1. Tiêu chuẩn để tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể 

Việc nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là một vinh dự lớn lao mà còn là niềm tự hào của mỗi tập thể, mỗi cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân. Điều này không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là một sự công nhận chân thành từ phía cộng đồng về những đóng góp đáng kể vào sự chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Để đạt được Bằng khen này, tập thể phải tuân thủ một số tiêu chuẩn nghiêm ngặt được quy định rõ trong Thông tư 01/2019/TT-VKSTC của Thủ tướng Chính phủ. Đầu tiên, tập thể phải có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương hoặc do ngành Kiểm sát nhân dân phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết trong khoảng thời gian ít nhất là 3 năm trở lên. Điều này chứng tỏ sự kiên định, sự cống hiến không ngừng nghỉ của tập thể trong công việc.
Ngoài ra, tập thể cũng có thể đạt Bằng khen nếu họ lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng xử lý tình huống tốt của tập thể trong các tình huống đặc biệt, khó khăn.
Cuối cùng, tập thể cũng có thể được vinh danh bằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nếu đã liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" trong 5 năm liên tiếp, và trong thời gian đó, họ đã được tặng "Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân" ít nhất một lần hoặc có ít nhất hai lần nhận Bằng khen từ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Điều này là minh chứng cho sự kiên trì, lòng nhiệt thành và cam kết của tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành Kiểm sát nhân dân.
Nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là một sự công nhận cho cá nhân hay tập thể mà còn là một động lực lớn để tiếp tục phấn đấu, xây dựng và phát triển hơn nữa, đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước và xã hội.
 

2. Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Việc lập hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là một quy trình cụ thể và nghiêm ngặt trong ngành Kiểm sát nhân dân, tuân thủ theo các quy định được nêu chi tiết trong Thông tư 01/2019/TT-VKSTC. Quá trình này không chỉ đòi hỏi sự cẩn trọng mà còn yêu cầu sự minh bạch và tính chính xác cao, nhằm đảm bảo rằng những người được tặng Bằng khen thật sự xứng đáng với những thành tựu và đóng góp của họ.
Theo quy định, mỗi hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được chia thành ba bộ, mỗi bộ có nhiệm vụ và nội dung riêng biệt. Đầu tiên, tờ trình của cấp trình phải được lập kèm theo danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị tặng thưởng. Điều này giúp cho quy trình được điều chỉnh và quản lý một cách hiệu quả, đảm bảo rằng mọi đề xuất đều được ghi chép và xem xét một cách cẩn thận.
Bên cạnh đó, biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình cũng phải được ghi chép và đính kèm vào hồ sơ. Điều này chứng tỏ sự minh bạch và tính công bằng trong việc đánh giá, xem xét và quyết định về việc tặng thưởng. Không chỉ là một phần của quy trình, biên bản họp này còn là một bằng chứng cho sự thẩm định cẩn thận và chính xác của quyết định cuối cùng.
Tiếp theo, báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân được đề nghị tặng thưởng phải được cung cấp, kèm theo xác nhận từ cấp trình. Điều này làm rõ rằng mọi đề nghị được đồng thuận và công nhận chính thức từ các cơ quan chức năng, tạo ra sự đồng thuận và uy tín trong quyết định cuối cùng.
Cuối cùng, ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng được yêu cầu. Điều này đảm bảo rằng quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tham khảo và đánh giá từ nhiều phía, từ cấp cơ sở cho đến cấp cao nhất, đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quy trình.
Quy trình lập hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là một quá trình cầu kỳ và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các bên liên quan. Tuy nhiên, điều này cũng đảm bảo rằng những người được tặng thưởng thật sự xứng đáng và nhận được sự công nhận xứng đáng với những đóng góp và thành tựu của họ.
Theo đó, quy trình lập hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể là một quá trình cụ thể và cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc công nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các đơn vị, tập thể trong lĩnh vực này.
Trong hồ sơ này, tờ trình của cấp trình chính là văn bản quan trọng, đóng vai trò là bước khởi đầu của quá trình đề nghị tặng thưởng. Tờ trình này không chỉ nêu rõ lí do và cơ sở để đề xuất tặng Bằng khen mà còn kèm theo danh sách các tập thể được đề nghị tặng thưởng. Thông qua tờ trình này, cấp trình có thể trình bày chi tiết và thuyết phục về những thành tựu, công lao của các tập thể đó, giúp cho quyết định cuối cùng được đưa ra một cách chính xác và công bằng.
Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình cũng đóng vai trò quan trọng trong hồ sơ này. Đây là bằng chứng cho việc các quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng và công bằng từ phía các thành viên của Hội đồng. Biên bản họp này không chỉ ghi lại quá trình và nội dung của cuộc họp mà còn là bằng chứng cho sự minh bạch và tính chính xác của quyết định.
Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng thưởng cũng phải được đính kèm trong hồ sơ và phải có xác nhận từ cấp trình. Điều này đảm bảo rằng thông tin về thành tích của tập thể được đề nghị tặng thưởng là chính xác và được công nhận chính thức từ cấp trình. Báo cáo này thường ghi rõ về các công trình, dự án, hoạt động hay thành tích đặc biệt của tập thể đó trong khoảng thời gian cụ thể, và là bằng chứng rõ ràng về sự xứng đáng của họ với Bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ.
Tóm lại, hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể trong ngành Kiểm sát nhân dân không chỉ là một loạt các văn bản và tài liệu, mà còn là một quá trình chặt chẽ, minh bạch và công bằng, đảm bảo rằng những người được tôn vinh thực sự xứng đáng với những thành tựu và đóng góp của họ.
 

3. Những hành vi bị nghiêm cấm về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Trong ngành Kiểm sát nhân dân, việc xây dựng một môi trường làm việc công bằng, minh bạch và đúng luật là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả và tính công bằng trong công tác thi đua, khen thưởng. Điều này được đề cập rõ trong Điều 5 của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC, nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình này.
Đầu tiên, việc tổ chức thi đua, khen thưởng mà vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc các quy định của ngành Kiểm sát nhân dân là một hành vi bị nghiêm cấm. Việc lợi dụng các hoạt động này với mục đích riêng tư hay lợi ích cá nhân không chỉ phá vỡ nguyên tắc của sự công bằng mà còn ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của ngành.
Hành vi cản trở hoặc ép buộc cá nhân, tổ chức tham gia phong trào thi đua cũng là một trong những điều bị nghiêm cấm. Việc này không chỉ làm suy giảm động lực và cam kết của cá nhân mà còn ảnh hưởng đến tính công bằng và minh bạch của quá trình.
Các hành vi kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận hoặc đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng làm suy yếu tính minh bạch và chính xác của quá trình đánh giá và tuyên dương. Việc này không chỉ là một hành vi không đạo đức mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín của ngành.
Lãng phí tài sản của Nhà nước hoặc của tập thể trong quá trình thi đua, khen thưởng là một hành vi không chấp nhận được. Việc này không chỉ là sự lãng phí về mặt tài chính mà còn là sự lãng phí về mặt nguồn lực và cơ hội phát triển.
Cuối cùng, việc lợi dụng thi đua, khen thưởng để tố cáo, vu cáo không đúng sự thật không chỉ là một hành vi không đạo đức mà còn làm mất đi sự công bằng và tin cậy trong quá trình xét phong trào và tuyên dương.
Tóm lại, việc tuân thủ các quy định và nghiêm cấm các hành vi trái pháp luật, không đạo đức trong công tác thi đua, khen thưởng là rất quan trọng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.
 

Xem thêm bài viết: Chức năng của viện kiểm sát nhân nhân là gì ? Chức năng công tố, chức năng kiểm sát

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp