1. Quy định các cấp học và độ tuổi học sinh hiện nay như thế nào?

- Theo Điều 28 của Luật Giáo dục 2019, quy định về độ tuổi của học sinh ở các cấp học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông như sau:

+ Giáo dục tiểu học kéo dài trong 05 năm, từ lớp một đến lớp năm. Học sinh nhập học lớp một là 06 tuổi và tính theo năm;

+ Giáo dục trung học cơ sở kéo dài trong 04 năm, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh nhập học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi nhập học lớp sáu là 11 tuổi và tính theo năm;

+ Giáo dục trung học phổ thông kéo dài trong 03 năm, từ lớp mười đến lớp mười hai. Học sinh nhập học lớp mười cần có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi nhập học lớp mười là 15 tuổi và tính theo năm.

- Trường hợp học sinh học vượt lớp, hoặc nhập học ở độ tuổi lớn hơn so với quy định tại các mục trên bao gồm:

+ Học sinh học vượt lớp khi có sự phát triển sớm về trí tuệ: Trong trường hợp này, học sinh có thể được phép chuyển lên lớp cao hơn để đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của mình.

+ Học sinh nhập học ở độ tuổi cao hơn quy định do các lý do khác: Trong các trường hợp như học sinh học lưu ban, học sinh ở vùng khó khăn, học sinh thuộc các đối tượng đặc biệt như dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh từ nước ngoài về và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, các cơ quan giáo dục sẽ xem xét và cân nhắc để đưa ra quyết định phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi và nhu cầu học tập của học sinh. Thông thường, trong các trường hợp này, học sinh có thể được phép nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định thông thường để tạo điều kiện cho việc họ theo học và phát triển tốt nhất.

- Giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Giai đoạn giáo dục cơ bản bao gồm cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Trong giai đoạn này, học sinh được đào tạo về kiến thức và kỹ năng cơ bản trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngôn ngữ, toán học, khoa học, xã hội, nghệ thuật và thể dục. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp chủ yếu bao gồm cấp trung học phổ thông. Trong giai đoạn này, mục tiêu của học sinh thường là học các kỹ năng cụ thể và chuẩn bị cho sự nghiệp hoặc học vấn tương lai. Cấp trung học phổ thông thường cung cấp nền tảng kiến thức văn hóa, cũng như tùy chọn cho các khóa học chuyên sâu theo hướng nghề nghiệp cụ thể. Đối với học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, họ sẽ tiếp tục học một phần kiến thức văn hóa trung học phổ thông. Điều này giúp đảm bảo rằng họ có một nền tảng vững chắc trong kiến thức cơ bản, cũng như cung cấp cho họ sự lựa chọn và linh hoạt khi quyết định tiếp tục học tập hoặc tham gia vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Yêu cầu chung về nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông

Theo Điều 30 của Luật Giáo dục 2019, quy định về nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông như sau:

- Nội dung giáo dục phổ thông phải đảm bảo tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; phải liên kết với cuộc sống thực tế, phù hợp với tâm sinh lý ở mỗi độ tuổi của học sinh, đồng thời phải đáp ứng được mục tiêu giáo dục của từng cấp học.

- Yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông ở mỗi cấp học được quy định như sau:

+ Ở cấp tiểu học, giáo dục cần đảm bảo cho học sinh có nền tảng phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội; hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; nhận thức đạo đức xã hội; kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật.

+ Ở cấp trung học cơ sở, giáo dục cần củng cố, phát triển nội dung đã học ở tiểu học; đảm bảo hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; hiểu biết cần thiết về kỹ thuật và hướng nghiệp.

+ Ở cấp trung học phổ thông, giáo dục cần củng cố, phát triển nội dung đã học ở trung học cơ sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông; đảm bảo chuẩn kiến thức phổ thông cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho học sinh, đồng thời có nội dung nâng cao ở một số môn học để phát triển năng lực và đáp ứng nguyện vọng của học sinh.

- Phương pháp giáo dục phổ thông cần khuyến khích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng học sinh; phát triển phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, khả năng tư duy độc lập; đồng thời cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục.

3. Mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh

Theo quy định tại Điều 29 của Luật Giáo dục 2019, mục tiêu của giáo dục phổ thông được xác định như sau:

- Giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; hình thành nhân cách con người Việt Nam theo lối sống xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho người học tiếp tục học tại các trường đại học, hoặc chương trình đào tạo nghề nghiệp, hoặc tham gia vào công việc lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Giáo dục tiểu học nhằm tạo ra nền tảng ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, cũng như năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học ở trung học cơ sở. Giáo dục tiểu học là giai đoạn quan trọng đầu tiên trong hành trình học tập của mỗi học sinh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện trong tương lai và chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong hành trình giáo dục của họ.

- Học sinh trung học cơ sở sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển trên nền tảng kiến thức và kỹ năng đã học ở giai đoạn tiểu học, đồng thời được cung cấp những kiến thức mới và nâng cao. Giáo dục trung học cơ sở đảm bảo rằng học sinh có kiến thức cơ bản về các môn học như toán, ngữ văn, tiếng Anh, khoa học, xã hội và văn hóa. Học sinh được giới thiệu với các kiến thức cơ bản về kỹ thuật và công nghệ, cũng như được hỗ trợ trong việc tìm hiểu và lựa chọn hướng nghiệp phù hợp với họ thông qua các hoạt động tư vấn nghề nghiệp và giáo dục hướng nghiệp. Giáo dục trung học cơ sở cũng chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học tại trung học phổ thông hoặc tham gia vào các chương trình đào tạo nghề nghiệp, bằng cách cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho các học sinh theo hướng học tập hoặc sự nghiệp của họ.

- Giáo dục trung học phổ thông nhằm trang bị kiến thức về công dân; đảm bảo học sinh củng cố và phát triển kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện kiến thức phổ thông và có hiểu biết thông thường về kỹ thuật, hướng nghiệp; tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển tiếp theo, bao gồm việc tiếp tục học tại các trường đại học, hoặc chương trình đào tạo nghề nghiệp, hoặc tham gia vào công việc lao động, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Khi nào thì học sinh lớp một được học ở độ tuổi cao hơn quy định? 

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!