1. Mục đích của việc kiểm tra nghiệp vụ về giám định quyền đối với giống cây trồng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Nghị định 65/2023/NĐ-CP thì quá trình kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng được thực hiện với mục tiêu đánh giá mức độ thông thạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn của những người tham gia.

Điều này nhằm mục đích xác định và đánh giá các khía cạnh liên quan đến quyền đối với giống cây trồng, từ đó đưa ra kết luận vững chắc về những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực này.

Quá trình này không chỉ tập trung vào việc đánh giá kiến thức mà còn chú trọng đến khả năng áp dụng nó vào thực tế, hỗ trợ việc đảm bảo chất lượng và tính hợp pháp của các quyền liên quan đến giống cây trồng.

 

2. Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ về giám định quyền đối với giống cây trồng như thế nào?

Tại khoản 2 Điều 111 Nghị định 65/2023/NĐ-CP có quy định Quy trình tổ chức kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:

- Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, với thẩm quyền cao cấp, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng. Quyết định này được đưa ra dựa trên sự chuyên nghiệp và uy tín của cơ quan để đảm bảo tính công bằng và độ chính xác trong quá trình kiểm tra.

- Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng công bố thông tin chi tiết về kiểm tra trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan đó. Thông báo này chứa đựng các thông tin quan trọng như điều kiện tham dự kiểm tra, thủ tục nộp hồ sơ, nội dung kiểm tra, cũng như dự kiến thời gian và địa điểm kiểm tra. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và tiện lợi cho những đơn vị quan tâm, đồng thời thúc đẩy sự tích cực trong việc tuân thủ quy trình kiểm tra và giám định quyền đối với giống cây trồng.

- Để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch, kỳ kiểm tra phải được tổ chức trong thời hạn chưa quá 03 tháng, tính từ ngày có ít nhất 05 người đăng ký dự kiểm tra và hồ sơ đăng ký của họ được chấp nhận theo quy định tại khoản 3 của Điều này. Điều này nhấn mạnh tới sự linh hoạt và sẵn sàng hỗ trợ những cá nhân hoặc tổ chức quan tâm, đồng thời khẳng định cam kết của chính phủ về quy trình kiểm tra chất lượng giống cây trồng.

- Khi kết quả kiểm tra đã được xác định, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sẽ thông báo cho người dự kiểm tra một cách trung thực và kịp thời. Tính minh bạch này không chỉ tăng cường lòng tin của cộng đồng, mà còn tạo điều kiện cho người dự kiểm tra yêu cầu phúc tra kết quả, đảm bảo sự công bằng và chính xác.

- Với mục tiêu đảm bảo an toàn và chất lượng trong ngành giống cây trồng, kết quả kiểm tra sẽ có giá trị trong thời hạn lên đến 05 năm. Điều này giúp tạo ra một cơ sở vững chắc cho việc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng, thúc đẩy sự ổn định và đồng bộ trong quản lý và phát triển giống cây trồng tại cấp địa phương.

 

3. Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng do ai lập?

Khoản 3 Điều 111 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng, được thành lập bởi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, là một tổ chức chủ trì việc tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng, theo Quy chế kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng mà cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng đã ban hành. Nhiệm vụ chính của Hội đồng này là đảm bảo sự hiệu quả và đồng bộ trong việc thực hiện quy trình kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng, nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chí được quy định trong Quy chế.

Hội đồng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và khách quan trong quá trình kiểm tra mà còn chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện và tuân thủ các quy định, đồng thời đảm bảo rằng quy trình này được thực hiện đúng đắn và theo đúng quy định. Điều này sẽ tạo ra một cơ sở vững chắc cho chất lượng và uy tín của giống cây trồng trong hệ thống quản lý và phát triển nông nghiệp.

 

4. Quy định về đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ về giám định quyền đối với giống cây trồng

Cũng tại khoản 3 Điều 111 Nghị định 65/2023/NĐ-CP thì Quá trình đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng được thực hiện theo các tiêu chí và quy định chi tiết dưới đây:

* Cá nhân mong muốn đăng ký dự kiểm tra phải đáp ứng một loạt các tiêu chí quan trọng, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu suất của quá trình kiểm tra:

- Đầu tiên, ứng viên phải là công dân Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, một điều kiện cơ bản nhằm đảm bảo tính quốc tế và nhất quán trong quá trình kiểm tra.

- Thứ hai, họ phải thường trú tại Việt Nam, nhằm tăng cường sự liên kết và hiểu biết sâu rộng về điều kiện thực tế và môi trường nông nghiệp trong nước.

- Đặc biệt quan trọng, ứng viên cần có phẩm chất đạo đức tốt, điều này là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và đạo đức trong quá trình kiểm tra.

- Thứ tư, họ cần có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực dự kiểm tra, nhằm đảm bảo sự chuyên sâu và am hiểu vững về kiến thức chuyên ngành.

- Cuối cùng, ứng viên cần có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đó. Điều này giúp đảm bảo sự chắc chắn, kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về thực tế sản xuất và ứng dụng của giống cây trồng trong môi trường thực tế.

* Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng là bước quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ. Dưới đây là thành phần chi tiết của hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và chính xác. Mẫu số 08 tại Phụ lục VI của Nghị định này sẽ được điền đầy đủ và chi tiết.

- Bản sao có chứng thực về văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học hoặc sau đại học, là chứng nhận quan trọng về trình độ học vấn và chuyên môn.

- Bản sao có chứng thực Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động cùng với các tài liệu khác chứng minh thực tế hoạt động chuyên môn, giúp xác thực kinh nghiệm và đóng góp của ứng viên trong lĩnh vực này.

- 02 ảnh 3 x 4 (cm) – những bức ảnh này không chỉ là hình ảnh về vẻ ngoại hình mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của ứng viên.

- Chứng từ nộp phí, lệ phí, được hoàn thiện thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền, chứng minh sự cam kết và tự chủ của người đăng ký trong quá trình thực hiện thủ tục này. Điều này còn giúp tạo ra sự thuận tiện và minh bạch trong việc quản lý phí lệ phí liên quan đến quá trình kiểm tra.

* Trong khoảng thời gian 15 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng cam kết thực hiện xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng và minh bạch, theo các quy định chi tiết sau:

- Đối với những hồ sơ được xác nhận là hợp lệ, cơ quan quản lý sẽ phát đi thông báo chấp nhận hồ sơ, đồng thời làm rõ kế hoạch kiểm tra đã được lên lịch hoặc chưa được lên lịch do số người đăng ký tham dự kiểm tra chưa đủ, theo quy định tại khoản 2 của Điều này. Thông báo này sẽ giúp tạo ra sự thuận lợi và đồng đều trong quá trình chuẩn bị cho kỳ kiểm tra.

- Đối với hồ sơ có những thiếu sót, cơ quan quản lý sẽ công bố thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, đồng thời làm rõ lý do và xác định một khoảng thời gian 01 tháng để người đăng ký dự kiểm tra có thể sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết thời hạn này và người đăng ký không thực hiện sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, hoặc nếu có ý kiến phản đối nhưng không có cơ sở, cơ quan quản lý sẽ ra quyết định từ chối chấp nhận hồ sơ và làm rõ lý do từ chối. Quy trình này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và sự chính xác trong quá trình xử lý hồ sơ.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thời gian đào tạo cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y tối đa bao lâu. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.