1. Quy định tăng mức giá dịch vụ trông giữ xe ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thưa Luật sư, cho tôi hỏi giá dịch vụ trông giữ xe ô tô ở Khu vực Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là bao nhiêu?
Mong Luật sư tư vấn cho tôi. Cám ơn Luật sư.

Quy định mới nhất về tăng mức giá dịch vụ trông giữ xe ở Thành phố Hồ Chí Minh 2018

Tư vấn về mức phí trông giữ xe trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố được phân nhóm như sau:

Mức giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đối với khu vực trung tâm thành phố, gồm quận 1, quận 3, quận 5:

a) Xe đạp (kể cả xe đạp điện):

Thời gian

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

Ngày

đồng/xe/lượt

2.000

Đêm

đồng/xe/lượt

4.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

100.000

b) Xe máy (kể cả xe máy điện):

- Nhóm 1, gồm: trường học; bệnh viện; bến xe; chợ; siêu thị; các địa điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng: nhà văn hóa; nhà thiếu nhi; trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên; các công viên do các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và quận, huyện quản lý, khai thác:

Thời gian

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

Ngày

đồng/xe/lượt

4.000

Đêm

đồng/xe/lượt

6.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

210.000

- Nhóm 2: Các địa điểm khác không thuộc nhóm 1:

Thời gian

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

Ngày

đồng/xe/4 giờ/lượt

6.000

Đêm

đồng/xe/4 giờ/lượt

9.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

310.000

(Ghi chú: quá thời gian 4 giờ thu theo các lượt 4 giờ tiếp theo)

c) Xe ô tô:

- Xe ô tô đến 9 chỗ và xe tải có khối lượng chuyên chở ≤ 1,5 tấn:

Thời gian

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

02 giờ đầu

đồng/xe/02giờ/lượt

35.000

Các giờ tiếp theo

đồng/xe/01giờ/lượt

20.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

5.000.000

- Xe ô tô trên 9 chỗ và xe tải có khối lượng chuyên chở >1,5 tấn:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

Đơn giá theo lượt

đồng/xe/4giờ/lượt

100.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

5.000.000

(Ghi chú: quá thời gian 4 giờ thu theo các lượt 4 giờ tiếp theo)

3. Mức giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đối với các khu vực còn lại, gồm các quận, huyện còn lại:

a) Xe đạp (kể cả xe đạp điện):

Thời gian

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

Ngày

đồng/xe/lượt

2.000

Đêm

đồng/xe/lượt

4.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

100.000

b) Xe máy (kể cả xe máy điện):

- Nhóm 1, gồm: trường học; bệnh viện; bến xe; chợ; siêu thị; các địa điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng: nhà văn hóa; nhà thiếu nhi; trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên; các công viên do các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và quận, huyện quản lý, khai thác:

Thời gian

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

Ngày

đồng/xe/lượt

4.000

Đêm

đồng/xe/lượt

6.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

210.000

- Nhóm 2: các địa điểm khác không thuộc nhóm 1:

Thời gian

Đơn vị tính

Mc giá tối đa

Ngày

đồng/xe/lượt

6.000

Đêm

đồng/xe/lượt

9.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

310.000

(Ghi chú: quá thời gian 4 giờ thu theo các lượt 4 giờ tiếp theo)

c) Xe ô tô:

- Xe ô tô đến 9 chỗ và xe tải có khối lượng chuyên chở ≤ 1,5 tấn:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

Đơn giá theo lượt

đồng/xe/4giờ/lượt

35.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

2.000.000

(Ghi chú: quá thời gian 4 giờ thu theo các lượt 4 giờ tiếp theo)

- Xe ô tô trên 9 chỗ và xe tải có khối lượng chuyên chở > 1,5 tấn:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

Đơn giá theo lượt

đồng/xe/4giờ/lượt

100.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

5.000.000

(Ghi chú: quá thời gian 4 giờ thu theo các lượt 4 giờ tiếp theo)

Các tổ chức thực hiện dịch vụ trông giữ có thể tự xác định mức giá nhưng không được vượt quá mức giá tối đa được quy định nêu trên. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện niêm yết công khai giá cụ thể tại điểm trông giữ xe và thu đúng theo giá niêm yết.

>> Xem thêm:  Trường hợp nào cảnh sát giao thông sẽ tạm giữ xe người vi phạm giao thông ?

2. Giải quyết vấn đề bồi thường khi trông giữ xe mà làm mất.

Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có một số vấn đề cần được giải đáp như sau: Ngày 14/10/2015 em có gửi 1 xe máy điện (giá mua 13,5 triệu đồng,mua ngày 01/09/2015).nhưng do em quên rút chìa khóa xe nên bị mất xe, em đã báo với bảo vệ và công an.

Liệu em có được bảo vệ bồi thường cho không? Em cần có những giấy tờ gì để được nhận bồi thường? ( vì là xe máy điện nên không có giấy tờ xe mà chỉ có phiếu bảo hành đang trong thời hạn bảo hành).

Em xin cảm ơn!

Người gửi: P.D

Giải quyết vấn đề bồi thường khi trông giữ xe mà làm mất.

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Vì thông tin bạn cung cấp không đầy đủ, chi tiết nên có thể chia ra các trường hợp như sau:

Nếu giữa bạn và nơi bạn gửi xe có tồn tại hợp đồng gửi giữ xe, thể hiện qua việc người trông xe này đã hướng dẫn, chỉ bảo cho bạn nơi để xe rõ ràng và nơi này thuộc sự quản lý của cơ sở bạn gửi xe. Đồng thời nơi đó không có bất kỳ sự khuyến cáo nào về việc bạn phải tự bảo quản trông giữ xe của mình và các khách hàng khác đến đây đều được hướng dẫn giống như vậy thì có thể coi giữa bạn và cơ sở trông giữ xe đã tồn tại hợp đồng gửi giữ xe. Theo quy định tại điều 554 Bộ luật dân sự năm 2015, hợp đồng gửi giữ tài sản được định nghĩa như sau:
"Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.”
Quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng gửi giữ được BLDS quy định cụ thể như sau

Điều 556. Quyền của bên gửi tài sản
1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý.
2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.
Điều 557. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản
1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.
2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.
3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.
4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

bộ luật dân sự 2015 không quy định hợp đồng gửi giữ phải lập thành văn bản do đó việc bạn vào cơ sở nhận trông giữ xe có nhân viên trông xe có đưa vé hoặc không đưa vé được coi là giữa hai bên đã xác lập hợp đồng bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể (thể hiện qua lời nói, hành vi chỉ dẫn, hướng dẫn của nhân viên bảo vệ, địa điểm gửi xe…). Trong các giao dịch dân sự, pháp luật tôn trọng sự thoả thuận của các bên nên giao dịch bằng lời nói hoặc bằng hành vi trong trường hợp này đều được chấp nhận. Khi bạn giao xe cho nhân viên trông xe và được đồng ý (thể hiện qua lời nói, hành vi như dắt xe, chỉ dẫn, hướng dẫn nơi để xe của nhân viên bảo vệ…) thì giữa bạn và người nhân viên này đã phát sinh quan hệ gửi giữ. Quan hệ gửi giữ chỉ kết thúc khi bạn nhận lại xe. Do đó người bảo vệ này có trách nhiệm trông xe cho bạn. Như vậy, khi bạn và nơi gửi xe đã giao kết hợp đồng gửi giữ tài sản thì họ có trách nhiệm bảo quản tài sản của khách, nếu có sự mất mát tài sản thì bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp bất khả kháng.

Với các căn cứ trên, bạn có quyền yêu cầu người làm mất xe phải bồi thường cho bạn. Tuy nhiên nếu người trông xe là người làm công cho cơ sở nhận trông giữ xe, được cơ sở này trả tiền lương, giao nhiệm vụ trông xe, do lỗi của bảo vệ dẫn đến mất xe thì trách nhiện bồi thường được xác định theo Điều 600 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 600. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra
Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định trên, người bảo vệ là người làm công cho bạn đã có lỗi dẫn đến mất mát tài sản của khách hàng nên chủ cơ sở gửi giữ có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại cho bạn và có quyền yêu cầu người bảo vệ này phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Vì vậy bạn có quyền yêu cầu cơ sở này phải chịu trách nhiệm bồi thường về việc làm mất xe khi anh đã gửi giữ tại nơi đó. Còn sau đó cơ sở này có quyền yêu cầu người bảo vệ này chịu trách nhiệm hoàn trả tiền cho mình. bạn có cơ sở để yêu cầu nhà hàng bồi thường xe đã mất.

>> Xem thêm:  Đua xe trái phép sẽ bị xử lý như thế nào ? Mức xử phạt các lỗi vi phạm giao thông

3. Thu phí trông giữ xe tại Thành phố Hồ Chí Minh?

Xin chào luật sư, xin luật sư tư vấn cho tôi một vấn đề như sau: bạn tôi là sinh viên một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và được trường ưu đãi cho ở tại ký túc xá của trường miễn phí. Và trường có tổ chức trông giữ xe cho sinh viên, việc thu phí được tính với giá 5.000 đồng/1 lượtt/1 ngày đêm,

Như vậy nếu bạn tôi gửi xe tại trường 8 ngày thì sẽ bị thu phí 35.000 đồng ngoài 5.000 đồng đã thu lúc mới vào cổng mặc dù trong 8 ngày đó không sử dụng đến xe máy. Vậy xin công ty luật Minh Khuê tư vấn việc thu phí của trường bạn tôi như vậy có đúng không và việc thu phí đó thực hiện theo văn bản pháp luật nào? Rất mong nhận được câu trả lời của Công ty.

Cho phép tôi gửi lời cảm ơn các anh chị tại công ty luật Minh Khuê vì đã nhiều lần tư vấn những vấn đề khó khăn cho gia đình và bạn bè của chúng tôi. Xin chúc các anh chị và gia đình nhiều sức khỏe để công tác tốt và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội ?

Trong khi chờ đợi chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.O

>> Luật sư để tư vấn về pháp luật dân sự: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì chiếc xe máy của người bạn mà bạn nhắc tới thuộc nhóm 1, tức xe máy được gửi tại địa điểm trông giữ xe ở trường học.

Nhóm 1, gồm: trường học; bệnh viện; bến xe; chợ; siêu thị; các địa điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng: nhà văn hóa; nhà thiếu nhi; trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên; các công viên do các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và quận, huyện quản lý, khai thác:

Thời gian

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

Ngày

đồng/xe/lượt

4.000

Đêm

đồng/xe/lượt

6.000

Đơn giá theo tháng

đồng/xe/tháng

210.000

Căn cứ vào điều 3 khoản 2 Quyết định nêu trên, mức thu đối với xe nhóm 1 khi gửi xe cả ngày và đêm tối đa là 10.000 đồng/xe/lượt. Do đó khi gửi xe máy ở kí túc xá trong 8 ngày (cả ngày và đêm) thì mức phí 30.000 đồng (bao gồm 5.000 đồng trả ban đầu và 35.000 đồng trả sau đó) là hoàn toàn hợp lý, cho dù bạn có sử dụng tới xe máy trong 8 ngày đó hay không.

>> Xem thêm:  Bị công an giữ giấy phép lái xe thì có được thi lại để cấp mới giấy phép lái xe không ?

4. Chi phí bồi thường khi trông giữ xe mà làm mất xe ?

Xin chào luật sư cho em hỏi: bên em cho thuê phòng trọ, khách thuê phòng và thu tiền để xe, không may đã bị trộm đột nhập lấy mất chiếc xe trị giá 22tr đồng. Trong khi đó lúc ký hợp đồng thuê phòng trong hợp đồng có đề (Bên B có trách nhiệm tự giữ và bảo quản đồ đạc, tư trang cá nhân cũng như phương tiện đi lại (ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe đạp...) của mình.
Nếu mất mát xảy ra bên A không chịu trách nhiệm.) Và trước cửa của bãi xe có dán giấy (ra vào nhớ khóa xe, khách mất xe chúng tôi không chịu trách nhiệm.) Bên em có trách nhiệm bồi thường không, và theo luật sư căn cứ vào tính pháp lý trên bên em nên bồi thường bao nhiêu phần trăm cho khách hàng, vì đây là sự cố ngoài ý muốn.

Chi phí bồi thường khi trông giữ xe mà làm mất xe?

Luật sư tư vấn Luật dân sự trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại điều 554 Bộ luật dân sự năm 2015, hợp đồng gửi giữ tài sản được định nghĩa như sau:
"Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.”

Theo thông tin bạn cung cấp bên bạn cho thuê phòng trọ và thu tiền gửi xe đối với khách hàng, ở đây bạn và khách hàng đã hình thành nên một giao dịch dân sự đó là hợp đồng gửi giữ tài sản, bên bạn được nhận thù lao từ việc gửi tài sản và bên bạn cũng phải có các nghĩa vụ đối với việc trông giữ tài sản đó. Bộ luật dân sự 2015 quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên như sau:

Điều 556. Quyền của bên gửi tài sản
1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý.
2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.
Điều 557. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản
1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.
2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.
3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.
4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Căn cứ theo quy định trên, bên bạn có nghĩa vụ trông coi tài sản và được nhận thù lao từ việc gửi giữ đó, và bên bạn phải có nghĩa vụ bồi thường khi để xảy ra hư hỏng và mất mát tài sản, tuy nhiên như bạn cung cấp, bạn và khách hàng có thỏa thuận trong hợp đồng là khách hàng tự giữ và bảo quản đồ đạc tư trang cá nhân, phương tiện đi lại nhưng vẫn tiến hành thi tiền trông coi, điều này trái với nội dung trong hợp đồng gửi giữ tài sản được pháp luật quy định như trên, do đó bên bạn vẫn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi để xảy ra mất mát trên.

Về mức bồi thường pháp luật không quy định mức bồi thường và phần trăm bồi thường là bao nhiêu, do đó chi phí bồi thường sẽ là chi phí thực tế đối với tài sản tại thời điểm để xảy ra mất mát tài sản trên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về mức bồi thường này.

>> Xem thêm:  Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi lập biên bản là bao lâu ?

5. Hướng dẫn thuê đất nông nghiệp chuyển đổi thành bãi trông giữ xe?

XIn chào luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc mong được các luật sư giải đáp như sau: Tôi có thuê 1 mảnh đất nông nghiệp của ông A với diện tích khoảng 2000 m2.

Tôi có được mở bãi trông giữ xe ô tô trên đất này không? Cần thủ tục đăng ký gì không? Nếu có thì làm ở đâu?

Xin cảm ơn luật sư.

Tên khách hàng: VO HONG LY

Hướng dẫn thuê đất nông nghiệp chuyển đổi thành bãi trông giữ xe?

Luật sư tư vấn luật đất đai, xây dựng trực tuyến gọi:1900.6162

Trả lời:

Điều 64 Luật đất đai 2013 thì trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm thì sẽ bị thu hồi đất. Như vậy, nếu bạn mở bãi trông giữ xe ô tô trên mảnh đất nông nghiệp của ông A với diện tích khoảng 2000m2 sẽ thuộc vào trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai do sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích (Điều 57 Luật đất đai năm 2013).

Nếu bạn muốn mở bãi trông giữ xe ô tô trên mảnh đất đó, thì trước hết, bạn có thể trao đổi với ông A để ông A chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, sau đó bạn thuê lại mảnh đất của ông A.
Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai thì phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trình tự, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đất đai như sau:

" Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định".

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Dân Sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Không có giấy tờ xe có lấy được xe bị tạm giữ không ? Cấp lại giấy tờ xe bị mất