1. Quy định xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Theo Thông tư 47/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương, quy trình lập đề nghị xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật (VBQPPL) được áp dụng cho nhiều văn bản quan trọng, bao gồm Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, quy trình này đặt ra các bước cụ thể và yêu cầu cần thực hiện trước khi triển khai lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Trước hết, quy trình yêu cầu tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan và khảo sát thực trạng quan hệ xã hội để có cơ sở thông tin cho quá trình soạn thảo VBQPPL. Nghiên cứu khoa học và thu thập thông tin cần thiết từ các nguồn đáng tin cậy để hỗ trợ quá trình soạn thảo. Đồng thời, quy trình đặt ra yêu cầu tổ chức các hoạt động như nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách, xây dựng nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL. Các bước này giúp đảm bảo sự cân nhắc kỹ lưỡng và chặt chẽ trong quá trình soạn thảo.

Đối với việc xây dựng luật, pháp lệnh, và nghị quyết, quy trình lập đề nghị cũng yêu cầu dự kiến nguồn lực và điều kiện bảo đảm, đặt ra các kế hoạch cụ thể để thi hành sau khi được Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Lịch trình chuẩn bị cũng là một phần quan trọng, đặc biệt là việc xác định thời gian chuẩn bị hồ sơ, thời gian tổ chức lấy ý kiến, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, và thời gian trình Chính phủ xem xét và thông qua. Các bước này giúp đảm bảo tính hiệu quả và đúng đắn của quá trình soạn thảo VBQPPL. Bên cạnh đó, quy trình quy định rõ trách nhiệm của các Thứ trưởng và đơn vị thuộc Bộ Công Thương, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ trưởng trong việc chỉ đạo toàn diện và giám sát quá trình xây dựng, thẩm định, và ban hành VBQPPL.

Thông tư 47/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương đã thiết lập một quy trình chi tiết và linh hoạt cho việc xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong lĩnh vực công thương. Quy định này đặt ra các bước rõ ràng và yêu cầu cụ thể cho việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, và nghị quyết, bao gồm nhiều văn bản quan trọng như Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quy trình này không chỉ tập trung vào khía cạnh chính trị mà còn đề xuất việc nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách, và tổ chức các hoạt động khảo sát, thu thập thông tin. Bên cạnh đó, việc xác định nguồn lực và điều kiện bảo đảm cho việc thi hành sau khi văn bản được thông qua cũng được đề cao. Quy định rõ trách nhiệm của các cấp lãnh đạo trong Bộ Công Thương, đặc biệt là Bộ trưởng, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự chỉ đạo toàn diện để đảm bảo tính chặt chẽ và chất lượng của VBQPPL trong lĩnh vực công thương. Điều này giúp tạo ra một khuôn khổ linh hoạt nhưng đồng đều, đồng thời thúc đẩy quy trình làm việc một cách hiệu quả và minh bạch.

 

2.Quy định về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết

Thông tư quy định về trình tự và thủ tục lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Bộ Công Thương. Dưới đây là chi tiết nội dung của thông tư này:

- Phạm vi áp dụng:

+ Luật của Quốc hội.

+ Nghị quyết của Quốc hội quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 15 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Hoạt động chuẩn bị:

  • Tổng kết thi hành pháp luật liên quan đến đề nghị.
  • Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan.
  •  Tổ chức nghiên cứu khoa học về vấn đề liên quan.
  • Nghiên cứu thông tin, điều ước quốc tế có liên quan.
  • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, thông tin.

- Xây dựng nội dung đề nghị:

+ Phát triển nội dung chính sách trong đề nghị.

+ Đánh giá tác động của chính sách.

- Dự kiến nguồn lực: Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành VBQPPL.

- Lịch trình:

+ Xác định thời gian chuẩn bị hồ sơ.

+ Thời gian tổ chức lấy ý kiến.

+ Thời gian gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

+ Thời gian trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Thông tư này cung cấp hướng dẫn chi tiết về các bước cần thực hiện trước khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, từ việc tổng kết thông tin, nghiên cứu đánh giá, đến việc xác định nguồn lực và lên lịch trình cụ thể. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của VBQPPL được xây dựng. Thông tư quy định về trình tự và thủ tục lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương là một cụ thể hóa quy trình chuẩn bị và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhằm đảm bảo tính chính xác, công bằng, và hiệu quả trong quá trình thi hành pháp luật. Thông tư này tập trung vào các quy định liên quan đến việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, và nghị quyết trong lĩnh vực của Bộ Công Thương.

 

3. Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết

Theo Thông tư quy định, đơn vị lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết có trách nhiệm chuẩn bị một hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo quy định tại Điều 37 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ này cần bao gồm các tài liệu và thông tin cụ thể để bảo đảm quy trình xây dựng văn bản luật diễn ra một cách minh bạch và đầy đủ.

- Trong trường hợp đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính, đơn vị lập đề nghị sẽ cần bổ sung các tài liệu theo quy định tại Điều 5 của Thông tư. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng văn bản được soạn thảo đầy đủ và chính xác, đồng thời đáp ứng đúng yêu cầu thủ tục hành chính.

- Trong trường hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn vị lập đề nghị cần bổ sung các tài liệu theo quy định tại Điều 6 của Thông tư. Điều này giúp đảm bảo rằng các thay đổi được đề xuất được hỗ trợ bằng các tài liệu chính xác và đầy đủ.

Ngoài ra, việc xây dựng nội dung chính sách và đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Điều này đặt ra yêu cầu về tính khoa học và hiệu quả của nội dung chính sách, nhằm đảm bảo rằng văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng dựa trên thông tin đầy đủ và đánh giá đúng đắn về tác động của chính sách đó.

Thông tư 47/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương đã đưa ra quy định chi tiết về trình tự, thủ tục lập đề nghị và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Theo đó, đơn vị lập đề nghị có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và minh bạch, bao gồm các tài liệu quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư này cũng rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Công Thương, Bộ trưởng, Thứ trưởng, cũng như quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL. Quy định cụ thể giúp đảm bảo tính chặt chẽ và đồng bộ trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Cơ cấu của quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.