Do nhu cầu mở rộng thị trường công ty có nhu cầu mở một cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm do công ty sản xuất ra tại thị trấn Long Thành Đồng Nai. Nhờ quý luật sư tư vấn giúp các thủ tục cần thiết để đăng ký và cơ quan sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Tôi xin chan thành cảm ơn quý luật sư.

Người hỏi: NX Thế

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2005

Nội dung phân tích:

Theo như các thông tin bạn cung cấp, do nhu cầu mở rộng thị trường, công ty bạn có ý định mở một cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm do công ty bạn sản xuất ra.  Công ty bạn có thể thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện theo Điều 37 Luật doanh nghiệp 2005

Điều 37. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

“1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Công ty bạn có thể lựa chọn hình thức mở chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại thị trấn Long Thành, Đồng Nai

a. Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện :

Trường hợp lập Chi nhánh/VPĐD:

- Thông báo lập Chi nhánh/VPĐD (Theo mẫu);

- Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu về việc lập Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp.

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh/VPĐD

- Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đứng đầu Chi nhánh/VPĐD

- Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng đầu chi nhánh hoặc/và của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề

b. Cơ quan giải quyết: Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp mở chi nhánh.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp. 

 c. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT