Pháp luật quốc kì và luật nơi đăng ký phương tiện vận tải là pháp luật của nước mà phương tiện vận tải mang quốc kì hay treo cở hoặc pháp luật của nước nơi phương tiên vận tải (máy bay, tàu thuỷ) đăng kí.

Là một trong những hệ thuộc quan trọng của quy phạm pháp luật xung đột, luật nơi đăng kí hoặc luật quốc kì thường được áp dụng đối với các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại phát sinh trong lĩnh vực vận tải, đường hàng không và vận tải đường biển quốc tế.

Luật hàng không dân dụng Việt Nam quy định áp dụng pháp luật quốc gia nơi đăng kí tàu bay trong các trường hợp: để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tàu bay đang bay; các quyền về sở hữu tàu bay; việc trả công cứu hộ. Theo khoản 1 Điều 5 Bộ luật hàng hải: đối với các quan hệ pháp luật liên quan đến các quyền sở hữu tài sản trên tàu; hợp đồng cho thuê tàu; hợp đồng thuê thuyển viên; hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý; chia tiền công cứu hộ giữa chủ tàu cứu hộ và thuyền bộ của tàu cứu hộ; trục vớt tài sản chìm đắm ở công hải; các vụ việc xảy ra trên tàu khi tàu đang ở công hải thì luật được chọn là luật quốc gia mà tàu mang cờ.