1. Các giấy tờ cần phải có để được cấp tem kiểm định ATKT&BVMT phương tiện đường sắt định kỳ ?

Thiết lập một hệ thống kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông đường sắt là một bước quan trọng của Bộ Giao thông vận tải, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống giao thông đường sắt. Thông tư 01/2024/TT-BGTVT được ban hành vào ngày 26/01/2024, với mục đích chính là quy định về quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận cho các phương tiện này. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/3/2024.

Quy định này yêu cầu các cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, và chủ khai thác phương tiện phải lập một bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định tại Điều 10 của Thông tư. Để tiện lợi hơn cho người làm đơn, họ có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính hoặc cổng dịch vụ công.

Bộ hồ sơ này phải bao gồm nhiều giấy tờ quan trọng, đảm bảo rằng phương tiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và môi trường. Điều này bao gồm đơn đăng ký kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư, một yêu cầu nhằm đảm bảo tính chuẩn xác và đồng nhất trong quá trình đăng ký kiểm tra.

Bên cạnh đó, việc nộp báo cáo kết quả kiểm tra hoặc thử nghiệm là một bước quan trọng để chứng minh tính đáp ứng của phương tiện với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Bản chính hoặc bản sao có giá trị pháp lý của báo cáo này, cùng với hình ảnh chụp thể hiện rõ số hiệu và trạng thái của thiết bị, phương tiện, sẽ cần được đính kèm.

Đối với những thiết bị, phương tiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, hoặc hoán cải, tài liệu kỹ thuật là một yếu tố quyết định. Phụ lục IV của Thông tư quy định rõ về nhu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật và yêu cầu rằng bản chính hoặc bản sao có giá trị pháp lý hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý của tài liệu này cũng cần được nộp kèm theo hồ sơ.

Tất cả những điều này cùng nhau tạo nên một hệ thống kiểm tra chất lượng an toàn và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông đường sắt. Đây không chỉ là một bước quan trọng để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, mà còn là sự cam kết của Bộ Giao thông vận tải đối với bảo vệ môi trường và hiệu suất của hệ thống giao thông đường sắt trong tương lai.

2. Quy định về trình tự cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định ATKT&BVNMT phương tiện đường sắt định kỳ

Việc Bộ Giao thông vận tải ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận và tem kiểm định ATKT&BVMT cho phương tiện giao thông đường sắt đối với trường hợp kiểm tra định kỳ đánh dấu một bước quan trọng trong việc quản lý an toàn và chất lượng của hệ thống giao thông đường sắt. Quy trình này được thiết lập để đảm bảo rằng tất cả các phương tiện tham gia giao thông đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Theo quy định của Thông tư 01/2024/TT-BGTVT, các cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, và chủ khai thác phương tiện phải thực hiện việc lập bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định tại Điều 10 của Thông tư và nộp cho cơ quan kiểm tra. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc gửi trực tiếp, sử dụng hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho người làm đơn.

Cơ quan kiểm tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ, sẽ kiểm tra thành phần của hồ sơ và hướng dẫn cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần. Quy định rõ ràng rằng quá trình này phải được hoàn thành trong vòng một ngày làm việc, giúp giảm thời gian chờ đợi và tăng tính linh hoạt cho người liên quan.

Tiếp theo, cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra thiết bị và phương tiện tại hiện trường theo các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trong trường hợp cả thiết bị, phương tiện và hồ sơ đăng ký kiểm tra đều phù hợp với quy chuẩn, quy trình cấp Giấy chứng nhận sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 14, khoản 4 của Thông tư.

Nếu phát hiện ra rằng thiết bị, phương tiện hoặc hồ sơ đăng ký kiểm tra không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện được phép khắc phục nhưng không quá một lần. Điều này nhấn mạnh vào tinh thần cải thiện và đảm bảo rằng những vấn đề được khắc phục một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, quy định rõ ràng rằng nếu cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện không hoàn thành việc khắc phục trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, thì việc đánh giá sẽ là không đạt. Điều này thể hiện sự nghiêm túc và tập trung của Bộ Giao thông vận tải đối với việc bảo đảm an toàn và chất lượng của hệ thống giao thông đường sắt.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận và tem kiểm định cho phương tiện giao thông đường sắt, đặc biệt là trong trường hợp kiểm tra định kỳ, không chỉ là một bước quan trọng để đảm bảo an toàn mà còn là biện pháp quản lý chất lượng hiệu quả của hệ thống. Các quy định chi tiết trong Thông tư 01/2024/TT-BGTVT đã mô tả rõ quy trình này, tập trung vào việc cấp Giấy chứng nhận và tem kiểm định sau quá trình kiểm tra.

Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan kiểm tra có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đối với từng thiết bị và phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình cấp phép, đồng thời cung cấp cho chủ phương tiện một văn bản chứng minh rằng phương tiện của họ đã được kiểm tra và đạt chuẩn an toàn kỹ thuật.

Ngoài ra, cơ quan kiểm tra cũng cấp tem kiểm định cho phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư. Tem kiểm định này không chỉ là một biểu tượng của việc kiểm tra đạt chuẩn mà còn là công cụ quản lý dễ nhận diện, giúp giảm rủi ro và tăng cường quản lý vận hành của các phương tiện trong hệ thống giao thông đường sắt.

Tuy nhiên, đối với trường hợp kết quả đánh giá không đạt, cơ quan kiểm tra phải xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ thời điểm đánh giá không đạt, cơ quan kiểm tra phải ra thông báo không đạt đối với từng thiết bị và phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục X của Thông tư.

Thông báo không đạt này không chỉ thông báo cho chủ phương tiện về kết quả đánh giá mà còn chứa đựng các yếu tố cần khắc phục để đạt chuẩn an toàn kỹ thuật và môi trường. Điều này tạo điều kiện cho cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, và chủ khai thác phương tiện để nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện và đạt chuẩn.

Tổng quan, quy trình cấp Giấy chứng nhận và tem kiểm định cho phương tiện giao thông đường sắt không chỉ là một phần của hệ thống kiểm tra mà còn là cơ hội để cải thiện và đảm bảo chất lượng an toàn của hệ thống giao thông này. Sự linh hoạt và tính minh bạch trong quy trình này là chìa khóa để tạo ra một môi trường giao thông đường sắt an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

3. Hiệu lực của tem kiểm định ATKT&BVMT cho phương tiện đường sắt định kỳ

Hiệu lực của Giấy chứng nhận và tem kiểm định là một khía cạnh quan trọng của quá trình quản lý an toàn và chất lượng trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Thông tư 01/2024/TT-BGTVT đã quy định một cách chi tiết về thời hạn hiệu lực và những trường hợp khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận và tem kiểm định được xác định theo chu kỳ kiểm tra quy định tại Phụ lục II của Thông tư. Điều này làm cho quá trình kiểm tra trở nên có hệ thống, đảm bảo rằng mỗi phương tiện đều phải trải qua quá trình đánh giá định kỳ để đảm bảo an toàn và đạt chuẩn kỹ thuật. Việc thiết lập thời hạn hiệu lực theo chu kỳ giúp theo dõi và duy trì chất lượng của phương tiện theo thời gian, từ đó giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính ổn định của hệ thống giao thông đường sắt.

Giấy chứng nhận hết hiệu lực trong một số trường hợp đặc biệt quan trọng. Đầu tiên, nếu phương tiện đã được cấp Giấy chứng nhận và tem kiểm định mới, thì Giấy chứng nhận cũ sẽ tự động hết hiệu lực. Điều này làm cho quá trình cập nhật và tái đánh giá định kỳ trở nên quan trọng, đặc biệt khi có sự thay đổi trong yêu cầu an toàn và kỹ thuật.

Thông số kỹ thuật thực tế của phương tiện thay đổi so với thông số kỹ thuật trên Giấy chứng nhận là một nguyên nhân khác khiến Giấy chứng nhận mất hiệu lực. Điều này đảm bảo rằng chỉ có những phương tiện duy trì đúng thông số kỹ thuật được cấp Giấy chứng nhận mới, giữ cho dữ liệu đăng ký luôn chính xác và đồng nhất với thực tế vận hành.

Một trong những trường hợp nghiêm trọng khác là khi phương tiện bị hư hỏng do tai nạn, thiên tai, hành vi phá hoại hoặc trong quá trình bảo quản, vận chuyển làm biến dạng kết cấu giá chuyển hướng, kết cấu thép chịu lực thân phương tiện đến mức không bảo đảm các yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Trong tình huống này, việc hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận là bước hành động cần thiết để đảm bảo rằng phương tiện không an toàn không thể tiếp tục tham gia vào hệ thống giao thông đường sắt.

Tóm lại, hiệu lực của Giấy chứng nhận và tem kiểm định không chỉ là một vấn đề hành chính mà còn là bảo đảm an toàn và chất lượng cho hệ thống giao thông đường sắt. Bằng cách đặt ra những nguyên tắc và quy định rõ ràng, Bộ Giao thông vận tải đang thể hiện sự cam kết đối với việc duy trì và cải thiện một môi trường giao thông đường sắt an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường trong thời gian dài.

Xem thêm: Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn