Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "vật quyền"

vật quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vật quyền.

Sách chuyên khảo Tài sản và vật quyền (PGS.TS. Phùng Trung Tập)

Sách chuyên khảo Tài sản và vật quyền (PGS.TS. Phùng Trung Tập)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn sách "Tài sản và vật quyền" do PGS.TS Phùng Trung Tập và TS. Kiều Thị Kiều Linh đồng chủ biên cùng sự tham gia của nhiều tác giả là giảng viên nhiều kinh nghiệm đào tạo chuyên ngành luật dân sự.

Yếu tố vật quyền của biện pháp thế chấp bất động sản?

Yếu tố vật quyền của biện pháp thế chấp bất động sản?
Thế chấp BĐS là loại hình vật quyền không xác lập quyền sở hữu trên BĐS thế chấp mà chỉ xác lập quyền được bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trên BĐS thế chấp. Hay nói cách khác, thế chấp BĐS là biện pháp bảo đảm không chuyển giao quyền sở hữu BĐS thế chấp từ bên thế chấp (chủ sở hữu BĐS)...

Vật quyền bảo đảm - Những vấn đề lý luận đặt ra trong quá trình cải cách pháp luật dân sự ở nước ta

Vật quyền bảo đảm - Những vấn đề lý luận đặt ra trong quá trình cải cách pháp luật dân sự ở nước ta
Nghiên cứu, hoàn thiện chế định về vật quyền bảo đảm có ý nghĩa quan trọng trong cải cách pháp luật dân sự và thúc đẩy sự phát triển của các giao dịch dân sự, kinh doanh, thương mại ở nước ta, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

Sự cần thiết của việc xây dựng các chế định vật quyền và trái quyền trong luật dân sự

Sự cần thiết của việc xây dựng các chế định vật quyền và trái quyền trong luật dân sự
Trong quan niệm Latinh, vật quyền (jus in re) được hiểu là quyền được chủ thể (người có quyền) thực hiện trực tiếp và tức thì trên một vật mà không cần vai trò trung gian của một người khác. Trong chừng mực đó, vật quyền đối lập với trái quyền (jus ad rem), tức là quyền được thực hiện chống lại một người nhằm đòi hỏi một lợi ích về tài sản, cụ thể là một số tiền2.

Lợi ích của việc xây dựng chế định vật quyền đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật tài sản ở Việt Nam

Lợi ích của việc xây dựng chế định vật quyền đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật tài sản ở Việt Nam
Khái niệm và đặc điểm. Vật quyền là một khái niệm của luật latinh, được dùng để chỉ quyền có thể được thực hiện trực tiếp và ngay tức khắc trên một vật1. Quan hệ vật quyền trên nguyên tắc hình thành từ hai yếu tố: chủ thể của quyền (con người) và đối tượng của quyền (vật).
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng