Một tổ chức quốc tế phi chính phủ ủy quyền hoạt động cho một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam thì cần những thủ tục và chứng thực như thế nào là hợp pháp?

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Pháp luật quốc tế quy định thế nào về ủy quyền?

Luật sư tư vấn gọi : 1900.6162

Trả lời: 

Nội dung trả lời

 

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về việc uỷ quyền bảo lãnh bằng tài sản (sổ đỏ) ?

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2005

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung

Bộ luật dân sự 2005 quy định tại Điều 581 về hợp đồng ủy quyền là "sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định."

Pháp luật quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam vẫn chưa có những quy định chi tiết rõ ràng về trình tự thủ tục để một tổ chức phi chính phủ ủy quyền quyền hoạt động cho một công ty ở Việt Nam. Tuy nhiên trước khi có thể ủy quyền hoạt động cho công ty Việt Nam, tổ chức phi chính phủ cần phải đáp ứng các điều kiện do Pháp luật Việt Nam quy định để được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam như sau:

- Có tư cách pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập.

- Có điều lệ, tôn chỉ hoạt động rõ ràng.

- Có kế hoạch hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam.

Nếu có đủ đầy đủ các điều kiện quy định ở trên, Tổ chức phi chính phủ sẽ tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, tổ chức phi chính phủ sẽ tiến hành ủy quyền hoạt cho công ty mà mình mong muốn tuy nhiên hợp đồng ủy quyền phải được lập thành văn bản và được quy định chi tiêt về các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và nộp tại Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (các văn bản phải được dịch sang Tiếng Việt) 

Bên cạnh đó, một tổ chức phi chính phủ có thể thành lập văn phòng đại diên cho mình mà không cần ủy quyền hoạt động cho bất kì công ty nào để đảm bảo quyền và nghĩ vụ cho mình, tuy nhiên cần đáp ứng các điều kiện được quy định trong Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

Đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động theo quy định

- Có cam kết hoạt động dài hạn thông qua các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt.

- Đã hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian ít nhất hai năm.

 Văn phòng đại diện chỉ được đặt tại một trong 3 (ba) thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên thì tổ chức phi chính phủ thực hiện các thủ tục xin cấp giấy thành lập văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 12- Nghị định 12/2012/NĐ-CP như sau:

"2. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thông qua Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 01 bộ hồ sơ (các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ), mỗi bộ hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị lập Văn phòng đại diện gồm các nội dung chủ yếu như sau: sự cần thiết lập Văn  phòng đại diện; địa điểm dự kiến đặt Văn phòng đại diện; dự kiến số lượng nhân viên là người nước ngoài và người Việt Nam cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.
b) 01 bản chính Giấy đăng ký hoạt động hoặc 01 bản chụp Giấy phép thành lập Văn phòng dự án (trong trường hợp đã thành lập văn phòng dự án tại Việt Nam).
c) 01 văn bản chương trình, dự án tại Việt Nam và 01 bản chính hoặc sao y bản chính văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
d) 01 bản chính hoặc 01 bản sao Lý lịch tư pháp của người dự kiến làm Trưởng Văn phòng đại diện do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Trưởng Văn phòng là công dân cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Nếu Trưởng Văn phòng đã cư trú ở Việt Nam trên 6 tháng thì phải có thêm 01 bản chính Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
đ) 01 bản tiểu sử của người dự kiến được cử làm Trưởng Văn phòng đại diện và giấy giới thiệu làm đại diện tại Việt Nam của người đứng đầu tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
e) 01 bản Báo cáo kết quả hoạt động tại Việt Nam của ít nhất 02 (hai) năm gần nhất.
3. Trong thời gian không quá 45 (bốn mươi năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp.