Luật sư tư vấn:

Đây là trường hợp gây thiệt hại do tiến hành các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật, công nghệ và việc gây thiệt hại này không bị coi là tội phạm.

Nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật và công nghệ là các hoạt động cần thiết cho sự phát triển chung của xã hội về các mặt nhưng các hoạt động này cũng luôn chứa đựng rủi ro, gây thiệt hại cho xã hội. ở đây có sự xung đột giữa lợi ích mà chủ thể muốn mang lại cho xã hội và thiệt hại cho xã hội mà họ có thể gây ra. Để tạo cơ sở pháp lí đảm bảo sự yên tâm cũng như sự thận trọng của chủ thể trong các hoạt động có tính rủi ro như vậy, luật hình sự cần xác định đây là một trong các căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại. Do vậy, BLHS năm 2015 đã được bổ sung căn cứ này. Điều 25 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

“Hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật và công nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng các quy trình, quy phạm, áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm.

Người nào không áp dụng đúng quy trình, quy phạm, không áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa mà gầy thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Nội dung quy định của Điều 25 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã xác định rõ cơ sở cũng như các điều kiện cho phép gây thiệt hại trong các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật và công nghệ mới không bị coi là tội phạm (sau đây, trường hợp này được gọi tắt là gây thiệt hại do rủi ro).

1. Cơ sở của gây thiệt hại do rủi ro

Cơ sở cho phép ttong trường hợp này là phải có một ưong các hoạt động sau:

- Nghiên cứu;

- Thử nghiệm hoặc

- Áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật, công nghệ mới.

Mục đích của các hoạt động ttên đây là nhằm đem lại lợi ích chung cho xã hội.

Như vậy, có 3 hoạt động cho phép có thể gây thiệt hại và các hoạt động đó phải có đối tượng là các tiến bộ về khoa học, về kĩ thuật hoặc về công nghệ. Đồng thời các đối tượng đó phải có tính mới. Mục đích chung của 3 hoạt động này là hướng tới lợi ích cho xã hội.

>> Xem thêm:  Xử lý thế nào khi gây thiệt hại trong quá trình bắt giữ người phạm tội xử lý thế nào ?

2. Các điều kiện của gây thiệt hại do rủi ro

Khi thực hiện hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật và công nghệ, chủ thể hoạt động tuy được phép có thể gây thiệt hại về tài sản, về kinh tế hoặc cũng có thể là về thể chất nhưng việc gây thiệt hại chỉ được coi không phải là tội phạm khi:

- Các quy trình, quy phạm có liên quan đến hoạt đã được tiến hành được tuân thủ đúng và

- Các biện pháp phòng ngừa trong điều kiện chung cho phép được áp dụhg đầy đủ.

Hai điều kiện trên đây thể hiện tính tuân thủ pháp luật cũng như sự thận trọng của chủ thể trong việc cân nhắc các khả năng có thể xảy ra, lường trước các khả năng xấu để chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa cũng như biện pháp xử lí khi xảy ra “rủi ro” nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Nếu một trong các quy trình, quy phạm có liên quan không được tuân thủ cũng như khi một trong các biện pháp phòng ngừa không được áp dụng thì việc gây thiệt hại bị coi là tội phạm. Khi đó, người có trách nhiệm tuân thủ quy trình, quy phạm và áp dụng biện pháp phòng ngừa phải chịu trách nhiệm hình sự về thiệt hại đã gây ra theo tội danh tương ứng.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực hình sự về tạm giam, tạm giữ khi điều tra hình sự, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại là gì ? Cho ví dụ ?