1. Quy chế miễn nhiệm, từ chức, cách chức công chức ngành kiểm sát nhân dân

Ngày 12/12/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 442/QĐ-VKSTC về Quy chế miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức trong ngành kiểm sát. Quyết định này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát mà còn là bước đi đúng đắn để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và trách nhiệm trong công tác tổ chức và điều hành cán bộ.

Trong Quy chế, có những điểm quan trọng được nêu rõ như sau:

- Quy chế đặt ra nguyên tắc quan trọng về tập trung dân chủ, đảm bảo mỗi công dân đều có quyền được tham gia vào việc ra quyết định của cộng đồng. Được thể hiện qua quá trình miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức theo quy định của pháp luật.

​- Tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Cho thấy sự quan trọng của việc thực hiện các nguyên tắc và quy định này trong quá trình quản lý và điều hành ngành kiểm sát.

- Quy chế đặt ra yêu cầu về việc nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu trong việc miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lãnh đạo và quản lý trong việc thúc đẩy trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của các công chức.

- Yêu cầu sự kiên quyết và kịp thời trong việc xem xét cho miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức khi có đủ căn cứ, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quy trình quản lý và điều hành cán bộ. Quy chế cũng đề cập đến việc không thực hiện việc cho từ chức đối với công chức thuộc trường hợp phải miễn nhiệm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện quy trình miễn nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là biểu hiện của sự quyết tâm và cam kết của ngành kiểm sát trong việc thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm sát, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước.

 

2. Căn cứ để xét miễn nhiệm chức danh của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

Theo Điều 7, 8 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 442/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2023, việc miễn nhiệm chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên được tiến hành trong các trường hợp sau đây. Đây là một bước tiến quan trọng để bảo đảm tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong ngành kiểm sát.

- Miễn nhiệm khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển ngành: Trong trường hợp Kiểm sát viên và Kiểm tra viên quyết định nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển sang công việc khác, việc miễn nhiệm chức danh là cần thiết và tự nhiên. Đảm bảo tính liên tục và ổn định trong tổ chức và hoạt động của ngành kiểm sát.

- Miễn nhiệm vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao: Trong trường hợp Kiểm sát viên và Kiểm tra viên gặp phải các vấn đề về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc các lý do khác mà làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc miễn nhiệm chức danh là cần thiết và hợp lý. Đảm bảo hiệu quả và chất lượng của công tác kiểm sát.

Việc miễn nhiệm chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên không chỉ là quy trình hành chính mà còn là biểu hiện của sự quản lý thông minh và linh hoạt trong việc quản lý nguồn nhân lực. Đồng thời, cũng là biện pháp quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong hoạt động của ngành kiểm sát, từ đó nâng cao uy tín và lòng tin của công dân đối với cơ quan kiểm sát nhân dân. 

 

3. Quy trình miễn nhiệm đối với công chức giữ chức danh Kiểm sát viên, Kiểm tra viên 

Theo Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 442/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2023, quy định về hồ sơ miễn nhiệm chức danh của Kiểm sát viên và Kiểm tra viên là một phần quan trọng của quy trình xem xét và quyết định miễn nhiệm chức danh. Hồ sơ này không chỉ là tài liệu hành chính mà còn là bằng chứng quan trọng để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và công bằng trong quá trình ra quyết định, cụ thể:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm: Tờ trình này được đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ lập ra để đề xuất việc miễn nhiệm chức danh. Đây là tài liệu khởi đầu, nơi ghi nhận các lý do và căn cứ về việc miễn nhiệm chức danh của Kiểm sát viên và Kiểm tra viên.

- Các văn bản có liên quan: Hồ sơ miễn nhiệm cũng bao gồm các văn bản quan trọng như Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền. Các văn bản này cung cấp thông tin chi tiết về quá trình xem xét và quyết định miễn nhiệm chức danh.

- Biên bản, Nghị quyết họp và bản tổng hợp kết quả phiếu hoặc ý kiến: Đây là các tài liệu ghi lại các cuộc họp, nơi diễn ra các cuộc thảo luận và đưa ra quyết định. Bằng cách này, tính minh bạch và công bằng trong quá trình ra quyết định được đảm bảo.

- Các tài liệu khác có liên quan: Ngoài các tài liệu được liệt kê cụ thể, hồ sơ miễn nhiệm cũng có thể bao gồm các tài liệu khác có liên quan đến quá trình xem xét và quyết định miễn nhiệm chức danh.

Quy trình xem xét miễn nhiệm chức danh Kiểm sát viên và Kiểm tra viên là một phần quan trọng của hệ thống quản lý nhân sự trong ngành kiểm sát, giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực. Theo hướng dẫn được quy định trong Quyết định 442/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2023, quy trình này được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Đề xuất và trao đổi: Quy trình bắt đầu khi có đủ căn cứ để miễn nhiệm chức danh. Đại diện lãnh đạo đơn vị sử dụng công chức cùng với đại diện đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ sẽ tiến hành trao đổi với công chức. Đơn vị sử dụng công chức sau đó đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc xem xét miễn nhiệm chức danh (thông qua đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ).

- Bước 2: Đánh giá ý kiến: Sau khi nhận được đề xuất từ đơn vị sử dụng công chức, đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ sẽ trình Ủy ban kiểm sát cùng cấp để thu thập ý kiến về việc miễn nhiệm chức danh đối với công chức. Việc miễn nhiệm sẽ được thực hiện khi có ít nhất 50% tổng số thành viên tán thành; trong trường hợp đạt tỷ lệ 50%, quyết định sẽ được dựa trên ý kiến của Viện trưởng.

- Bước 3: Thực hiện miễn nhiệm: Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân các cấp sẽ đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao miễn nhiệm chức danh của các cấp bậc Kiểm sát viên và Kiểm tra viên tương ứng. Việc này nhấn mạnh vai trò của cơ quan kiểm sát trong việc quyết định về miễn nhiệm chức danh của các công chức trong ngành.

Quy trình này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xem xét và quyết định về miễn nhiệm chức danh, đồng thời đảm bảo trách nhiệm và hiệu quả trong quản lý nguồn nhân lực trong ngành kiểm sát. Biểu hiện của sự tôn trọng và quyết tâm trong việc thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và uy tín của cơ quan kiểm sát nhân dân.

Xem thêm >>> Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân là gì?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng.