Cho đến cuối năm 2013 Cô 2 em thưa cha em ra Ấp và Xã nói rằng cha em chiếm đất của cô Năm vì Cô Năm có sở đỏ Phần Đó! nhưng bà con xung quanh và Cô 2 em làm chứng là Phần đất đó là của Cha em và cả ấp và Xã cũng đồng ý và xử cha em thắng. Cô Năm tiếp tục thưa lên Huyện Thì Huyện bảo là Cô năm có sổ Đỏ nên nói là cha em thua kiện! Cha em không muốn làm to chuyện nên chỉ nhờ Tòa án Huyện giám định chử ký nhưng cả 3 lần tòa đều thông báo không đủ cơ sở pháp lý (trong giấy sang nhượng chủ quyền đất cán bộ sang tên ghi dùm tất cả họ tên của Cô hai em và Con cô hai em. Chỉ có chử ký là người làm giấy ký thôi). Mong luật sư sớm hồi đáp để trong thời gian tới em có hướng giải quyết

Xin trân trong cám ơn.

Người gửi: Đoàn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Quy định về giám định chữ ký ?

Tư vấn quy định về giám định chữ ký gọi: 1900.6162

Trả lời

1.Cơ sở pháp lý

Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 13/2012/QH13.

2.Nội dung trả lời

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật giám định tư pháp năm 2012:

“1. Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật này.”

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Luật giám định tư pháp năm 2012:

“3. Người yêu cầu giám định là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận. Người có quyền tự mình yêu cầu giám định bao gồm đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ,trừ trường hợp việc yêu cầu giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.”

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật giám định tư pháp năm 2012:

“Điều 22. Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giám định tư pháp 

 1. Người yêu cầu giám định có quyền gửi văn bản yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu thì trong thời hạn 07 ngày phải thông báo cho người yêu cầu giám định bằng văn bản. Hết thời hạn nói trên hoặc kể từ ngày nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.”

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật giám định tư pháp năm 2012:

“Điều 26. Yêu cầu giám định tư pháp trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, vụ án hình sự 

1. Người yêu cầu giám định phải gửi văn bản yêu cầu giám định kèm theo đối tượng giám định, các tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có) và bản sao giấy tờ chứng minh mình là đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định”.

Như vậy trong trường hợp này của bạn là một vụ án dân sự nên sau khi bạn có đơn yêu cầu gửi tòa án nhưng không được giám định thì bạn có quyền tự mình yêu cầu giám định sau 07 ngày kể  từ ngày nhận được thông báo.Bạn nộp đơn yêu cầu và kèm theo giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật giám định tư pháp năm 2012.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

>> Xem thêm:  Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi, tài sản khi nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu tiền ?