Luật sư tư vấn về chủ đề "giới thiệu sản phẩm"

giới thiệu sản phẩm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giới thiệu sản phẩm.

Hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

Hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm
Trong hoạt động thương mại việc trưng bày giới thiệu sản phẩm tại các hội trợ, triển lãm là việc làm thường xuyên, hiệu quả cao. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng trưng bày giới thiệu sản phẩm để Quý khách hàng tham khảo:

Có nên xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho tài liệu giới thiệu sản phẩm đối với công ty 100% vốn nước ngoài không ?

Có nên xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho tài liệu giới thiệu sản phẩm đối với công ty 100% vốn nước ngoài không ?
Xin chào Luật sư Minh Khuê. Nhờ anh/ chị tư vấn giùm em về việc có nên xuất hóa đơn GTGT của Business Entry kit ( Tài liệu giới thiệu sản phẩm ). Bộ Business entry kit này gồm có 5 đầu mục tài liệu nói về sản phẩm và phí quản lý ID cuả khách hàng .