Theo quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp, Nhà đầu tư phải nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với trường hợp làm thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đây chính là nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, pháp luật hiện hành chưa quy định việc nộp lệ phí đầu tư. Theo quy định hiện hành, lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký cấp 4.

Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với hướng dẫn của Bộ tài chính đảm bảo việc thống nhất trong phạm vi toàn quốc theo quy định tại Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh và Lệ phí.

Tôi muốn biết:  Theo quy định của Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư Tổng giám đốc hoặc Giám đốc phải được xác định và được ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên trên thực tế sau khi thành lập doanh nghiệp chủ đầu tư chon hay cho thuê Tổng giám đốc. Vì vậy quy định này có được điều chỉnh không? Khi doanh nghiệp thay đổi Điều lệ thì phải diều chỉnh Giấy chứng nhận giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay không?

Theo quy định hiện hành, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại Điều 41.2 Nghị Định 108/2006/NĐ-CP, bao gồm cả nội dung đăng ký kinh doanh tại Điều 25 Luật Doanh Nghiệp, trong nội dung này không có quy định riêng về việc ghi thông tin của Tổng giám đốc/ hoặc Giám đốc.

Việc thay đổi Điều lệ doanh nghiệp không bắt buộc phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ những trường hợp việc thay đổi Điều lệ dẫn đến thay đổi đã nội dung đã quy định tại nội dung đăng ký kinh doanh hoặc nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê