1. Những đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

Theo quy định của Điều 14 trong Thông tư số 50/2022/TT-BTC, việc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp cho các tư vấn đầu tư xây dựng không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm dân sự của những cá nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này.

Cụ thể, trách nhiệm này áp dụng đối với những hậu quả không mong muốn phát sinh từ việc thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình từ cấp II trở lên. Mức độ bảo hiểm bắt buộc phải đảm bảo tối thiểu bằng giá trị của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng hoặc hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng. Nhấn mạnh vào việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, đồng thời tạo điều kiện cho bên thứ ba có được sự bảo đảm khi gặp phải các rủi ro không mong muốn.

Ngoài ra, theo quy định của Điều 18 trong cùng Thông tư, nhà thầu tư vấn cũng bị buộc phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp khi thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng. Đảm bảo rằng các tư vấn đầu tư phải chịu trách nhiệm về các rủi ro mà họ gây ra trong quá trình thực hiện dự án, từ đó thúc đẩy tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong ngành xây dựng.

Do đó, những đối tượng chịu trách nhiệm mua bảo hiểm này chính là các nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng. Việc này không chỉ bảo vệ lợi ích của các bên liên quan mà còn nâng cao chất lượng và an toàn của các công trình xây dựng, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam.

 

2. Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là bao nhiêu?

Theo quy định của Điều 17 trong Thông tư số 50/2022/TT-BTC, mức phí và hình thức thanh toán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được xác định cụ thể như sau: Đối với các công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng và không thuộc các loại công trình như đê, đập, cảng, bến cảng, cầu cảng, bến tàu, đập chắn sóng, công trình thủy lợi, sân bay, máy bay, vệ tinh, không gian, sửa chữa và đóng tàu, công trình năng lượng trên biển và dưới nước, dự án xe lửa, xe điện, tàu tốc hành, dự án ngầm dưới đất, hầm mỏ, phí bảo hiểm và mức khấu trừ được quy định theo khoản 1 Phụ lục II của Thông tư.

Đối với các công trình không nằm trong danh sách trên, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận về quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ dựa trên thông tin và chứng minh từ doanh nghiệp bảo hiểm. Các doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài hoặc tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu "BBB" theo Standard & Poor's, "B++" theo AM.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương đương từ các tổ chức khác có chức năng và kinh nghiệm xếp hạng. M

Mức phí bảo hiểm có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm tối đa 25% dựa trên mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm. Trong trường hợp thời gian xây dựng công trình kéo dài so với quy định, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải thỏa thuận về phí bảo hiểm bổ sung cho thời gian kéo dài này, được tính căn cứ vào mức phí bảo hiểm quy định và thời gian thực hiện công việc tư vấn.

Thanh toán phí bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2017/TT-BTC. Những quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xác định mức phí bảo hiểm, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, từ đó nâng cao chất lượng và an toàn của các công trình xây dựng, đồng thời tăng cường tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong ngành xây dựng.

Quy định về việc quyết toán phí bảo hiểm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch giữa các bên liên quan. Theo như nội dung của Thông tư, quyết toán phí bảo hiểm phải tuân thủ các nguyên tắc và quy định cụ thể như sau:

Trong trường hợp giá trị quyết toán hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng tăng so với giá trị dự toán ban đầu, bên mua bảo hiểm phải điều chỉnh tăng phí bảo hiểm tương ứng. Nhằm đảm bảo rằng mức phí bảo hiểm được xác định dựa trên giá trị thực tế của dự án xây dựng, từ đó tạo điều kiện cho việc bồi thường đầy đủ và hợp lý khi có sự cố xảy ra. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số phí bảo hiểm còn thiếu cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt giá trị quyết toán từ cấp có thẩm quyền. Đảm bảo rằng doanh nghiệp bảo hiểm có đủ tài chính để chuẩn bị cho các trường hợp rủi ro có thể xảy ra và có khả năng bồi thường cho các bên liên quan khi cần thiết.

Tuy nhiên, nếu giá trị quyết toán hợp đồng giảm so với dự toán ban đầu, phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng. Vấn đề này là hợp lý vì khi giá trị thực tế của dự án giảm, rủi ro cũng sẽ giảm theo và do đó mức phí bảo hiểm cũng phải điều chỉnh để phản ánh đúng tình hình thực tế của dự án. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả lại cho bên mua bảo hiểm phần phí bảo hiểm đã thanh toán thừa trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt giá trị quyết toán từ cấp có thẩm quyền. Làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc xử lý các khoản thanh toán dư thừa một cách kịp thời và công bằng.

 

3. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng có các loại trừ trách nhiệm nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 trong Thông tư số 50/2022/TT-BTC, các loại trừ trách nhiệm của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được xác định rõ như sau: Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này là một điểm cơ bản, nhằm xác định những trường hợp mà bảo hiểm không chịu trách nhiệm, đặc biệt trong những trường hợp có tính chất đặc biệt hoặc ngoại lệ. Tổn thất phát sinh do nhà thầu tư vấn cố ý lựa chọn phương pháp thi công, tính toán, đo đạc, thiết kế, sử dụng vật liệu chưa được thử nghiệm là một loại trừ trách nhiệm khác. Nhấn mạnh vào trách nhiệm chuyên môn của nhà thầu tư vấn trong việc chọn lựa phương pháp và vật liệu phù hợp, tránh những hậu quả không mong muốn cho dự án.

Chi phí thiết kế lại hoặc sửa bản vẽ, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật hoặc danh mục tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cũng được loại trừ khỏi trách nhiệm bảo hiểm. Thể hiện sự cẩn trọng và chuyên nghiệp trong quá trình lập kế hoạch và thiết kế của nhà tư vấn.

Tổn thất phát sinh từ nấm mốc, gây ô nhiễm, nhiễm bẩn đối với môi trường và bên thứ ba, cũng như liên quan đến chất amiăng hoặc nguyên vật liệu có chứa chất amiăng cũng được xác định là loại trừ trách nhiệm. Liên quan chặt chẽ đến việc đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án xây dựng.

Cuối cùng, tổn thất phát sinh từ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được xếp vào danh sách loại trừ trách nhiệm của bảo hiểm. Nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong các hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng. Những loại trừ trách nhiệm này cùng những quy định chi tiết khác trong Thông tư giúp tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và công bằng, bảo vệ lợi ích của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án xây dựng, đồng thời đẩy mạnh tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong ngành xây dựng Việt Nam.

Xem thêm bài viết: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn