1. Giáo viên có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em là giáo viên thì có thể đi nghĩa vụ quân sự được không ? Cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Đang là giáo viên không thuộc các trường hơp hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, trừ khi bạn là cán bộ, công chức hoặc viên chức được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên (trường hợp này được miễn).

Về tuổi, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo đó, nếu bạn được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn thì hết 27 tuổi mới hết tuổi nhập ngũ, còn lại thì hết 25 tuổi là hết tuổi nhập ngũ.

Do bạn không đưa thông tin về ngày tháng sinh nên chúng tôi chưa đưa ra kết luận chính xác cho bạn được. Bạn tự tính tuổi mình dựa vào các thông số trên. Nếu vẫn trong độ tuổi và đáp ứng các điều kiện khác về tiêu chuẩn tuyển quân thì bạn có thể được tham gia nghĩa vụ quân sự.

Thưa luật sư, Khám nghĩa vụ quân sự 3 năm liên tục đều không đủ sức khỏe nhập ngũ . có thể làm đơn xin miễn gọi khám nghĩa vụ quân sự không?

=> Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Như vậy, các trường hợp không đủ sức khỏe chỉ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó, bạn vẫn sẽ được gọi đi khám cho đến khi hết tuổi thì thôi. Bạn phải thuộc các trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự thì mới được xin miễn.

Thưa luật sư, Cho em hỏi, em sinh ngày 18/09/1990, em được lệnh gọi đi nghĩa vụ quân sự ngày 16/10/2016. Em đã được tạm hoãn năm đầu tiêng do đang di học trung cấp 2008, sau khi học xong em được gọi 2 năm liên tiếp nhưng khám rớt do không đủ điều kiện sức khoẻ. Sau đó em không bị gọi nữa, nhưng năm 2016 em bị gọi tiếp tục. Vậy theo luật nghĩa vụ quân sự mới thay đổi 2016 về đô tuổi tạm hoãn nghĩa vụ, em co đủ điều kiện đi không. Em cám ơn!

=>> Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Như vậy, bạn đã được tạm hoãn theo Luật cũ, nhưng hiện nay theo Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 thì trường hợp của bạn hết 27 tuổi mới hết độ tuổi gọi nhập ngũ tức là hết ngày 17/9/2017. Do đó, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển quân khác thì bạn đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự.

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi 23 tuổi, vừa trúng tuyển viên chức ngành giáo dục, được phân công công tác giảng dạy tại một trường THCS, còn đang trong trong thời gian tập sự. Ở địa phương lại triệu tập tôi đi khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi trường hợp của tôi có được miễn Nghĩa vụ quân sự không? Nếu được miễn thì cần phải làm những thủ tục gì? Nếu không được miễn thì khi xuất ngũ có được tiếp tục đi dạy hay không?

=> Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Theo quy định trên thì chỉ những viên chức được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên mới được miễn gọi nhập ngũ. Do đó, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển quân khác thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo lệnh địa phương.

Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự."

Theo quy định trên thì anh sẽ được tạm hoãn thực hiện hợp đồng và sau khi đi nghĩa vụ quân sự về kể từ ngày hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, anh có thời hạn 15 ngày để lên lại cơ quan và cơ quan phải nhận anh trở lại làm việc tại điều 33 Bộ luật Lao động 2019.

Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác."

Còn về tiền lương trong thời gian anh tạm hoãn thực hiện hợp đồng thì anh sẽ được không được hưởng lương vì đây là khoảng thời gian này là thời gian anh tạm hoãn thực hiện hợp đồng, không thực hiện làm việc nên sẽ không được hưởng lương.

Thưa luật sư, xin luật sư cho e hỏi : e là sinh viên khóa trung cấp chuyên nghành dược cuối năm nay e ra trường và theo luật tạm hoãn NVQS 2016 thì độ tuổi tạm hoãn kéo dài đến 27 tuổi và chỉ áp dụng cho hệ cao đẳng vs đại học thôi. nhug e là sv học hệ trung cấp thì độ tuổi kéo dài đến 25 hay 27 tuổi. và sáng này e vừa đi khám sơ tuyển NVQS ở phường. về thể lực e đạt điểm 5 do chiều cao e 1,65m cân nặng e rất yếu chỉ dc 43kg. khám răng e đạt điểm 3 vì 2 chiếc răng cấm hàm dưới bên phải e sâu khoảng 80% răng khôn thì đã lú lên còn các chỉ tiêu còn lại đều đạt điểm 1 như thế e muốn hỏi luật sư là e có bị gọi nhập ngũ hay không ? sức khỏe e yếu lắm. hay bị bệnh lặt vặt này nọ. cám ơn luật sư ạ !

=> Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Do đó, trường hợp của bạn độ tuổi nhập ngũ là đến hết 25 tuổi.

Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy định:

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Về tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Theo quy định trên thì việc bạn đạt sức khỏe loại 5 (do có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5) sẽ không đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự, do đó bạn được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm nay.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòngđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Mất răng thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Quy định về độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự ?

2. Các trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Chào luật sư. Em có đứa em họ lúc trước bị cận 7 độ. Tháng 8/2015, đã đi phẫu thuật mắt cận thị. Đến tháng 11/2015 bị gọi đi khám nghĩa vụ quân sự và kết quả khám là mắt trái 10/10, mắt phải 8/10.
Vậy, trong trường hợp này có phải đi nghĩa vụ không ?
Xin cám ơn luật sư, Trân trọng!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào khoản 3 điều 4 Thông tư 167/2010/TT-BQP Về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng nămthì có quy định về tiêu chí tuyền quân như sau:

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực hiện các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ, các tiêu chuẩn khác về sức khỏe thực hiện theo tiêu chuẩn chung.

c) Những công dân mắt tật khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị), nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS, không gọi nhập ngũ vào Quân đội.

-> Như vậy theo quy định của điều luật này thì nếu như có các tật khúc xạ về mắt thì anh sẽ không bị gọi nhập ngũ vào quân đội. Tham khảo bài viết liên quan: Nơi có hộ khẩu hay nơi thường trú sẽ gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Đã tách hộ khẩu và kết hôn có được miễn nghĩa vụ quân sự ? Mức phạt khi không nhập ngũ ?

3. Thủ tục tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Em đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm việc tại một công ty nước ngoài. có trụ sở chính tại Tp HCM. Gia đình em còn 4 người. Em, mẹ và 2 đứa em gái đang đi học.

Mẹ em nay năm đã già và không đủ sức làm việc nặng, còn 2 đứa em 1 đứa học cao đẳng năm 1 và 1 đứa học lớp 10. Cả 2 đứa đều đang đi học nên không có nguồn thu nhập để trang trãi cho gia đình. Mẹ em tuổi thật thì đã ngoài 50 nhưng tuổi khai sinh thì chỉ mới sinh năm 1967. Gia đình gần như phụ thuộc vào tiền lương hằng tháng của em. Tuy nhiên vừa rồi e có lệnh nhập ngũ và đã trúng tuyển. Anh có thể tư vấn cho em với hoàn cảnh của em thì e có được miễn giảm nghĩa vụ không ạ?

Em xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Em rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này. Kính thư!

Người gửi: Hậu

Tư vấn tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

“ Điều 3. Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động ”.

Vậy theo quy định nêu ở trên thì với hoàn cảnh của bạn thì bạn chỉ được tạm hoãn nhập ngũ chứ không được miễn nhập ngũ. Bạn chứng minh được bản thân bạn là lao động duy nhất trong gia đình để được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ý kiến trả lời bổ sung:

Cơ sở pháp lý: Luật nghĩa vụ quân sự,

“2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;”

Trong trường hợp của bạn nêu trên, bạn chứng minh được mẹ của bạn không còn sức lao động (có thể chứng minh bằng giấy khám sức khoẻ từ cơ sở y tế) và bạn là thu nhập chính của gia đình để chăm sóc các em bạn thì bạn có thể được xem xét việc tạm hoãn gọi nhập ngũ. Trân trọng./. >> Tham khảo câu hỏi liên quan:Quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và gọi nhập ngũ ?

>> Xem thêm:  Bao nhiêu tuổi thì phải đi nghĩa vụ quân sự ?

4. Tư vấn nghĩa vụ quân sự khi đang còn đi học ?

Thưa luật sư, Em hiện là sinh viên cao đẳng kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2. Vào tháng 3 trên phường em có kêu em lên trường lấy giấy xác nhận còn đi học. Nhưng em quên. Cho đến tháng 7 phường bắt em đi khám nghĩa vụ quân sự.
Luật Minh Khuê cho em hỏi. Em không có bệnh hay gì hết. Tất cả đều tốt. Nếu đậu em có bị đi nghĩa vụ quân sự không, trong khi em còn đang đi học?
Cảm ơn!

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Bị trĩ có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Cách tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự tự nguyện ?

>> Xem thêm:  Khu phi quân sự là gì ? Một số khu phi quân sự trên thế giới?

5. Hỏi về chế độ theo luật nghĩa vụ quân sự ?

Thưa Luật sư: Tôi sinh năm 1993 vừa tham gia nghĩa vụ quân sự đợt 03/2016 . Nhưng do tai nạn tôi bị gãy đốt sống L1 và vừa được phẩu thuật xong. Tôi được biết sau phẫu thuật cần được nghỉ dưỡng 1 thời gian dài để cột sống có thể vững lại. Nhưng tôi chỉ mới phẫu thuật xong 7 ngày mà phải trở về đơn vị, tình trạng hiện giờ của tôi thật sự rất yếu.
Xin luật sư cho tôi biết tình trạng sức khỏe cũa tôi như vậy có phải tiếp tục nhập ngủ không? Có hướng nào giải quyết cho tôi được về nhà không?
Tôi xin cảm ơn!

Hỏi về luật nghĩa vụ quân sự ?

Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ
1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

.....
2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;....."

Điều 43. Điều kiện xuất ngũ
2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này.

Theo quy định của pháp luật, thì có thể xuất ngũ trước khi hết thời hạn phục vụ. Theo trường hợp của bạn, sức bạn của bạn yếu đi. Như vậy, bạn có thể tiến hành thủ tục xuất ngũ theo quy định của pháp luật nhưng phải có kết luận của Hội đồng giám định y khoa quân sự xác định không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ. Khi đó bạn có thể xuất ngũ về nhà. Trong trường hợp không có kết luận Hội đồng giám định y khoa quân sự xác định không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ thì bạn tiếp tục phải nhập ngũ.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật NVQS - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục yêu cầu khám lại sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự ? Căn cứ hoãn nghĩa vụ quân sự là gì ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật, Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng nào?

Trả lời:

Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ;

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng nề do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang học đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật, Miễn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng nào?

Trả lời:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên.

Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật, Điều kiện nữ giới được đi nghĩa vụ quân sự gồm những gì?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 6 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

Để được phục vụ tại ngũ, nữ giới phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như sau:

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc Phòng; không bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị, nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS

- Có trình độ từ lớp 8 trở lên.