Bộ Luật Lao động năm 2019 được thông qua với nhiều điểm mới, thay đổi, bổ sung quan trọng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong lĩnh vực lao động hiện nay. Với những sự thay đổi đó của Bộ luật lao động đã được các chuyên gia pháp luật đánh giá đã đưa khuôn khổ pháp luật tiệm cận hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Cùng với đó, Chính phủ cũng đã bạn hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành những nội dung thay đổi nay. Một trong những thay đổi tuy nhỏ nhưng lại rất có ý nghĩa đối với người lao động, đặc biệt có thể kể đến quy định mới về thời gian nghỉ ngơi cho lao động nữ. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những đổi mới đó.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900 6162

 

Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý về chế độ lương hưu

- Nghị đinh số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

 

2. Quy định về tuổi nghỉ hưu

Chính phủ vừa ban hành 2 nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ luật lao động năm 2019, cụ thể là Nghị định số 135/2020/NĐ-CP vào ngày 18/11/2020 quy đinh về tuổi nghỉ hưu và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP vào ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Với hai Nghị định này, Chính phủ đã quy định hướng dẫn chi tiết những điểm mới trong Bộ luật lao động năm 2019 giúp các cơ quan hành pháp dễ dàng trong việc áp dụng quy định mới và góp phần đơn giản hóa trong công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân.

 

2.1 Độ tuổi nghỉ hưu

Theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2021, người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 60 tuổi 03 tháng đối với nam và 55 tuổi 03 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm sẽ tăng 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 đối với nữ. Do đó, độ tuổi nghỉ hưu so với quy định tại luật cũ tăng từ 60 lên 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và từ 55 lên 60 tuổi vào năm 2035 đối với nữ.

Việc tăng tuổi nghỉ hưu đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về sự phù hợp của sửa đổi này. Có quan điểm cho rằng tăng tuổi nghỉ hưu là hợp lý vì giảm bớt sự lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao và có kinh nghiệm. Có quan điểm cho rằng không chỉ tận dụng lao động mà còn góp phần đảm bảo cân đối quỹ hưu trí và tủ tuất trong dài hạn. Có quan điểm cho rằng dân số đang già hóa tương lai sẽ thiếu lao động trẻ và tuổi thọ trung bình của dân số Việt Nam cao nên tăng độ tuổi nghỉ hưu là hợp lý. Tuy nhiên có quan điểm lại cho rằng, tuổi thọ trung bình cao là lý do tăng độ tuổi nghỉ hưu là lý do không hợp lý vì hiện nay do tác động của môi trường sống , bệnh tật tuổi thọ trung bình đã giảm. Đồng thời, hàng năm vẫn có rất nhiều lao động trẻ rơi vào tình trạng thất nghiệp, nếu tăng tuổi nghỉ hưu sẽ làm giảm cơ hội việc làm của lao động trẻ.

Quan điểm cá nhân tôi cho rằng, đây là sửa đổi hợp lý, hơn nữa Chính phủ cũng đã quy định chi tiết lộ trình tăng độ tuổi nghỉ hưu để thị trường lao động từ từ thích nghi được sự thay đổi này. Bên cạnh đó, pháp luật cũng đã có quy định linh hoạt trong việc nghỉ hưu sớm hoặc muộn so với tuổi nghỉ hưu tùy từng trường hợp người lao động làm việc trong môi trường lao động độc hại hay làm việc trong môi trường đòi hỏi kỹ năng cao mà có.

 

2.2 Nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn tuổi nghỉ hưu

Tùy từng trường hợp mà người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn hoặc muộn hơn so với tuổi quy định. Cụ thể, những người làm công việc nặng nhọc hoặc làm việc trong môi trường độc hại có thể nghỉ hưu sớm hơn, trong khi những người làm công việc đòi hỏi kỹ năng cao học trong khu vực tư nhân có thể nghỉ hưu muộn hơn. Nhìn chung, thời gian gia hạn tối đa sẽ là 05 năm.

 

3. Quy định về điều kiện và quan hệ lao động  

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP được ban hành vào ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Trong nghị định này, điểm đáng chú ý về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ là quy định về thời gian nghỉ của lao động nữ trong thời gian hành kinh và lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi,, cụ thể:

Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ 30 mỗi ngày và lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày tính vào thời giờ làm việc, vẫn được hưởng lương như ghi trong hợp đồng lao động. Trường hợp người lao động nữ không muốn nghỉ và người sử dụng lao động cho phép làm việc thì ngoài tiền lương theo hợp đồng lao động, lao động nữ được nhận thêm tiền lương cho công việc đã làm trong thời gian nghỉ.

Bên cạnh đó, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP có quy định mới về yêu cầu người sử dụng lao động có trên 1000 lao động nữ phải lắp đặt buồng vắt và trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021

Có thể thấy đây là quy định mới nhằm đảm bảo tối ưu quyền lợi chính đáng cho lao động nữ. Thực tiễn có rất nhiều lao động nữ trong thời kỳ hành kinh hay nuôi con dưới 12 tháng tuổi phải thỏa thuận với người sử dụng lao động giảm lương để được giảm thời gian vì lý do cá nhân rất chính đáng như vậy. Do đó, điểm mới này ghi nhận sự tiến bộ và đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn trong quan hệ lao động nhằm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ tối ưu hơn.

 

3.1 Hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động tiền lương bị bãi bỏ

Ngày 17 tháng 03 năm 2021, Bộ lao động – Thương binh và xã hội vừa ban hành Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

Theo đó, nội dung đáng chú ý nhất của quyết định 338/QĐ-LĐTBXH quy định bãi bỏ hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động tiền lương. Cu thể:

+ Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh: người sử dụng lao động không còn cần thực hiện việc gửi thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về lao đông cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết.

+ Đối với thủ tục hành chính cấp huyện: khi xay dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động, người sử dụng lao động chỉ phải thực hiện việc công bố công khai những tài liệu này tại nơi làm việc trước khi thực hiện mà không cần phải gửi về cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

 

3.2 Các văn bản pháp lý mới có hiệu lực 

STT

TÊN VĂN BẢN

NGÀY BẠN HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

  1.  

Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

14/12/2020

01/02/2021

2

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi,bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai

18/12/2020

08/02/2021

3

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt nam

30/12/2020

15/02/2021

4

Thông tư 40/2020/TT-BTTTT quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

30/11/2020

15/02/2021

5

Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng

31/12/2020

15/02/2021

6

Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán

31/12/2020

15/02/2021

7

Thông tư 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

08/01/2021

02/02/2021

8

Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke,vũ trường.

08/01/2021

02/02/2021

Luật Minh Khuê hy vọng những thông tin pháp lý trên đây sẽ là thông tin hữu ích đến bạn đọc. Chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để cập nhật kịp thời những văn bản pháp lý mới nhất. Chia sẻ quan điểm về những nội dung mang tính pháp lý nổi bật và mang tính thời sự, bắt kịp với biến động của xã hội cũng như hệ thống pháp luật Việt Nam qua từng thời điểm. Rất mong quý bạn đọc theo dõi website luatminhkhue.vn để lan tỏa giá trị pháp lý tới cộng đồng. Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành người chữa lành căn bệnh pháp lý cho bạn đọc, quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý đa lĩnh vực, Luật Minh Khuê đã đang và sẽ luôn là nơi tin cậy để chia sẻ những giải pháp tối ưu nhất cho các vấn đề khách hàng gặp phải trong đời sống.

Trên đây là những cập nhật pháp lý bộ phận tư vấn pháp luật Minh Khuê gửi đến bạn đọc. Xin lưu ý, thông tin cập nhật này không dùng cho mục đích, và không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Bạn đọc còn thắc mắc gì về thông tin pháp lý trên mời liên hệ hotline 1900.6162 để được chuyên viên pháp lý hỗ trợ tốt hơn.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê