1. Tham gia nghĩa vụ quân sự phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì?

Tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự theo Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP cụ thể như sau:

- Tuổi đời:

+ Công dân nam từ 18 tuổi đến 25 tuổi có thể tham gia nghĩa vụ quân sự.

+ Công dân nam đã được đào tạo trình độ cao đẳng hoặc đại học và đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo có thể tham gia nghĩa vụ quân sự đến khi đạt 27 tuổi.

- Tiêu chuẩn chính trị:

+ Công dân phải đáp ứng tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội, lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ, Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, tiêu chuẩn tuyển chọn được quy định bởi Bộ Quốc phòng.

- Tiêu chuẩn sức khỏe:

+ Công dân phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội, lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ, Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, tiêu chuẩn tuyển chọn sức khỏe được đặc thù quy định bởi Bộ Quốc phòng.

+ Công dân có các tình trạng sau sẽ không được gọi nhập ngũ: có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ), nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

- Tiêu chuẩn văn hoá:

+ Công dân được tuyển chọn và gọi nhập ngũ phải có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, ưu tiên từ cao xuống thấp. Tuy nhiên, địa phương khó khăn không đáp ứng được chỉ tiêu giao quân có thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa từ lớp 7.

+ Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, và đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người được tuyển chọn không vượt quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, phần còn lại phải có trình độ trung học cơ sở trở lên.

Tiêu chuẩn bao gồm tuổi đời, tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe và tiêu chuẩn văn hoá. Điều này nhằm đảm bảo rằng các công dân tham gia nghĩa vụ quân sự đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi, phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hoá. Thông qua việc áp dụng những tiêu chuẩn này, việc tuyển chọn và gọi nhập ngũ sẽ được thực hiện một cách công bằng và chính xác. Điều này đảm bảo sự hiệu quả và độ tin cậy trong việc xây dựng lực lượng quân đội, đáp ứng nhu cầu bảo vệ đất nước và tham gia vào các hoạt động quốc phòng của Việt Nam.

 

2. Quy định về khám mắt khi đi nghĩa vụ quân sự chuẩn nhất

Theo Chương IV Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, quy định về khám mắt nghĩa vụ quân sự năm 2023 có các điều sau:

 Thị lực là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá sức nhìn của từng mắt. Để đo thị lực chính xác, có các yêu cầu sau đây:

- Nhân viên chuyên môn phải hướng dẫn trực tiếp cách đọc và thực hiện đúng kỹ thuật quy định. Đồng thời, chú ý phát hiện những trường hợp người đọc không trung thực hoặc không biết đọc theo hướng dẫn.

- Bảng thị lực phải có chữ đen trên nền trắng, hàng 7/10 đến 8/10 phải treo ngang ở tầm mắt nhìn.

- Bảng thị lực phải đảm bảo độ ánh sáng cần thiết để đọc (khoảng 400 - 700 lux) mà không gây lóa mắt hoặc ảnh hưởng đến sức nhìn. Cự ly giữa bảng và người đọc là 5m.

- Người đọc phải che mắt bằng miếng bìa cứng (không che bằng tay) và khi đọc, cả hai mắt đều mở (1 mắt mở sau bìa che). Người đọc sử dụng que chỉ vào dưới từng chữ và phải đọc xong chữ đó trong khoảng thời gian dưới 10 giây. Mỗi hàng đọc sai 1 chữ trong hàng 8/10, 9/10, 10/10 mới tính kết quả của hàng đó.

Khi tính tổng thị lực 2 mắt, nếu thị lực cao hơn 10/10, vẫn chỉ tính là 10/10. Ví dụ, nếu mắt phải có thị lực là 12/10 và mắt trái có thị lực là 5/10, thì tổng thị lực 2 mắt là 15/10. Khi phân loại, chú ý tính tổng thị lực dựa trên mắt phải. Thị lực của mắt trái không thể bù đắp cho mắt phải, và mắt phải vẫn phải đáp ứng tiêu chuẩn đã quy định.

=> Những quy định trên nhằm đánh giá thị lực và xác định khả năng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thị lực trong lĩnh vực quân đội. Quy định này yêu cầu người chuyên môn hướng dẫn cách đọc và tiến hành đúng kỹ thuật quy định, đảm bảo bảng thị lực đủ độ ánh sáng, cự ly và phương pháp đọc chính xác. Tổng thị lực 2 mắt được tính dựa trên mắt phải và mắt trái không thể bù đắp cho mắt phải. Quy định này nhằm đảm bảo đánh giá thị lực chính xác và phân loại thích hợp cho nghĩa vụ quân sự.

>> Xem thêm: Sau khi mổ mắt cận thị xong có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

 

3. Các bệnh về mắt khi khám nghĩa vụ quân sự

Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về khám mắt nghĩa vụ quân sự năm 2023 liệt kê các bệnh về mắt và điểm số tương ứng được gán cho từng loại bệnh. Dưới đây là chi tiết về các bệnh về mắt và điểm số:

TT

BỆNH TẬT

ĐIỂM

1.

Thị lực

 

1.1

Thị lực (không kính):

 

 

Thị lực mắt phải

Tổng thị lực 2 mắt

 

 

10/10

19/10

1

 

10/10

18/10

2

 

9/10

17/10

3

 

8/10

16/10

4

 

6,7/10

13/10 - 15/10

5

 

1, 2, 3, 4, 5/10

6/10 - 12/10

6

1.2

Thị lực sau chỉnh kính

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

2

Cận thị:

 

 

- Cận thị dưới -1,5 D

2

 

- Cận thị từ -1,5D đến dưới -3D

3

 

- Cận thị từ -3D đến dưới -4D

4

 

- Cận thị từ -4D đến dưới -5D

5

 

- Cận thị từ -5D trở lên

6

 

- Cận thị đã phẫu thuật

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

3

Thoái hóa hắc võng mạc do cận thị nặng (từ -3D trở lên)

6

4

Viễn thị:

 

 

- Viễn thị dưới + 1,5D

3

 

- Viễn thị từ + 1,5D đến dưới + 3D

4

 

- Viễn thị từ + 3D đến dưới + 4D

5

 

- Viễn thị từ + 4D đến dưới + 5D

6

 

- Viễn thị đã phẫu thuật

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

5

Các loại loạn thị

6

6

Mộng thịt:

 

 

- Mộng thịt độ 1, độ 2

2

 

- Mộng thịt độ 3

4

 

- Mộng thịt che đồng tử

5

 

- Mộng thịt đã mổ tái phát, gây dính

5

7

Bệnh giác mạc:

 

 

- Sẹo giác mạc đơn thuần, mỏng, nhỏ ở ngoài vùng trung tâm

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

 

- Sẹo giác mạc có dính mống mắt

6

 

- Đang viêm giác mạc:

 

 

+ Nhẹ

3T

 

+ Vừa

4T

8

Mắt hột:

 

 

- Chưa biến chứng:

 

 

+ Nếu đang ở giai đoạn tiến triển

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

 

+ Nếu ở giai đoạn đã lành sẹo

Giữ nguyên phân loại theo thị lực

 

- Có biến chứng (màng máu, sẹo giác mạc)

5

9

Lông siêu (quặm) ở mi mắt:

 

 

- Không ảnh hưởng đến thị lực

2

 

- Có ảnh hưởng đến thị lực

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

10

Viêm kết mạc (màng tiếp hợp):

 

 

- Cấp

2T

 

- Viêm kết mạc mùa xuân

4

11

Lệ đạo:

 

 

- Viêm tắc lệ đạo cấp tính

3T

 

- Viêm tắc lệ đạo mạn tính hoặc đã nhiều lần điều trị không khỏi:

 

 

+ Nếu ở 1 bên mắt

5

 

+ Nếu ở 2 bên mắt

6

12

Bệnh các cơ vận nhãn:

 

 

- Lác cơ năng:

 

 

+ Không ảnh hưởng đến chức năng

3

 

+ Có ảnh hưởng chức năng

5

 

- Lác do liệt 1 hay nhiều cơ vận nhãn (lác trong, ngoài, lên, xuống)

6

13

Tật rung giật nhãn cầu (bệnh lý hoặc bẩm sinh)

5

14

Những bệnh ở mi mắt và hốc mắt:

 

 

- Các vết sẹo làm hư mi mắt: mắt nhắm không kín, dính mi cầu, lật mi, lộn mi

6

 

- Sụp mi mắt bẩm sinh hoặc bệnh lý các mức độ

6

 

- Những bệnh ở hốc mắt

6

15

Mù màu (mù 1 màu hoặc toàn bộ)

6

16

Thoái hóa biểu mô sắc tố (quáng gà)

6

17

Đục thủy tinh thể bẩm sinh

6

18

Những bệnh khác về mắt:

 

 

- Tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể 2 mắt, lệch thể thủy tinh, viêm màng bồ đào, dính bịt đồng tử, bong võng mạc, teo gai thị 1 hoặc 2 bên

6

 

- Các tổn hại võng mạc do bệnh lý (viêm võng mạc do bệnh tăng huyết áp, viêm võng mạc sắc tố) hoặc bẩm sinh (thoái hóa võng mạc bẩm sinh)

6

=> Khi khám nghĩa vụ quân sự, các bệnh về mắt được đánh giá để xác định khả năng thực hiện nhiệm vụ quân sự. Các bệnh về mắt được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Có nhiều yếu tố được xem xét trong quá trình khám nghĩa vụ quân sự, bao gồm thị lực (không kính), cận thị, viễn thị, loạn thị, mộng thịt, bệnh giác mạc, mắt hột, lông siêu (quặm) ở mi mắt, viêm kết mạc (màng tiếp hợp), lệ đạo, bệnh các cơ vận nhãn, tật rung giật nhãn cầu, bệnh ở mi mắt và hốc mắt, mù màu, thoái hóa biểu mô sắc tố, đục thủy tinh thể bẩm sinh, và các bệnh khác về mắt. Mỗi loại bệnh sẽ được gán điểm tương ứng dựa trên mức độ nghiêm trọng của bệnh. Điểm tổng hợp của tất cả các bệnh về mắt được sử dụng để đánh giá khả năng tham gia nghĩa vụ quân sự. Qua quá trình khám nghĩa vụ quân sự, kết quả cuối cùng sẽ được xác định dựa trên tổng điểm của các bệnh về mắt và các yếu tố khác liên quan. Kết quả này sẽ ảnh hưởng đến việc xác định khả năng thực hiện nhiệm vụ quân sự cho từng cá nhân.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định mới?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!