Điều 244, Bộ luật hình sự năm 1999 (Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009) Quy định về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Người nào chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người tiêu dùng, thì bị phạt tù từ một năm đến năm  năm.

2.  Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến  mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công  việc nhất định từ một  năm đến năm năm.

Quy định của pháp luật về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (điều 244 BLHS) ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (điều 244 BLHS)

Dấu hiệu pháp lý

  • Khách thể của tội phạm:

Là sự xâm phạm đến an toàn công cộng thuộc lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng, đồng thời xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

  • Mặt khách quan của tội phạm:

Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn. Hậu quả của tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm là thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm hoàn thành khi một trong các dạng hậu quả nói trên xảy ra. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan và hậu quả của tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm là mối quan hệ nhân quả giữa hành vi chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn với thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe của người khác.

  • Mặt chủ quan của tội phạm:

Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể là lỗi vô ý do quá tự tin hoặc lỗi vô ý vì cẩu thả.

  • Chủ thể của tội phạm:

Là người có trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hình phạt

  • Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 điều 244 BLHS, theo đó người nào chế biến, cung cấp hoặc bán sản phẩm mà biết rõ thực phẩm đó không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người tiêu dùng thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
  • Khung tăng nặng thứ nhất được quy định tại khoản 2 điều 244 BLHS cơ mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm cho trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  • Khung tăng nặng thứ hai được quy định tại khoản 3 điều 244 BLHS cơ mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm cho trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  • Khoản 4 điều 244 BLHS quy định về hình phạt bổ sung, theo đó người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư hình sự - Công ty luật Minh Khuê