1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Tài sản và vật quyền" do PGS.TS Phùng Trung Tập và TS. Kiều Thị Thùy Linh đồng chủ biên cùng với sự tham gia biên soạn của nhiều tác giả.

Tập thể tác giả tham gia biên soạn:

PGS.TS. Phùng Trung Tập

TS. Kiều Thị Thùy Linh

TS. Lê Thị Giang

TS. Vương Thanh Thúy

TS. Vũ Thị Lan Hương

ThS. Lê Thị Hải Yến

NCS.Lê Thu Trang

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

ThS. Đèo Thị Thủy

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách chuyên khảo tài sản và vật quyền (PGS.TS. Phùng Trung Tập)

Sách chuyên khảo Tài sản và vật quyền

Tác giả: PGS.TS Phùng Trung Tập và TS. Kiều Thị Thùy Linh đồng chủ biên

Nhà xuất bản Công an nhân dân

3. Tổng quan nội dung sách

Nói đến Luật dân sự là nói đến một môn khoa học pháp lý nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong hệ thống luật dân sự điều chỉnh các quan hệ trong đời sống tư, nơi có sự bình đẳng về địa vị pháp lý, thực hiện trên cơ sở tự nguyện, tư do ý chí và tự chịu trách nhiệm. Trong luật dân sự được chia thành nhiều vấn đề lớn: Các vấn đề chung nhất dành cho luật Dân sự, chủ thể, giao dịch dân sự hay các nhóm chế định cụ thể như thừa kế, nghĩa vụ và hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Để giúp độc giả – những người muốn tìm hiểu sâu về Luật dân sự, không bị “ngụp lặn” trong khối kiến thức khổng lồ về dân sự, khoa học pháp luật dân sự, luật dân sự, đồng thời hướng tới mục tiêu phân chia môn học một cách khoa học hơn, tập thể tác giả đã nghiên cứu, phân tích các vấn đề theo từng mảng lớn và xuất bản theo hệ thống 5 cuốn sách gồm: Nhập môn luật dân sự, Tài sản và vật quyền, Luật thừa kế, Luật về nghĩa vụ và hợp đồng và Pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Sau khi cung cấp các kiến thức cơ bản về quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thợi hiệu tại cuốn đầu tiên mang tên Nhập môn Luật dân sự, tập thể những nhà nghiên cứu tiếp tục cung cấp khối kiến thức chung thứ 2 về vật quyền và tài sản. Cuốn này mang tên: "Tài sản và Vật quyền" và cũng là cuốn thứ 2 trong hệ thống 05 cuốn sách theo thứ tự: Nhập môn Luật dân sự; Vật quyền và Tài sản; Luật thừa kế; Luật nghĩa vụ và Hợp đồng; và Pháp luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Cuốn "Tài sản và Vật quyền" tập trung vào phân tích, lập luận toàn diện, đầy đủ về hệ thống các khái niệm tài sản, đặc điểm tài sản, nội dung tài sản, phân loại tài sản, phân loại tài sản, đăng ký tài sản, chế độ pháp lý của tài sản, chiếm hữu, quyền sở hữu, quyền đối với bất động sản liền kề, quyền hướng dụng, quyền bề mặt và các phương thức bảo vệ quyền sở hữu, bảo vệ quyền khác đối với tài sản.
Các tác giả triển khai nội dung cuốn sách "Tài sản và vật quyền" dưới góc nhìn của khoa học pháp lý hiện đại với mong muốn được mang đến cho người đọc một công trình nghiên cứu đầy đủ, đa chiều về các vấn đề xoay quanh vật quyền và tài sản nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, học tập, nâng cao tri thức pháp lý.
Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:
Chương 1. Tài sản
I. Khái niệm tài sản
II. Phân loại tài sản
III. Đăng ký tài sản
Câu hỏi ôn tập Chương 1
Chương 2. Chiếm hữu
I. Khái niệm chiếm hữu
II. Phân loại chiếm hữu
III. Chiếm hữu liên tục và chiếm hữu công khai
IV. Suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu
V. Bảo vệ việc chiếm hữu
Câu hỏi ôn tập chương 2
Chương 3. Vật quyền
I. Khái niệm vật quyền
II. Đặc điểm vật quyền
III. Nguyên tắc vật quyền
IV. Phân loại vật quyền
V. Căn cứ xác lập và chấm dứt vật quyền
Chương 4. Quyền sở hữu
I. Khái niệm quyền sở hữu
II. Nội dung quyền sở hữu
III. Căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu
IV. Hình thức sở hữu
Câu hỏi ôn tập Chương 4
Chương 5. Các quyền khác đối với tài sản
I. Quyền đối với bất động sản liền kề
II. Quyền hưởng dụng
III. Quyền bề mặt
Câu hỏi ôn tập chương 5
Chương 6. Nguyên tắc xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
I. Quy định chung về xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản
II. Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản
III. Giới hạn quyền sở hữu
Câu hỏi ôn tập chương 6
Dưới đây là nội dung về quyền hưởng dụng Luật Minh Khuê trích dẫn để bạn đọc tham khảo:
Khái niệm quyền hưởng dụng
Đối với tài sản, ttong các quan hệ xã hội, có những chủ thể chỉ hướng tới nhu cầu được khai thác, hưởng hoa lợi, lọi tức từ tài sản thay vì xác lập quyền sở hữu vói tài sản. Bộ luật dân sự năm 2015 lần đầu tiên ghi nhận tại Điều 257 về khái niệm quyền hưởng dụng. Theo đó, “quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đoi với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định”. Trong cuộc sống, có nhiều trường hợp tài sản thuộc sở hữu của một chủ thể nhưng việc hưởng lợi ích từ việc khai thác tài sản đó lại thuộc quyền của chủ thể khác. Ví dụ: Cha mẹ già muốn sang tên, chuyển quyền sở hữu nhà cho con để ttánh những tranh chấp sau khi cha mẹ mất nhưng vẫn muốn được thu tiền cho thuê nhà để đảm bảo có nguồn thu nhập, sinh sống; hoặc trường hợp bố mẹ ở các địa phương mua nhà cho con đi học, đi làm tại Hà Nội ttao cho con toàn quyền khai thác, hưởng lợi từ căn nhà nhưng muốn giữ quyền sở hữu để kiểm soát và gìn giữ được tài sản. Tuy nhiên, khi người con có quyền hưởng dụng thì có quyền cho thuê, cho phép người khác thực hiện quyền hưởng dụng đó. Trường hợp này, BLDS quy định về quyền hưởng dụng để chủ sở hữu có thể trao cho người khác quyền hưởng dụng đối với tài sản thuộc sở hữu của mình nhưng vẫn giữ quyền sở hữu đối với tài sản. Mặt khác, người hưởng dụng cũng có quyền đối với tài sản hưởng dụng tương đối độc lập với chủ sở hữu, vì thế người hưởng dụng có thể thực hiện quyền hưởng dụng của mình một cách hiệu quả nhất.

Căn cứ phát sinh quyền hưởng dụng

Điều 258 BLDS năm 2015 quy định: “Quyền hưởng dụng được xác lập theo quy định của luật, theo thoả thuận hoặc theo di chúc”. Như vậy, quyền hưởng dụng có thể phát sinh căn cứ vào một ttong ba căn cứ là: quy định của luật, thoảthoả thuận của các bên hoặc di chúc của người chủ sở hữu tài sản.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền hưởng dụng phát sinh theo quy định của luật chưa có căn cứ trong văn bản pháp luật. Trước đây, trong cổ luật, có thể thấy các trường hợp tương tự được xác lập cho cha mẹ già được quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu của con hoặc con chưa thành niên được quyền ở nhà của cha mẹ. Thông thường, các trường hợp phát sinh quyền hưởng dụng theo quy định của pháp luật được hình thành trên yêu cầu cần đảm bảo quyền lợi của một số chủ thể cần được bảo vệ (như người già, trẻ nhỏ, người tàn tật...).

Trong các căn cứ phát sinh quyền hưởng dụng, thoả thuận và di chúc là những căn cứ phổ biến. Theo đó, chủ sở hữu có thể bằng ý chí của mình xác lập hợp đồng với người được quyền hưởng dụng hoặc lập di chúc trao quyền sở hữu tài sản và để lại quyền hưởng dụng cho những người khác nhau được chủ sở hữu lựa chọn. Tuy nhiên, các thoả thuận trong hợp đồng cũng thể theo hướng chủ sở hữu chuyển giao quyền sờ hữu tài sản cho người khác và giữ lại quyền hưởng dụng cho mình.

Quy định cho phép chuyển giao quyền sở hữu và quyền hưởng dụng cho những chủ thể khác nhau thông qua di chúc là một bước phát triển mới và đầy tiến bộ của BLDS năm 2015.

Hiệu lực và thời hạn của quyền hưởng dụng

Quyền hưởng dụng được xác lập cho người có quyền hưởng dụng căn cứ trên thực tế họ đã nhận chuyển giao tài sản. Có nghĩa là kể từ thời điểm người này nhận chuyển giao tài sản, họ có quyền được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản đó. Tuy nhiên, nếu luật liên quan có quy định khác hoặc các bên có thoả thuận khác, quyền hưởng dụng sẽ được xác lập theo thời điểm được luật quy định hoặc thời điểm các bên thoả thuận mà không căn cứ vào thời điểm nhận chuyển giao tài sản.

Với tính chất tuyệt đối của một vật quyền, kể từ thời điểm quyền hưởng dụng phát sinh hiệu lực, quyền hưởng dụng sẽ được bảo vệ, tôn trọng và có giá ttị đối kháng với các chủ thể khác ttong xã hội. Thời điểm quyền hưởng dụng có hiệu lực được xác định theo thời điểm xác lập, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Thời hạn của quyền hưởng dụng được xác định theo Điều 260 BLDS năm 2015. Theo đó, thời hạn của quyền hưởng dụng do các bên thoả thuận hoặc do luật quy định nhưng tối đa đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là cá nhân và đến khi pháp nhân chấm dứt tồn tại nhung tối đa là 30 năm nếu người hưởng dụng đầu tiên là pháp nhân.

Trường hợp một người được hưởng dụng suốt đời nhưng cho phép người khác khai thác, sử dụng đối tượng của quyền hưởng dụng thì thời hạn tối đa thực hiện quyền khai thác, sử dụng kết thúc khi người hưởng dụng đầu tiên chết.

Đối với pháp nhân khi được hưởng dụng đến khi giải thể hoặc 50 năm... nhưng sau đó cho phép pháp nhân khác khai thác, sử dụng đối tượng của quyền hưởng dụng thì thời hạn tối đa mà pháp nhân thứ hai khai thác, sử dụng là không quá 30 năm tính từ thời điểm pháp nhân đầu tiên bắt đầu hưởng dụng.

4. Đánh giá bạn đọc

Cuốn "Tài sản và Vật quyền" tập trung vào phân tích, lập luận toàn diện, đầy đủ về hệ thống các khái niệm tài sản, đặc điểm tài sản, nội dung tài sản, phân loại tài sản, phân loại tài sản, đăng ký tài sản, chế độ pháp lý của tài sản, chiếm hữu, quyền sở hữu, quyền đối với bất động sản liền kề, quyền hướng dụng, quyền bề mặt và các phương thức bảo vệ quyền sở hữu, bảo vệ quyền khác đối với tài sản. Cuốn sách là công trình nghiên cứu đầy đủ, đa chiều về các vấn đề xoay quanh vật quyền và tài sản nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, học tập, nâng cao tri thức pháp lý đối với bạn đọc. Đặc biệt sinh viên tham gia đào tạo ngành luật có cuốn sách sẽ giúp các bạn tiếp cận với trị thức của bộ môn luật dân sự chuyên sâu hơn, đem lại hiệu quả tốt hơn trong học tập và nghiên cứu, đồng thời là những kiến thức căn bản, quan trọng phục vụ cho con đường hành nghề trong tương lai.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Tài sản và vật quyền".