gia đình. Theo thông tin quý khách cung cấp, gia đình quý khách khó khăn, hiện tại chỉ có hai anh em, em quý khách đang học. Bố mất sớm, mẹ đã lấy chồng nhưng chưa đăng ký giấy kết hôn (đã chuyển hoặc tách khẩu). Có nghĩa rằng hiện tại trong sổ hộ khẩu của quý khách chỉ còn hai anh em là quý khách và em trai. Như vậy, theo quan điểm của Luật Minh Khuê trường hợp này quý khách là lao động duy nhất trong gia đình.

- Thứ hai, phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

Hiện nay, chưa có văn bản nào giải thích rõ thế nào là không còn khả năng lao động. Tuy nhiên, trên thực tế để xác định một người không còn khả năng lao động thì phải xem xét đến các vấn đề về sức khỏe. Họ thường là những người mắc các căn bệnh, tai nạn làm suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn. Do đó, trường hợp em trai quý khách đi học đại học thì không được coi là không còn khả năng lao động.

Còn thế nào là “chưa đến tuổi lao động”, luật nghĩa vụ quân sự cũng không giải thích rõ điều này. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật lao động 201.2 quy định: “Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.”

Do vậy, nếu hiện tại em trai quý khách đã đến tuổi đi học Đại học thì không thuộc trường hợp được coi là chưa đến tuổi lao động.

Kết luận: Theo sự phân tích trên, quý khách chỉ đáp ứng điều kiện thứ nhất là lao động duy nhất trong gia đình, chưa không đáp ứng điều kiện thứ hai là phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; Do vậy, không thuộc trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định trên.

Tuy nhiên, nếu Qúy khách có những lý do tạm hoãn nhập ngũ khác thuộc một trong các trường hợp trên thì Qúy khách có thể tham khảo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***____

ĐƠN XIN TẠM HOÃN/MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND…………………………………

Tôi tên là………………………………...... sinh ngày........................

Nghề nghiệp………………..............................................................

CMND/CCCD số: … ngày cấp ………… nơi cấp...........................

Hộ khẩu thường trú.........................................................................

........................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND ... xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: …………………………… theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...................,ngày...../...../.....
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

Mộ số lưu ý khi soạn thảo đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự (Chú ý):
- Ghi rõ lý do được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015

- Giấy tờ có liên quan như là: Giấy xác nhận con thương binh, Giấy xác nhận đang học đại học…

- Nếu địa phương có mẫu sẵn, thì sử dụng mẫu đó cho phù hợp với quy định.

Mọi vướng mắc pháp lý hoặc yêu cầu dịch vụ vui lòng gọi về Tổng đài tư vấn nghĩa vụ quân sự trực tuyến qua điện thoại: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, giải đáp trực tiếp!
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềNghĩa vụ quân sự”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê