1. Quy định phê duyệt phương án giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

Phương án giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt đòi hỏi quy trình phê duyệt và thẩm định cẩn thận theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều này được chi tiết hóa trong Điều 20 của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT. Hồ sơ phê duyệt và thẩm định: Quy trình này đòi hỏi việc chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ, chi tiết và chính xác về phương án giá. Hồ sơ này cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý giá. Trong quá trình này, các bước thẩm định phương án giá cũng được thực hiện theo đúng thời hạn quy định.

Trình, thẩm định và quyết định giá: Sau khi có hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia sẽ trình Cục Đường sắt Việt Nam để thẩm định phương án giá. Trong quá trình này, sự cẩn trọng và minh bạch là yếu tố then chốt. Các đánh giá về tính khả thi kinh tế, xã hội, cũng như các yếu tố khác liên quan đến dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt được thực hiện một cách cẩn thận và công bằng. Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp nhận phương án giá sau khi được thẩm định và sẽ tiến hành quyết định về giá tối đa áp dụng cho từng tuyến đường cụ thể. Quyết định này sẽ được đưa ra sau khi có sự tham gia ý kiến từ Bộ Tài chính, nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong việc đặt giá. Quy trình này không chỉ đảm bảo tính công bằng và minh bạch mà còn đảm bảo tính khả thi kinh tế và xã hội của các dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. Đồng thời, việc áp dụng quy định của pháp luật trong quá trình này cũng là một biện pháp để đảm bảo sự ổn định và công bằng trong hoạt động kinh doanh và quản lý của ngành đường sắt.

 

2. Quy định về điều chỉnh giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt 

Điều chỉnh giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt là một quy trình được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp lý của Việt Nam, nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý và điều hành hệ thống giao thông vận tải đường sắt. Theo Điều 21 của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT, đã được sửa đổi và bổ sung tại khoản 2 của Điều 1 trong Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT, quy định cụ thể về cách thức điều chỉnh giá dịch vụ này. Theo quy định, việc điều chỉnh giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt sẽ được thực hiện trong trường hợp các yếu tố hình thành giá này có sự biến động, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Trong trường hợp này, cơ quan quản lý Nhà nước về đường sắt hoặc các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có thẩm quyền yêu cầu hoặc đề xuất điều chỉnh phương án giá tối đa dịch vụ này. Điều này thể hiện sự linh hoạt và tính kịp thời trong việc điều chỉnh giá, nhằm phản ứng linh hoạt và hiệu quả đối với sự biến động của thị trường và nhu cầu của người dùng.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, nhiệm vụ của họ không chỉ dừng lại ở việc thực hiện yêu cầu hoặc đề xuất điều chỉnh giá, mà còn phải xây dựng phương án điều chỉnh giá và trình cục Đường sắt Việt Nam thẩm định. Quyết định về giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt sẽ được Bộ Giao thông vận tải ban hành sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính. Điều này làm tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình đưa ra quyết định về giá cả, đồng thời đảm bảo sự công bằng và tính bền vững trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, quy định về việc lập hồ sơ trình, thẩm định và phê duyệt giá điều chỉnh cũng được đề cập đến trong Thông tư. Điều này đảm bảo rằng quá trình điều chỉnh giá diễn ra một cách có trật tự, đồng thời đảm bảo tính chính xác và công bằng của các quyết định. Một điểm quan trọng khác là việc áp dụng các biện pháp khuyến mại và giảm giá dịch vụ. Theo quy định, các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được phép thực hiện các chương trình khuyến mại và giảm giá đặc biệt cho dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. Tuy nhiên, việc thực hiện các chương trình này phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo không ảnh hưởng đến tính công bằng và bền vững của thị trường.

Tổng kết lại, việc điều chỉnh giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt là một quy trình phức tạp và cần sự cân nhắc kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp liên quan. Quy định rõ ràng về cách thức, trách nhiệm và quy trình thực hiện giúp đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý giá cả và phục vụ đáp ứng nhu cầu của người dùng.

 

3. Nguyên tắc và phương pháp xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

Xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng, hợp lý và phản ánh đúng chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế của các dịch vụ này. Các nguyên tắc và phương pháp được quy định trong các văn bản pháp luật như Thông tư 24/2018/TT-BGTVT và Thông tư 11/2019/TT-BGTVT là cơ sở quan trọng giúp xây dựng cơ cấu giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt một cách khoa học và minh bạch. Trong Điều 18 của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT, nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ được đề cập bao gồm hai điểm chính. Đầu tiên là việc đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế và hợp lý, điều này đồng nghĩa với việc giá cả phải phản ánh đúng nhu cầu và chi phí thực tế của ngành vận tải đường sắt. Thứ hai, không tính khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư phục vụ công tác điều hành, điều này nhấn mạnh vào việc giá dịch vụ phải được xây dựng trên cơ sở của chi phí thực tế mà không phải tính thêm các khoản chi phí không cần thiết.

Đối với phương pháp xây dựng giá dịch vụ điều hành, Thông tư 11/2019/TT-BGTVT đã quy định cụ thể trong Điều 19 với các yếu tố sau:

+ Phương pháp định giá: Trong đó, phương pháp chi phí được ưu tiên, điều này có nghĩa là giá dịch vụ sẽ được xây dựng dựa trên các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

+ Kỳ áp dụng: Với phương pháp định giá, kỳ áp dụng được xác định theo năm. Điều này có ý nghĩa là giá dịch vụ sẽ được xem xét và điều chỉnh một cách thích hợp trong mỗi năm để phản ánh chính xác nhất tình hình thị trường và chi phí sản xuất.

+ Đơn vị tính: Đơn vị tính cho việc đánh giá giá dịch vụ là Đoàn tàu.Km, điều này giúp đơn giản hóa quá trình tính toán và so sánh giữa các loại dịch vụ và tuyến đường sắt khác nhau.

Từ các nguyên tắc và phương pháp trên, quá trình xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trở nên rõ ràng và minh bạch hơn. Việc đảm bảo rằng giá dịch vụ phản ánh đúng chi phí thực tế cũng như không tính thêm các khoản không cần thiết sẽ giúp tăng tính công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của ngành vận tải đường sắt. Đồng thời, việc áp dụng phương pháp định giá cũng giúp định rõ các chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá giá dịch vụ, từ đó tạo ra sự thống nhất và đồng nhất trong việc áp dụng giá dịch vụ trên toàn hệ thống vận tải đường sắt.

Xem thêm > > > Thủ tục thành lập công ty dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề, thắc mắc hay cần hỗ trợ liên quan đến bài viết hoặc các vấn đề pháp lý, chúng tôi luôn sẵn lòng đồng hành và giúp quý khách giải quyết một cách nhanh chóng và tốt nhất. Để được tư vấn và hỗ trợ, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn !