1. Bom mìn vật nổ sau chiến tranh được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 18/2019/NĐ-CP thì bom mìn vật nổ hậu chiến, hay còn được biết đến dưới cái tên tổng quát là các phương tiện gây nổ, bao gồm nhiều loại như bom, mìn, lựu đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, đầu đạn tên lửa, đạn pháo và đầu đạn pháo, cũng như nhiều dạng khác nhau của đạn, ngòi nổ, và thuốc nổ.

Những hệ thống này tiếp tục tồn tại và được duy trì sau những cuộc xung đột, tạo ra một diện mạo đặc biệt và phức tạp trong thế giới hậu chiến. Sự đa dạng và nguy hiểm của chúng tạo nên một thách thức lớn trong việc quản lý và xử lý những tàn tích của chiến tranh, đồng thời làm nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến an ninh và môi trường.

 

2. Những dự án khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh đặc biệt

Tại Điều 5 Nghị định 18/2019/NĐ-CP thì hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh không chỉ là một ưu tiên cấp bách mà còn đòi hỏi sự tổ chức và triển khai một cách chặt chẽ, đặc biệt là trong khuôn khổ các dự án độc lập nhằm giải quyết vấn đề này. Các dự án này, theo quy định tại Điều 4 của Nghị định, không chỉ thực hiện một mà nhiều hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Ngoài ra, hạng mục thành phần của các dự án đầu tư cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình khôi phục và tái thiết cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. 

Nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, được giao bởi Bộ Quốc phòng hoặc cấp có thẩm quyền, không chỉ là một trách nhiệm quốc gia mà còn đề xuất các giải pháp linh hoạt và sáng tạo để đối mặt với thách thức đa chiều từ những vết thương chiến tranh. Quản lý hiệu quả những nhiệm vụ này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để đảm bảo rằng mỗi dự án đều đạt được mục tiêu một cách hiệu quả và bền vững.

- Dự án khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh trở nên đặc biệt quan trọng khi nhìn vào những thách thức đặt ra tại các địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt.

+ Thực hiện các hoạt động khắc phục một cách toàn diện, không chỉ là việc làm nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng và môi trường, mà còn là sự giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử quốc gia.

+ Đồng thời, đã và đang triển khai những dự án khắc phục tại các địa bàn đặc biệt quan trọng về quốc phòng và an ninh. Những nhiệm vụ này không chỉ đảm bảo an toàn và bền vững cho cộng đồng mà còn góp phần vào sự đồng lòng của quốc gia trong việc xây dựng một môi trường an ninh và ổn định.

+ Những dự án khắc phục hậu quả tại lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh, nơi mà không chỉ thực hiện công việc khắc phục mà còn tập trung vào tính chất bảo mật quốc gia. Điều này bao gồm cả việc xây dựng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát để đảm bảo rằng những địa điểm quan trọng không chỉ được khôi phục mà còn duy trì sự an toàn và ổn định dài hạn.

+ Hơn nữa, những dự án còn chú trọng vào việc khắc phục hậu quả liên quan đến vũ khí hóa học, chất độc hại, và chất nổ đặc biệt nguy hiểm. Đặt mục tiêu cao trong việc loại bỏ và xử lý một cách an toàn những nguy cơ này, đồng thời tìm kiếm các giải pháp tiên tiến nhằm đối phó với những thách thức đặc biệt mà chúng ta đang phải đối mặt

 

3. Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh có được nhận tiền đóng góp?

Điều 8 Nghị định 18/2019/NĐ-CP quy định Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh, đó là nguồn tài trợ quan trọng, được hình thành thông qua sự đóng góp tự nguyện của nhiều tổ chức và cá nhân đa dạng, bao gồm cả những người ở cả trong và ngoài biên giới quốc gia.

Bằng sự sẻ chia của cộng đồng quốc tế, quỹ này không chỉ là biểu tượng cho lòng nhân ái và tình thương, mà còn là một tập hợp của những tâm huyết và nỗ lực đồng lòng để chung tay hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn và vật nổ sau chiến tranh. Các tổ chức địa phương, quốc tế, và những cá nhân tận tâm, từ mọi tầng lớp xã hội, đã tự nguyện đóng góp vào quỹ này với hy vọng mang lại những giải pháp thiết thực và bền vững.

Việc tiếp nhận tiền đóng góp tự nguyện này không chỉ là hành động tài chính, mà còn là biểu hiện của sự thấu hiểu, chia sẻ trách nhiệm, và sự đoàn kết trên quy mô quốc tế. Điều này không chỉ góp phần giúp đỡ các cộng đồng địa phương trong quá trình tái thiết và phục hồi, mà còn tạo lập một kết nối tình cảm và lòng tin vào sức mạnh của tình người, làm nổi bật tầm quan trọng của việc hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết những thách thức nhân đạo lớn lao.

Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh không chỉ là một nguồn tài chính quan trọng mà còn là biểu tượng của sự cam kết không ngừng vì một tương lai an toàn và bền vững. Được hình thành từ sự đóng góp chân thành của cả tổ chức và cá nhân, cả trong và ngoài biên giới quốc gia, quỹ này đặt mục tiêu chính là hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh theo những hình thức sau:

- Chi tuyên truyền và giáo dục phòng tránh: Quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các chiến dịch tuyên truyền và chương trình giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh cho nhân dân. Điều này bao gồm cả việc cung cấp thông tin chi tiết, tổ chức buổi hội thảo, và phát triển nội dung giáo dục để nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro và biện pháp an toàn.

- Chi hỗ trợ các hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá: Quỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá, và xử lý bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam. Những nhiệm vụ này không chỉ giúp loại bỏ những mối đe dọa tiềm ẩn mà còn tạo ra môi trường an toàn cho cộng đồng.

- Chi hỗ trợ học tập cho trẻ em nạn nhân: Quỹ cam kết hỗ trợ học tập đối với trẻ em là nạn nhân hoặc con của nạn nhân bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam. Điều này bao gồm cả việc cung cấp học bổng, tài liệu giáo dục, và hỗ trợ tâm lý để giúp họ vượt qua khó khăn và xây dựng tương lai tươi sáng.

- Chi hỗ trợ học nghề và tạo việc làm: Quỹ không chỉ là nguồn tài chính, mà còn là động lực mạnh mẽ đằng sau việc hỗ trợ học nghề cho những người nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam. Không chỉ giúp họ có được kỹ năng chuyên môn mà còn tạo ra cơ hội việc làm bền vững, từ đó đóng góp vào sự tái thiết và phục hồi của cộng đồng.

- Chi hỗ trợ chỉnh hình và phục hồi chức năng: Một phần quan trọng của sứ mệnh là hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam trong việc chỉnh hình và phục hồi chức năng. Quỹ sẽ đồng hành cùng họ qua quá trình này bằng cách cung cấp nguồn lực để tài trợ các dụng cụ chỉnh hình tiên tiến và phương tiện trợ giúp, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp họ tái lập sự độc lập.

- Chi hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình khó khăn: Có những gia đình hộ nghèo và đặc biệt khó khăn, đang phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp do tai nạn bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Quỹ sẽ cung cấp nguồn lực khẩn cấp để cấp cứu, cứu chữa, và trợ giúp, không chỉ để chữa trị về thể chất mà còn để hỗ trợ tinh thần và tái lập cuộc sống, nhằm giảm bớt gánh nặng đối với những người này và họ những gia đình của họ.

- Chi hỗ trợ tái định cư và tái hòa nhập cộng đồng: Quỹ không chỉ nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện mà còn cam kết đưa ra các giải pháp chiến lược. Chi hỗ trợ tái định cư và tái hòa nhập cộng đồng cho những cư dân tại các tỉnh bị ô nhiễm nặng do bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Điều này bao gồm việc đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nền tảng vững mạnh để họ có thể bắt đầu lại cuộc sống một cách đầy tự tin và có ý nghĩa.

- Chi theo hợp đồng hỗ trợ và ủng hộ từ tổ chức và cá nhân: Xác định rằng mọi chi phí cần phải được chuyển đổi thành một hành động tích cực và hiệu quả. Do đó, chi hỗ trợ theo hợp đồng và ủng hộ từ các tổ chức và cá nhân, đảm bảo rằng mọi nguồn lực đều được sử dụng đúng cách và đáp ứng mục tiêu chung của Quỹ. Điều này giúp tối ưu hóa tác động tích cực lên cộng đồng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

- Chi tổ chức tuyên truyền và vận động ủng hộ quỹ: Chi hỗ trợ các chiến dịch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ cả trong và ngoài nước. Điều này không chỉ là một hành động quảng bá mà còn là cơ hội để mở rộng mạng lưới hỗ trợ và tăng cường ý thức cộng đồng về những thách thức mà những người dân ở các khu vực ô nhiễm phải đối mặt.

- Chi phí thuê mướn và vác khoản chi đặc thù: Để đảm bảo mọi công việc được triển khai một cách suôn sẻ và hiệu quả, sẽ chi phí thuê mướn và các khoản chi đặc thù khác có liên quan. Những chi phí này là cần thiết để đạt được sự chuyên nghiệp và tính chất bền vững của mọi hoạt động từ việc đàm phán hợp đồng đến triển khai các chiến lược tuyên truyền và tái định cư.

Nói tóm lại, Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh có được nhận tiền đóng góp tự nguyện của các cá nhân hoặc tổ chức trong và ngoài nước theo quy định.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Khu vực bãi mìn được rà phá bom mìn theo trình tự nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.