1. Quy định của pháp luật về phân loại công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân 

Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân, được ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-VKSTC năm 2021, đã đề ra các quy định về việc tuyển dụng các loại công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân được phân loại thành bốn loại sau đây:

- Loại A: Gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp hoặc các vị trí tương đương. Những người thuộc loại này phải có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm sát.

- Loại B: Gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính hoặc các vị trí tương đương. Những người thuộc loại này cũng cần có trình độ chuyên môn khá và kinh nghiệm trong công tác kiểm sát.

- Loại C: Bao gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra, Chuyên viên hoặc các vị trí tương đương. Đối với loại công chức này, yêu cầu trình độ chuyên môn và kinh nghiệm là tương đối.

- Loại D: Gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch nhân viên, cán sự hoặc các vị trí tương đương. Các công chức thuộc loại này không yêu cầu trình độ chuyên môn cao nhưng cần có kiến thức cơ bản và kỹ năng phù hợp với công việc được giao.

Quy chế tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân nhằm đảm bảo sự công bằng, chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Điều này giúp đảm bảo chất lượng các công chức trong ngành và nâng cao hiệu suất làm việc của cơ quan kiểm sát nhân dân.

 

2. Trong ngành Kiểm sát nhân dân có những nguyên tắc tuyển dụng công chức nào?

Tại Điều 5 của Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân, được ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-VKSTC năm 2021, có quy định về nguyên tắc tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân với những điểm sau đây:

- Nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và phù hợp với đặc thù của Ngành Kiểm sát nhân dân. Điều này đảm bảo quá trình tuyển dụng công chức được tiến hành một cách minh bạch, không che giấu thông tin và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các quy trình liên quan đến tuyển dụng công chức cần được thực hiện một cách công bằng và minh bạch để đảm bảo sự công khai và minh bạch trong quá trình này.

- Quy định về việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải được giám sát chặt chẽ. Điều này đảm bảo rằng quá trình thi tuyển, xét tuyển công chức được tiến hành một cách công bằng và minh bạch, không có sự can thiệp bất hợp pháp hay thiên vị. Việc giám sát chặt chẽ giúp đảm bảo tính công bằng và độc lập trong quá trình tuyển dụng công chức.

- Bảo đảm tính cạnh tranh và công bằng trong quá trình tuyển chọn công chức. Việc tuyển chọn công chức cần đảm bảo tính cạnh tranh, không có sự ưu tiên không đúng đắn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình tuyển chọn công chức cần được tiến hành một cách công bằng, đảm bảo các ứng viên có cơ hội công bằng để tham gia và cạnh tranh vị trí việc làm.

- Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong quá trình tuyển dụng công chức, cần tuyển chọn những ứng viên có đủ năng lực, kiến thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Điều này đảm bảo tính hiệu quả và chất lượng của công chức được tuyển dụng.

- Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách theo quy định của pháp luật và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Điều này nhằm đảm bảo sự đa dạng và công bằng trong việc tuyển dụng công chức, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân có năng lực và tiềm năng đặc biệt, và đồng thời thể hiện sự quan tâm và chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi của người dân tộc thiểu số và người thuộc diện chính sách.

Tổng thể, Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân đặt mục tiêu đảm bảo tính công bằng, minh bạch và chất lượng trong quá trình tuyển chọn công chức. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng lực lượng công chức chất lượng, đáp ứng đúng yêu cầu và nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện công vụ và bảo vệ quyền lợi của người dân.

 

3. Trong ngành Kiểm sát nhân dân căn cứ tuyển dụng công chức là gì?

Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-VKSTC năm 2021 đã đề ra những quy định về căn cứ tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân. Điều 6 của Quy chế này chi tiết quy định như sau:

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công việc và chỉ tiêu biên chế được giao cho các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

- Trong Quý I hàng năm hoặc trước mỗi kỳ tuyển dụng theo quy định tại khoản 1 trong Điều 10 của Quy chế này, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ xác định nhu cầu và số lượng công chức cần tuyển cho các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Đề xuất nhu cầu và số lượng công chức cần tuyển sẽ được trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được phê duyệt.

Viện kiểm sát nhân dân là một tổ chức quan trọng trong hệ thống pháp luật của nước ta, có trách nhiệm chấp hành và đảm bảo sự tuân thủ của pháp luật trong quá trình xét xử và giám sát các hoạt động pháp lý. Để đảm bảo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân diễn ra thuận lợi và hiệu quả, Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân đã quy định rõ về căn cứ để xác định yêu cầu về nhiệm vụ, vị trí công việc và số lượng cán bộ biên chế cho các đơn vị thuộc Viện.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, vị trí công việc cụ thể và chỉ tiêu biên chế, Quy chế tuyển dụng quy định rõ ràng rằng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đều có quyền tự xác định số lượng cán bộ cần tuyển dụng. Điều này nhằm đảm bảo rằng các đơn vị có thể đáp ứng đủ nhân lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.

Quy chế cũng quy định rõ thời gian và quy trình để xác định nhu cầu tuyển dụng. Theo đó, mỗi năm, trong quý I hoặc trước mỗi kỳ tuyển dụng, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tiến hành xác định nhu cầu và số lượng cán bộ cần tuyển cho từng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Đề xuất về nhu cầu và số lượng cán bộ cần tuyển sẽ được trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được phê duyệt.

Sau khi Quyết định phê duyệt được ban hành, Vụ Tổ chức cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh sẽ lập kế hoạch tuyển dụng và đề nghị thành lập Ban giám sát tuyển dụng. Ban giám sát này sẽ chịu trách nhiệm xem xét và quyết định về việc tuyển dụng cán bộ. Tất cả các quy định và quy trình liên quan đến tuyển dụng công chức sẽ được áp dụng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đúng quy định trong quá trình tuyển dụng.

Xem thêm >> Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!