1. Sang tên xe có cần đổi biển số xe không ?

Thưa luật sư, cho tôi hỏi là biển số 5 số, nay khi sang tên đổi chủ khác tỉnh thì giữ biển số củ hay phải đổi qua biển số mới. Tôi mua xe biển số 43 xxxxx. nhưng hộ khẩu ở quang nam thì giữ nguyên 43 xxxxx. hay đổi lại biển số quang nam là 92 yyyyy ?

Luật sư tư vấn:

1.1 Đăng ký xe khi xe đi sang tỉnh khác:

Theo quy định tai Điều 12 Thông tư 15/2014/TT-BCA về sang tên xe đi tỉnh khác:

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Trong trường hợp này, nếu như bạn mua xe tại tỉnh này, muốn đăng ký xe tại tỉnh này nhưng lại có ý định di chuyển sang tỉnh khác thì bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ trong đó có:

- 2 giấy khai sang tên xe

- Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe

- Giấy/ hợp đồng mua xe của anh.

1.2 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 15/2014/TT-BCA về việc đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến. Theo quy định này, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ trong đó có:

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu)

- Chứng từ lệ phí trước bạ (biên lai nộp tiền lệ phí trước bạ)

- Giấy khai sang tên xe (theo mẫu) và giấy/hợp đồng mua xe của anh

- Hồ sơ gốc của xe: Giấy đăng ký xe và biển số xe

Tất cả thủ tục mà chúng tôi nêu trên là đối với trường hợp bạn có nhận được giấy đăng ký xe từ bạn anh lúc mua. Còn đối với trường hợp không có giấy đăng ký xe thì trong từng trường hợp bạn thực hiện tương tự như các thủ tục trên và phải kèm theo việc lên cơ quan công an cấp xã để xin xác nhận rằng bạn thường xuyên cư trú ở đó; qua phòng đăng ký xin tờ khai để điền số khung, số máy của xe và sau đó bạn cần phải viết giấy cam kết về tất cả những thông tin trên là sự thật. Sau đó bạn đến nơi đăng ký của chiếc xe đó xin rút hồ sơ gốc của xe và viết giấy hẹn.

Sang tên xe khách tỉnh thì sẽ thay đổi biển số xe.

2. Sinh viên đăng ký biển số xe tại Hà Nội

Thưa luật sư, Tôi hiện tại đang là sinh viên Liên Thông trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội. Tôi có ý đinh mua lại một chiếc xe máy cũ của một người trên địa bàn Hà Nội.
Tôi xin phép công ty tư vấn giúp tôi, sinh viên liên thông có được làm thủ tục sang tên đổi chủ không, nếu như được làm biển mới thì tôi có được đăng ký biển số xe mới ở Hà Nội theo diện sinh viên không ạ. ( hộ khẩu của tôi ở Nam Định). Khi sang tên tôi cần những giấy tờ gì và tới cơ quan chức năng nào để đăng ký ?
Trả lời:

Thủ tục sang tên, di chuyển xe áp dụng đối với cá nhân hoặc tổ chức mua lại xe đã được đăng ký từ một cá nhân hoặc tổ chức khác phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Vì vậy khi bạn mua lại xe máy cũ của một người khác bạn phải làm thủ tục sang tên, di chuyển xe theo quy định.

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 9,Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe thì học viên, sinh viên ngoại tỉnh đang theo học hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được phép đăng ký biển số xe Hà Nội. Vì vậy nên nếu bạn học liên thông tại một trường đại học hoặc cao đẳng trên địa bàn Hà Nội với thời hạn học từ 2 năm trở lên bạn vẫn có thể tiến hành đăng ký biển số xe Hà Nội. Theo đó nếu bạn muốn đăng ký biển số xe Hà Nội bạn làm thủ tục sang tên tại quận, huyện trên địa bàn Hà Nội nơi bạn có đăng ký tạm trú. Vì vậy nếu bạn mua xe của một cá nhận trên địa bàn Hà Nội và làm thủ tục sang tên, di chuyển trên địa bàn Hàn Nội thì hồ sơ và thủ tục sang tên, di chuyển xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng theo quy định tại Điều 11 Thông tư Thông tư 15/2014/TT-BCA:

Điều 11. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe;

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này;

d) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

2. Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.”

- Về chứng từ, lệ phí trước bạ quy định tại Điểm d, khoản 1, Điều 11 bạn phải thực hiện theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì chứng từ lệ phí trước bạ xe: Biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước (có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền) hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính; Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ lệ phí trước bạ thì mỗi xe đều phải có bản sao có chứng thực theo quy định hoặc xác nhận của cơ quan đã cấp chứng từ lệ phí trước bạ đó. Xe được miễn lệ phí trước bạ, thì chỉ cần tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế (thay cho biên lai hoặc giấy nộp lệ phí trước bạ).

- Khi thực hiện thủ tục sang tên, di chuyển xe bạn phải thực hiện đóng lệ phí trước bạ cụ thể:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 2,Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (gọi chung là xe máy) là đối tượng phải chịu thuế trước bạ.

Quy định tại khoản 4, Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CPthì:

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)
4. Xe máy mức thu là 2%. Riêng:
a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.
b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.

- Cơ quan đăng ký : Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì bạn đến công an quận, huyện nơi bạn đang cư trú cụ thể trường hợp của bạn là nơi bạn đăng ký tạm trú để nộp hồ sơ và làm thủ tục sang tên, di chuyển xe như trên.

- Thời hạn cấp căn cứ theo Điều 4 thông tư 15/2014/TT-BCA:

“Điều 4. Thời hạn cấp đăng ký, biển số xe

1. Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

2. Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”

Như vậy, nếu bạn đang học liên thông tại trường đại học với thời hạn học từ 2 năm trở lên thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký biển số xe Hà Nội theo thủ tục sang tên xe như trên.

3. Đổi biển số xe khi nhập hộ khẩu sang tỉnh khác ?

Thưa luật sư, cho tôi hỏi tôi ở Phú Thọ mình lấy chồng ở Hà Nội, nay mình muốn chuyển đổi biển số xe máy chính chủ theo đúng hộ khẩu Hà Nội thì tôi phải làm những thủ tục gì và lệ phí chuyển đổi là bao nhiêu ạ?

Trả lời:

Theo Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe, tại điều 12 quy định về việc sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì:

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

Căn cứ quy định trên, khi bạn chuyển hộ khẩu sang một tỉnh, thành phố khác thì bạn có thể đăng ký biển số xe theo mã vùng nơi bạn có hộ khẩu mới là Hà Nội.

Theo đó, bạn có thể nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-BCA). Hồ sơ để đăng ký đổi biển số gồm:

- Giấy khai di chuyển xe theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA;

- Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe;

- Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

Về vấn đề lệ phí chuyển đổi mã vùng xe:

Tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định thì Cấp giấy đăng ký, biển số áp dụng đối với các trường hợp: Đăng ký sang tên trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

Khoản 5 Điều 4 Thông tư 229/2016/TT-BTC giải thích về việc phân chia khu vực thì Khu vực: Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

Theo quy định tại điểm 4.2 Khoản 4 Điều 5 Thông tư 229/2016/TT-BTC thì:

Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan công an thì áp dụng mức thu cấp đổi giấy đăng ký, biển số quy định tại mục II Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

Ví dụ: Ông C đăng ký thường trú tại tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biển số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông C chuyển hộ khẩu về Hà Nội thì khi đăng ký ông C phải nộp lệ phí theo mức thu cấp đổi giấy đăng ký, biển số tại Hà Nội. Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn chuyển hộ khẩu từ Phú Thọ sang nhập hộ khẩu tại Hà Nội nên khi đăng ký bạn phải nộp lệ phí theo mức thu cấp đổi giấy đăng ký, biển số tại Hà Nội.

4. Thủ tục sang tên xe và xin cấp lại biển số ?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi có mua 1 xe máy jupiter nhưng qua mấy đời chủ, tên giấy đăng ký ở Từ Liêm - Hà Nội, nhưng tôi ở Hải Phòng. Xe tôi trước bị mất nhưng tìm lại được nhưng không còn biển số xe. Bây giờ tôi lên Hà Nội tìm người có tên trong giấy đăng ký, thì tôi phải làm những thủ tục gì để về Hải Phòng sang tên và cấp lại biển mới ?

Trả lời:

Về vấn đề đăng ký xe.: Căn cứ vào điều 24, Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe quy định như sau:

Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác: Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

- 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến: Giấy khai đăng ký xe, Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) và Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe, Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Về vấn đề biển số xe: Căn cứ theo điều 15, thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe quy định như sau:

Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất bao gồm:

- Giấy khai đăng ký xe

- Các giấy tờ của chủ xe

5. Mua xe để biển số ở quê cần giấy tờ gì ?

Thưa luật sư! tôi quê ở đắc lắc hiện tại tôi đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có hộ khẩu ở đây tôi muốn mua xe mang biển số đắc lắc thì cần giấy tờ gì?

Trả Lời:

Theo dữ liệu bạn cung cấp thì hiện tại bạn đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có hộ khẩu, hộ khẩu của bạn ở đắc lắc và bạn muốn đăng ký biển xe đắc lắc, như vậy đây thuộc trường hợp đăng ký xe ở tỉnh thành phố nơi bạn có hộ khẩu, do đó các thủ tục hồ sơ tại các điều 7, 8, 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thì

Hồ sơ đăng ký xe gồm:
Giấy khai đăng ký xe.
Giấy tờ của chủ xe.
Giấy tờ của xe.

Chủ xe có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe (theo mẫu)

Chủ xe là người Việt Nam, xuất trình một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu. Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng). Trường hợp không có Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác. Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật giao thông - Công ty luật Minh Khuê