1. Quy định mới của luật nghĩa vụ quân sự ?

Chào Luật Minh Khuê, tôi có con năm nay sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự; nên tôi muốn hỏi như sau: Năm 2019 nghĩa vụ quân sự có gì thay đổi so với trước đó không; nếu không đi nghĩa vụ quân sự có bị xử phạt gì không?
Cảm ơn!

 

Luật sư tư vấn:

1.1 Tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Công dân được gọi nhập ngũ khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về tuổi đời, tiêu chuẩn văn hóa, tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, cụ thể:

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

 

1.2 Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong trường hợp nào ?

Được hiểu là việc công dân được tạm thời không phải chấp hành nghĩa vụ quân sự khi có lý do chính đáng. Theo đó công dân thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi có một trong những lý do sau:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Ví dụ: Bạn A vừa học xong đại học công đoàn Hà Nội, đang bị cận thị hai mắt là 5 độ? Vậy trường hợp này đối chiếu theo Bảng phân loại sức khỏe Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì sức khỏe bạn A bị điểm 5; như vậy bạn A sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

1.3 Miễn nghĩa vụ quân sự khi nào ?

Khác với tạm hoãn, công dân được miễn nghĩa vụ quân sự là những công dân sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình; nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Lý do miễn nghĩa vụ quân sự được quy định trong Luật nghĩa vụ quân sự như sau:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Những công dân được miễn nghĩa vụ quân sự nếu có nhu cầu đăng ký nghĩa vụ quân sự tự nguyện thì vẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường.

 

1.4 Không đi nghĩa vụ quân sự có bị xử lý không ?

Trốn tránh nghĩa vụ quân sự được thể hiện bởi một số hành vi như sau: không đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành đúng quy định về khám sức khỏe, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu...

Việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự tùy từng mức độ sẽ bị xử lý theo hai biện pháp: hành chính và hình sự. Cụ thể như sau:

>> Vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự:

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp bị cảnh cáo;

Không đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về họ tên, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc theo quy định;

Không thực hiện đăng ký di chuyển trước khi di chuyển nơi cư trú theo quy định;

Không thực hiện đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định;

>> Vi phạm về khám sức khỏe:

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe gia trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chín đáng

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm sai lệch các yếu tố về sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

>> Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ:

Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng

>> Vi phạm về tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu:

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm ghi trong lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu mà không có lý do chính đáng

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí sắp xếp thời gian, không tạo điều kiện cho quân nhân dự bị thực hiện các quy định về tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí lại công việc cho quân nhân dự bị đã hoàn thành việc tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trở lại cơ quan, tổ chức cũ công tác.

Không những vậy, người nào trước đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi liệt kê ở trên hoặc đã bị kết án về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "trốn tránh nghĩa vụ quân sự" theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (Điều 332). Với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

TRên đây là một số vấn đề cơ bản về nghĩa vụ quân sự năm 2019 mà chúng tôi thống kê, mọi khúc mắc về nghĩa vụ quân sự mời khách hàng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn.

 

2. Tư vấn giáo viên có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không ?

Thưa luật sư. Xin cho tôi hỏi! Đang là giáo viên THCS (đã vào biên chế) có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Nếu đi về tôi có được tiến tục đi dạy học ở trường cũ không?
Tôi xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi :1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn vấn đề của bạn như sau:

- Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định Độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

" Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

- Mặt khác , theo Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như sau:

" 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày."

Như vậy, Bạn chưa cung cấp đủ thông tin cho chúng tôi biết về độ tuổi của mình và nơi hiện bạn đang công tác. Nếu bạn không thỏa mãn độ tuổi nêu trên thì bạn sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự và nếu nơi bạn đang công tác thuộc vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên thì bạn được miễn gọi nhập ngũ. Ngược lại, bạn nằm trong độ tuổi nêu trên và cũng không thuộc một trong hai trường hợp được tạm hoãn hay miễn gọi nhập ngũ thì bạn sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự theo luật quy định. Bên cạnh đó , sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự bạn vẫn sẽ được tiếp tục dạy học ở trường cũ vì bạn đã được biên chế. Tham khảo bài viết liên uan:Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

3. Cách tính độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự mới nhất ?

Thưa luật sư, Em muốn hỏi: Cách tính độ tuổi nghĩa vụ quân sự 2016. Em sinh ngày 13-03-1992, Em đã tốt nghiệp đại học.
Vậy đến thời điểm này, theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 em còn trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự hay là đã hết tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ạ ?
Em xin cám ơn!

 

Luật sư tư vấn:

Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

"Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Theo thông tin bạn cung cấp bạn sinh ngày 13/03/1992 thì đến ngày 13/03/2020 bạn đủ 28 tuổi.

Căn cứ theo quy định trên, nếu bạn đã tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo trường hợp sinh viên đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuổi gọi nhập ngũ của bạn đến hết 27 tuổi, tức là bạn sẽ được gọi nhập ngũ đến ngày 12/03/1988. Còn nếu bạn chưa từng tạm hoãn theo diện sinh viên thì bạn đã hết tuổi gọi nhập ngũ. Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn về độ tuổi gọi nghĩa vụ quân sự ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

4. Cận 2.5 độ, gãy 6 chiếc răng có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Xin kính chào luật sư, luật sư cho em hỏi vấn đề như sau: em bị cận 2. 5 độ, bị gãy xương đòn trái gãy 6 chiếc răng tại sao vẫn bị gọi đi bộ đội?
Mong luật sư tư vấn giúp em, Em xin chân thành cảm ơn luật sư.

 

Luật sư trả lời:

Thứ nhất, Về chiều cao cân nặng:

Theo quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định như sau:

2

Cận thị:

- Cận thị dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D

3

- Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

4

- Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D

5

- Cận thị từ - 5 D trở lên

6

Vậy, với mức cận thị 2.5 độ thì được phân loại vào sức khỏe loại 3.

Thứ hai, Về răng:

- Có 7 răng sâu độ 3 trở lên

5T

20

Mất răng:

- Còn đủ 28 răng (không kể răng khôn)

1

- Mất răng đã có phục hình đảm bảo chức năng và thẩm mỹ

2

- Mất ≤ 3 răng, trong đó có 1 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 85% trở lên

2

- Mất 4 răng, trong đó có ≤ 2 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 70% trở lên

3

- Mất 5 - 7 răng, trong đó có ≤ 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 50% trở lên

4

- Mất trên 7 răng, trong đó có > 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn <>

5

Như vậy: Nếu Trường hợp bị mất răng từ 5-7 răng, trong đó phải có nhỏ hơn hoặc bằng 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 50% trở lên thì sẽ xếp vào sức khỏe loại 4 do có ít nhất một chỉ tiêu bị chấm điểm 4.

Thứ ba, Gãy xương:

112

Gãy xương:

- Gãy xương nhỏ:

+ Chưa liền xương

3T

+ Đã liền xương, không ảnh hưởng vận động

1

+ Đã liền xương, có ảnh hưởng vận động

2

- Gãy xương vừa và lớn:

+ Chưa liền xương

5T

+ Đã liền xương vững ở tư thế bình thường, không để lại di chứng đau mỏi hoặc hạn chế vận động (thời gian từ khi gãy xương đến khi kiểm tra 1 năm trở lên)

2

+ Đã liền xương vững, cong lệch trục không quan trọng, hạn chế vận động khớp, không gây đau mỏi, không gây thoái hoá biến dạng khớp, không ảnh hưởng đáng kể tới sinh hoạt, hoạt động của chi

3

+ Đã liền xương nhưng trục lệch vẹo, hạn chế vận động

5

+ Có đau mỏi hạn chế vận động nhiều

5

+ Có đau mỏi, thoái hoá biến dạng khớp nhiều

6

+ Đã phẫu thuật nhưng còn phương tiện kết xương

5T

Kết luận:

Dựa vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:
a) Sức khỏe loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1 (có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng)
b) Sức khỏe loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2 (phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng)
c) Sức khỏe loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3 (phục vụ ở một số quân, binh chủng)
d) Sức khỏe loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4 (phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng)
đ) Sức khỏe loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5 (có thể làm một số công việc hành chính khi có lệnh tổng động viên)
e) Sức khỏe loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 (được miễn làm nghĩa vụ quân sự)

Vậy, với điều kiện sức khỏe loại 4 vẫn chưa thuộc trường hợp được miễn làm nghĩa vụ quân sự mà thuộc diện phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng. Tuy nhiện nếu thuộc trường hợp gãy xương vừa và lớn mà có đau mỏi, thoái hóa biến dạng khớp nhiều thì sẽ thuộc điều kiện sức khỏe loại 6 được miễn làm nghĩa vụ quân sự. Bạn có thể kiểm tra lại các điều kiện ở trên để xác định việc mình có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162 để được giải đáp.

 

5. Cha Mất mới 3 năm xin hoãn lại nghĩa vụ quân sự được không vậy ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện tại ba tôi đã mất và tôi đang đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, còn mẹ và em trai thì sinh sống ở quê. Ba tôi mất 3 năm rồi nên hiện tại tôi là lao động chính trong nhà và em trai tôi thì mới học lớp 3 được 9 tuổi, mẹ tôi vẫn còn lao động được. Hiện tại tôi đang nhận được lệnh nhập ngủ của ban chỉ huy quân sự xã.
Cho tôi hỏi nếu như gia đình tôi như vậy tôi có thể xin hoãn lại nghĩa vụ quân sự được không vậy ?
Cảm ơn!

>> Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162

 

Luật sư trả lời:

​Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về Tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì bạn phải là người lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động thì bạn mới được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn còn mẹ và em trai, trong đó mẹ bạn vẫn lao động được. Do đó, khả năng bạn được tạm hoãn nghĩa vụ rất thấp.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng cảm ơn!