Và những khoản chi phí tổn thất này buộc ông B chịu có đúng hay không? Và ông B có được quyền quyết định chiến lược cũng như cơ cấu nhân sự của công ty hay không. Xin xảm ơn. Chào trân trọng.

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Theo quy định tại điểm h Khoản 2 Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cả bà A và ông B đều có quyền trong việc quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty và cần thực hiện theo các trình tự thủ tục nhất định. Do đó, việc bà A tự thực hiện việc thay đổi cơ cấu nhân sự mà không có sự bàn bạc với ông B là không đúng. Và việc ông B không đồng ý không được coi là sự cản trở. Việc công ty ngừng hoạt động dẫn đến những tổn thất hai bên đều có lỗi vì đã không thể thống nhất trong việc thay đổi cơ cấu nhân sự. Chính vì vậy, hai bên cùng phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại này.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập