Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Hiến pháp năm 2013 của Quốc hội

Nội dung phân tích:

Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thể hiện cụ thể bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Theo điều 2 – Hiến pháp năm 2013 quy định:

"1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 
3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp."

Đặc biệt, bản chất của nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được thể hiện qua năm đặc điểm:

+ Thứ nhất, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thiết lập nên nhà nước bằng quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

+ Thứ hai, nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

+ Thứ ba, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một thiết chế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

+ Thứ tư, nhà nước ta kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trấn áp các hành vi gây mất ổn định chính trị, vi phạm pháp luật..

+ Và cuối cùng, bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam còn được thể hiện thông qua các chức năng đối nội và đối ngoại. 

Bên cạnh đó, Việt Nam là một đất nước đi thẳng từ chế độ phong kiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua thời kỳ tư bản. Để làm được điều đó, không thể không nhắc đến và đề cao vai trò, vị trí lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. Vai trò, vị trí đó không ngừng được củng cố và phát triển từ thực tiễn lãnh đạo đấu tranh cách mạng của Đảng suốt từ năm 1930 đến nay. 

Nhân dân ta, sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa đều được hưởng sự độc lập, tự do, hạnh phúc, hài lòng với chế độ chính trị của nhà nước. Bởi lẽ nhà nước đều đặt nhân dân lên hàng đầu, vì nhân dân mà phục vụ. Ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa, không còn tồn tại giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, bởi lẽ các giai cấp đều được nắm giữ tư liệu sản xuất. Tất nhiên sự tồn tại của một nhà nước vẫn là sự trấn áp các giai cấp khác trong xã hội, nhưng sự áp đặt này được pháp luật thông qua, thực thi theo các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại nhiều nhà lãnh đạo có sự tư hữu cho mình nhưng nó không phổ biến, chỉ là một bộ phận rất nhỏ trên đất nước ta và đều bị pháp luật trừng trị đích đáng. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật dân sự.