1. Cơ quan đơn vị phải thực hiện đăng ký rút tiền mặt với kho bạc khi rút bao nhiêu?

Rút tiền mặt tại kho bạc nhà nước đòi hỏi các cơ quan đơn vị phải thực hiện đăng ký khi số tiền rút vượt quá mức quy định. Theo Điều 7, Thông tư 13/2017/TT-BTC, các mức rút tiền mặt phải được đăng ký với kho bạc nhà nước như sau:

- Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp tỉnh, nếu số tiền rút tiền mặt trong một ngày (một hoặc nhiều lần thanh toán) vượt quá 200 triệu đồng, đơn vị đó phải đăng ký với kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản trước ít nhất một ngày làm việc. Điều này giúp kho bạc nhà nước chuẩn bị và cung ứng tiền mặt đầy đủ, đúng thời điểm cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp huyện, nếu số tiền rút tiền mặt trong một ngày (một hoặc nhiều lần thanh toán) vượt quá 100 triệu đồng, đơn vị đó phải đăng ký với kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản trước ít nhất một ngày làm việc. Điều này đảm bảo kho bạc nhà nước có thể chuẩn bị và cung ứng tiền mặt đầy đủ, kịp thời cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

=> Trên cơ sở thông tư 13/2017/TT-BTC quy định về mức rút tiền mặt tại kho bạc nhà nước, có một số điểm cần lưu ý khi cơ quan đơn vị muốn rút tiền mặt. Đầu tiên, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cần đăng ký với kho bạc nhà nước khi số tiền rút vượt quá 200 triệu đồng đối với cấp tỉnh và 100 triệu đồng đối với cấp huyện. Đăng ký trước một ngày làm việc giúp kho bạc nhà nước chuẩn bị và cung ứng tiền mặt đúng thời điểm và đầy đủ cho đơn vị. Qua đó, ta nhận thấy rằng việc đăng ký rút tiền mặt tại kho bạc nhà nước là một quy định quan trọng nhằm đảm bảo sự điều tiết và quản lý chặt chẽ nguồn tiền trong hệ thống ngân sách nhà nước. Quy định này giúp tăng tính minh bạch và đảm bảo sự hợp lý trong việc sử dụng tiền mặt của các cơ quan đơn vị. Đồng thời, kho bạc nhà nước cũng có thể chuẩn bị tài chính và đáp ứng đúng mức nhu cầu rút tiền mặt của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

 

2. Quy định về rút tiền mặt tại ngân hàng khi giao dịch với KBNN

Căn cứ Thông tư 136/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC, nhằm quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Theo thông tư này, các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước (NSNN) và có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt với đơn vị KBNN mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại và giá trị thanh toán từ 100.000.000 đồng trở lên trong một lần giao dịch sẽ thực hiện như sau:

- Rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại:

+ Các đơn vị NSNN sẽ thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi đơn vị KBNN mở tài khoản.

+ Quy định tại Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định rằng chỉ khi giá trị thanh toán từ 1 tỷ đồng trở lên thì mới tiến hành rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi KBNN cấp huyện mở tài khoản. Do đó, thông tư này mở rộng quy định cho đơn vị NSNN có nhu cầu rút tiền mặt từ 100.000.000 đồng trở lên.

- Trường hợp không áp dụng quy định rút tiền mặt:

Đơn vị NSNN sẽ không áp dụng quy định rút tiền mặt nêu trên trong những trường hợp sau:

+ Khi đơn vị KBNN trực tiếp chi trả tiền đền bù hoặc hỗ trợ cho người dân theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

+ Khi đơn vị có cùng một lần giao dịch nộp tiền vào KBNN và chi tiền bằng tiền mặt, và sau khi bù trừ, số tiền thực tế chi bằng tiền mặt tại KBNN có giá trị không quá 100.000.000 đồng.

Thông tư 136/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/4/2019; Theo đó, các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước (NSNN) và có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ 100.000.000 đồng trở lên trong một lần giao dịch sẽ thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi đơn vị KBNN mở tài khoản. Tuy nhiên, quy định rút tiền mặt không áp dụng trong hai trường hợp sau: đơn vị NSNN có cùng một lần giao dịch nộp tiền vào KBNN và chi tiền bằng tiền mặt, và sau khi bù trừ, số tiền chi bằng tiền mặt tại KBNN không vượt quá 100.000.000 đồng; đơn vị KBNN trực tiếp chi trả tiền đền bù hoặc hỗ trợ cho người dân theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Và những quy định trên áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt từ 100.000.000 đồng trở lên trong một lần giao dịch giữa các đơn vị NSNN và đơn vị KBNN. Quy định này nhằm tăng cường quản lý và sự minh bạch trong việc sử dụng tiền mặt trong giao dịch của các đơn vị NSNN và KBNN.

 

3. Các phương thức rút tiền mặt tại ngân hàng khi giao dịch với KBNN

Theo quy định của Thông tư 13/2017/TT-BTC (được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư 136/2018/TT-BTC), các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có thể đăng ký rút tiền mặt tại kho bạc nhà nước bằng các phương thức sau:

- Đăng ký qua điện thoại với cán bộ có thẩm quyền của kho bạc nhà nước nơi giao dịch:

+ Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, việc đăng ký có thể được thực hiện thông qua Trưởng phòng Kế toán hoặc người được ủy quyền.

+ Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cấp huyện, việc đăng ký có thể được thực hiện thông qua Kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền.

- Đăng ký qua Trang thông tin dịch vụ công điện tử của kho bạc nhà nước (nếu kho bạc nhà nước đã triển khai tiện ích đăng ký rút tiền mặt qua dịch vụ công). Qua trang thông tin dịch vụ công điện tử, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có thể đăng ký nhu cầu rút tiền mặt cho từng ngày thanh toán hoặc cho nhiều ngày thanh toán khác nhau.

- Đăng ký bằng văn bản trực tiếp với kho bạc nhà nước. Đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có thể lựa chọn phương thức này và gửi đăng ký theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư.

Đối với cả ba phương thức đăng ký trên, đơn vị cần nêu rõ số lượng và thời điểm rút tiền mặt tại từng ngày thanh toán. Qua quy trình đăng ký, kho bạc nhà nước sẽ được thông báo về nhu cầu rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và chuẩn bị cung cấp số tiền mặt đủ cho đơn vị trong thời gian và số lượng yêu cầu. Qua quá trình đăng ký, các đơn vị cần cung cấp thông tin về số lượng và thời điểm rút tiền mặt tại từng ngày thanh toán. Kho bạc nhà nước sẽ tiếp nhận và xử lý đăng ký, từ đó chuẩn bị và cung cấp số tiền mặt đủ cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo yêu cầu. Quy định này nhằm đảm bảo việc cung ứng tiền mặt đầy đủ, kịp thời và tiện lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình thanh toán.

=> Để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt tại kho bạc nhà nước theo quy định pháp luật, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cần tuân thủ quy định về đăng ký rút tiền mặt. Các đơn vị có thể đăng ký qua điện thoại, thông qua Trang thông tin dịch vụ công điện tử của kho bạc nhà nước hoặc bằng văn bản trực tiếp. Qua quá trình đăng ký, các đơn vị cần cung cấp thông tin chi tiết về số lượng và thời điểm rút tiền mặt. Quy định này giúp đảm bảo sự chuẩn bị và cung ứng tiền mặt đầy đủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình thanh toán.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Lãi suất vay ngân hàng Agribank thế chấp sổ đỏ năm 2023?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!