1. Phân biệt trang thông tin điện tử và báo điện tử

Sự khác nhau giữa trang thông tin điện tử và báo điện tử nằm chủ yếu trong cách hoạt động, tính chất và mục tiêu của họ. Dưới đây là một số điểm khác nhau quan trọng giữa hai khái niệm này:

 

Tiêu chí Trang thông tin điện tử Báo điện tử
Khái niệm Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. (khoản 20 Điều 3 Luật Báo chí 2016). Báo điện tử là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên môi trường mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử. (khoản 6 Điều 3 Luật Báo chí 2016).
Phạm vi thông tin Thường chứa các nội dung đa dạng, không chỉ giới hạn vào lĩnh vực tin tức mà có thể bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như hướng dẫn, kiến thức, bình luận, video, hình ảnh và các tài liệu tương tác khác. Tập trung chủ yếu vào việc cung cấp các tin tức, sự kiện và thông tin liên quan đến các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, thể thao, khoa học và công nghệ.
Tính tương tác Thường tích hợp các tính năng tương tác như bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội và tương tác với cộng đồng đọc. Tích hợp tương tác với độc giả nhưng thường tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp thông tin chính thống và chuyên nghiệp.
Cơ quan chủ quản Cơ quan, tổ chức Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí.
Giấy phép hoạt động Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, tuyển hình và thông tin điện tử) cấp (nộp qua Sở Thông tin và Truyền thông). Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
Hình thức hoạt động Được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet.

- Sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên môi trường mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử.

- Bên cạnh đó báo điện tử có thể mở thêm chuyên trang của báo điện tử.

Phân loại

- Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử.

- Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

- Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.

- Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

- Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

(Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP)

Gồm:

- Báo điện tử.

- Tạp chí điện tử: là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng.

(khoản 6, 15 Điều 3 Luật Báo chí 2016)

Luật điều chỉnh Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. (Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP) Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí. (khoản 1 Điều 14 Luật Báo chí 2016)

2. Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí

Pháp luật đã có những quy định rất rõ về đối tượng nào được thành lập cơ quan báo chí. Theo đó tại Điều 14 của Luật Báo chí năm 2016, có các đối tượng được phép thành lập cơ quan báo chí như sau:

+ Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí. Điều này áp dụng cho các cơ quan báo chí được quản lý và thực hiện hoạt động xuất bản, phát hành tin tức, báo chí có tính chất công cộng và hoạt động trên lãnh thổ của Việt Nam.

+ Cơ sở giáo dục đại học được thành lập tạp chí theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các trường đại học hoạc các cơ sở giáo dục đại học đạt đủ điều kiện và yêu cầu quy định có thể thành lập cơ quan báo chí để phục vụ việc xuất bản, phát hành các nội dung liên quan đến giáo dục, nghiên cứu khoa học và văn hóa đại học.

+ Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm hoặc viện theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ cũng có thể thành lập cơ quan báo chí. Điều này giúp họ truyền tải các kết quả nghiên cứu, khoa học và công nghệ đến cộng đồng và cung cấp thông tin chính xác, tin cậy về các công trình nghiên cứu khoa học và các hoạt động liên quan.

+ Bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên có thể thành lập tạp chí khoa học. Điều này cho phép các bệnh viện có khả năng xuất bản các nội dung chuyên môn, báo cáo các tiến bộ y học, kết quả điều tra và nghiên cứu về lĩnh vực y tế để cung cấp thông tin hữu ích cho cộng đồng y tế và giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tóm lại, những đối tượng được nêu trên có thể thành lập cơ quan báo chí để xuất bản, phát hành thông tin, tin tức, báo cáo và nội dung đa dạng liên quan đến lĩnh vực và hoạt động của họ, giúp lan tỏa thông tin, nâng cao nhận thức và góp phần vào sự phát triển và liên kết xã hội.

3. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong báo chí?

Hiện nay, trên “mặt phẳng” thông tin, mỗi người dân được coi là một “nhà báo công dân”. Nói như vậy bởi các trang MXH hiện nay đang cho phép người dùng chia sẻ câu chuyện, bài viết, ý tưởng cá nhân, đăng ảnh, video, đồng thời thông báo về hoạt động, sự kiện trên mạng hoặc trong thế giới thực. Xã hội càng phát triển những yêu cầu về ngành báo chí cũng càng ngày càng gắt gao. Chình vì thế mà pháp luật hiện nay cũng đã đưa ra các quy định rất cụ thể về các hành vi nghiêm cấm tại Điều 9 Luật Báo chí 2016, như sau:

- Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung:

+ Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân;

+ Bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân;

+ Gây chiến tranh tâm lý.

- Đăng, phát thông tin có nội dung:

+ Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

+ Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

+ Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

- Đăng, phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

-Tiết lộ thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

- Thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

- Kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án.

- Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

- In, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí, nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính.

- Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng.

- Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

- Đăng, phát trên sản phẩm thông tin có tính chất báo chí thông tin quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của Điều 9.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết của Luật Minh Khuê tại đây: Quy định của pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo điện tử

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!