1. Những hành vi mà người giới thiệu thuốc không được thực hiện

Theo quy định của Điều 22, Thông tư 07/2018/TT-BYT, người giới thiệu thuốc phải tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc cung cấp thông tin về thuốc. Dưới đây là một số hạn chế mà họ không được thực hiện:

- Không được cung cấp thông tin về thuốc mà không tuân thủ nội dung đã đăng ký và được xác nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, không được phát hành bất kỳ tài liệu thông tin thuốc nào chưa được cơ quan nhà nước xác nhận nội dung.

- Không được giới thiệu thuốc nếu không có phân công từ cơ sở kinh doanh dược. Việc này nhằm đảm bảo tính chất chính thức và uy tín của thông tin được truyền đạt.

- Nghiêm cấm việc sử dụng lợi ích vật chất dưới mọi hình thức để ảnh hưởng đến quyết định của thầy thuốc và người dùng thuốc, nhằm kích thích họ trong quá trình kê đơn, mua bán, và sử dụng thuốc. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của quảng bá công bằng và chính xác, tránh tình trạng ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân.

- Nghiêm cấm giới thiệu và cung cấp thông tin về thuốc mà không tuân thủ các quy định tại khoản 3 của Điều 76 trong Luật Dược năm 2016. Điều này đặt ra yêu cầu cao về tính chính xác và phù hợp của thông tin, đồng thời khuyến khích sự tuân thủ đối với các quy định của luật pháp dược học.

- Cấm so sánh và giới thiệu thuốc của cơ sở kinh doanh mình mà không cung cấp tài liệu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều này đảm bảo rằng mọi thông tin được truyền đạt về tính hiệu quả và an toàn của sản phẩm đều được chứng minh và xác thực bởi nguồn thông tin đáng tin cậy.

- Không được giới thiệu các sản phẩm không phải là thuốc, nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quảng bá sản phẩm. Việc này giúp người tiêu dùng có cái nhìn rõ ràng về các sản phẩm được giới thiệu, hạn chế nhầm lẫn và đảm bảo an toàn khi sử dụng.

- Tuyệt đối không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến mua, bán, hoặc ký gửi thuốc với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Điều này nhấn mạnh cam kết vững chắc đối với nguyên tắc đạo đức và đảm bảo rằng mọi quan hệ kinh doanh đều được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

- Tuyệt đối không tiếp cận thông tin cá nhân của người bệnh, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, hoặc tham gia vào bất kỳ thảo luận nào về thông tin liên quan đến người bệnh mà không có sự đồng ý và sự chấp thuận của họ. Điều này là một cam kết chặt chẽ đối với quyền riêng tư và đồng thời đảm bảo sự tôn trọng và chăm sóc đúng đắn đối với người bệnh.

- Nghiêm túc tuân thủ việc phát hành tài liệu thông tin thuốc chỉ đến nhóm đối tượng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế xác nhận. Điều này bảo đảm rằng thông tin được chia sẻ được định rõ đối tượng và không gây nhầm lẫn trong cộng đồng người tiêu dùng.

 

2. Vì sao người giới thiệu thuốc không được làm những hành vi trên?

Người giới thiệu thuốc không được thực hiện những hành vi cụ thể được quy định trong Điều 22 của Thông tư 07/2018/TT-BYT và Luật Dược 2016 vì một số lý do chính sau đây:

- Bảo vệ người tiêu dùng: Những quy định này nhằm đảm bảo rằng thông tin về thuốc được cung cấp là chính xác và đáng tin cậy, giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi việc nhận thông tin sai lệch hoặc không chính xác về sản phẩm dược phẩm.

- Bảo vệ quyết định nghề nghiệp của thầy thuốc: Cấm sử dụng lợi ích vật chất để tác động đến quyết định của thầy thuốc nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của lợi ích cá nhân đến quyết định chuyên nghiệp và chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân.

- Nguyên tắc cạnh tranh công bằng: Nghiêm cấm so sánh và giới thiệu sản phẩm của cơ sở mình mà không có tài liệu khoa học chính thức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thông tin được truyền đạt là công bằng và được chứng minh qua các nghiên cứu khoa học.

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả của sản phẩm: Cấm giới thiệu sản phẩm không phải là thuốc để tránh nhầm lẫn và đảm bảo rằng chỉ có những sản phẩm có chứng minh về an toàn và hiệu quả được quảng bá và giới thiệu.

- Tuân thủ quy định pháp luật: Điều này giúp người giới thiệu thuốc tuân thủ quy định pháp luật và quy tắc chuyên nghiệp, đồng thời duy trì sự minh bạch và tính minh bạch trong ngành dược phẩm.

Những hành vi này được cấm nhằm tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, và bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

 

3. Người chịu trách nhiệm về hoạt động do người giới thiệu thuốc của cơ sở kinh doanh dược thực hiện

Tại Điều 23 Thông tư 07/2018/TT-BYT thì trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh dược, có người giới thiệu thuốc, không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là một cam kết chặt chẽ đối với chất lượng và tính minh bạch trong ngành dược.

- Chịu trách nhiệm về hoạt động và thông tin thuốc: Người đứng đầu cơ sở kinh doanh dược phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và thông tin liên quan đến thuốc mà Người giới thiệu thuốc của cơ sở thực hiện. Điều này bao gồm việc đảm bảo tính chính xác và phù hợp của mọi thông tin được truyền đạt.

- Đào tạo và tập huấn: Ngoài việc giữ trách nhiệm, người đứng đầu cơ sở cần đảm bảo rằng người được tuyển dụng để giới thiệu thuốc đã được đào tạo và tập huấn đầy đủ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Khoản 2 của Điều 21 trong Thông tư này.

- Cung cấp giấy tờ và tài liệu chuyên môn: Người đứng đầu cơ sở phải cung cấp cho người giới thiệu thuốc mọi giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên môn kỹ thuật cần thiết. Điều này nhằm đảm bảo rằng thông tin thuốc được truyền đạt là hợp lệ và tuân thủ đúng các quy định trong Thông tư này.

- Cấp thẻ "Người giới thiệu thuốc": Họ cũng có trách nhiệm cấp thẻ "Người giới thiệu thuốc" theo mẫu số 08 được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này cho nhân sự của cơ sở, đảm bảo rằng họ đáp ứng đầy đủ các quy định tại Khoản 2 của Điều 21 trong Thông tư này. Điều này là một biện pháp quan trọng để kiểm soát và theo dõi hoạt động của người giới thiệu thuốc trong cộng đồng.

- Đối với cơ sở kinh doanh dược, việc quản lý và cập nhật thông tin về người giới thiệu thuốc không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là một bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động giới thiệu thuốc. Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết về quy trình này:

+ Gửi danh sách người giới thiệu thuốc: Trong thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc sau khi cấp thẻ "Người giới thiệu thuốc," cơ sở kinh doanh dược phải gửi danh sách những người này đến Sở Y tế. Điều này bao gồm việc kèm theo Mẫu số 09 được quy định tại Phụ lục I của Thông tư, cùng với tập tin điện tử hoặc cập nhật trực tuyến, tuân thủ hướng dẫn của Sở Y tế.

+ Cập nhật thông tin đối với bổ sung và thay đổi: Trong trường hợp có bổ sung hoặc thay đổi liên quan đến người giới thiệu thuốc, cơ sở kinh doanh dược phải tiến hành cấp bổ sung hoặc thay đổi thẻ "Người giới thiệu thuốc." Đồng thời, họ phải cập nhật danh sách bổ sung và thay đổi người giới thiệu thuốc theo trình tự được quy định ban đầu khi cấp thẻ lần đầu.

+ Tuân thủ hướng dẫn của Sở Y tế: Mọi bước thực hiện liên quan đến việc cập nhật và bổ sung thông tin phải tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn được đưa ra bởi Sở Y tế. Điều này đảm bảo rằng quy trình được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả, giúp địa phương theo dõi và kiểm soát tốt hoạt động giới thiệu thuốc trong cộng đồng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Người giới thiệu thuốc chỉ được giới thiệu và cung cấp thông tin gì về thuốc. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.