Trước vấn đề liên quan đến việc liệu sĩ quan phục viên có cần phải thực hiện bồi thường chi phí đào tạo hay không, bài viết này sẽ tiến xa hơn trong việc điều tra và phân tích chi tiết về các quy định hiện hành liên quan đến khía cạnh này. Đồng thời, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những chính sách liên quan đến quá trình đào tạo sĩ quan phục viên một cách cặn kẽ hơn.

 

1. Quy định về chính sách đối với sĩ quan phục viên

Hành trình phục viên về địa phương của những sĩ quan phục vụ trong quân đội với những nhiệm vụ vẫn còn đang tiếp tục khi tuổi nghỉ hưu chưa đến hoặc không có kế hoạch chuyển ngành. Cách thức này đồng thời cũng đảm bảo rằng họ sẽ được áp dụng những quy định chính sách, chế độ theo những quy định tại Điều 8 của Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC, được trình bày cụ thể như sau:
"Theo Điều 8 - Phục viên về địa phương:
1. Những sĩ quan QNCN tại thời điểm hết thời gian phục vụ trong ngũ nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện để nghỉ hưu, không thể tiếp tục phục vụ vì lý do bệnh binh và không thể chuyển ngành, sẽ được quyền phục viên về địa phương.
2. Bên cạnh những chế độ đang áp dụng như bảo hiểm xã hội và ưu đãi cho người có công với cách mạng (nếu có), những sĩ quan QNCN khi phục viên về địa phương còn được hưởng những quyền lợi sau:
a) Trợ cấp tạo việc làm với số tiền bằng 6 tháng lương tối thiểu chung theo chỉ định của Chính phủ tại thời điểm họ phục viên. Thêm vào đó, họ cũng được ưu tiên tham gia khóa học nghề hoặc được giới thiệu việc làm tại các tổ chức có nhiệm vụ giới thiệu việc làm từ các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, cấp địa phương và những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh tế - xã hội khác;
b) Trợ cấp phục viên một lần, với mỗi năm phục vụ tương ứng với 1 tháng lương hiện đang hưởng;
c) Tiền tàu xe (loại thông thường) được cung cấp từ đơn vị phục vụ về nơi cư trú."
Ví dụ minh họa thêm cho nội dung này như sau:
Cụ thể, chúng ta có anh B T A, thượng úy 32 tuổi, hiện là trung đội trưởng, đã dành 14 năm 02 tháng trong quân đội (được tính thâm niên nghề là 14%). Do đơn vị anh A đang phục vụ sáp nhập và không thể điều chỉnh sắp xếp lại, anh được cho phép phục viên về địa phương từ ngày 01/4/2009. Lương hiện tại của anh A trước khi anh phục viên là:
- Lương theo quân hàm thượng úy (hệ số 5,00):
540.000 đồng x 5,00 = 2.700.000 đồng
- Phụ cấp vì chức vụ (hệ số 0,20):
540.000 đồng x 0,20 = 108.000 đồng
- Phụ cấp thâm niên nghề (14%):
2.808.000 đồng x 14% = 393.120 đồng
Tổng cộng: 3.201.120 đồng/tháng
Khi phục viên, ngoài chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi cho người có công với cách mạng (nếu có), anh A còn được hưởng chế độ trợ cấp phục viên từ nguồn ngân sách quốc gia như sau:
- Trợ cấp tạo việc làm: 540.000 đồng x 6 tháng = 3.240.000 đồng
- Trợ cấp phục viên một lần:
Thời gian anh A đã phục vụ trong quân đội là 14 năm 2 tháng, thời gian này được làm tròn để tính toán trợ cấp phục viên một lần, lấy 14 năm.
Trợ cấp phục viên một lần anh A sẽ hưởng:
3.201.120 đồng x 14 năm x 1 tháng = 44.815.680 đồng
- Tổng số tiền trợ cấp phục viên anh A sẽ được nhận là:
3.240.000 đồng + 44.815.680 đồng = 48.055.680 đồng
 

2. Sĩ quan phục viên có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không?

Liên quan đến việc bồi thường chi phí đào tạo, theo như quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, có những quy định chi tiết liên quan đến việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thủ tục, trình tự, thời hiệu và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong ngành Quốc phòng như sau:

Điều 9. Vấn đề về bồi thường thiệt hại ...

2. Những quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng mà đã được cử đi học đào tạo nhờ vào nguồn ngân sách Nhà nước phải tuân thủ việc đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau đây: a) Tự ý bỏ cuộc học; b) Phạm lỗi vi phạm kỷ luật đến mức không thể tiếp tục học tập; c) Hoàn thành khóa học nhưng không thực hiện được nhiệm vụ hoặc từ bỏ công việc trước khi đã hoàn thành thời gian làm việc yêu cầu, tức là ít nhất là 05 năm đối với những người đã được đào tạo trong khoảng thời gian dưới 5 năm và 07 năm đối với những người đã được đào tạo trong khoảng thời gian 5 năm trở lên, tính từ thời điểm tốt nghiệp.

Từ những điều khoản đã được tường thuật, có thể dễ dàng nhận thấy rằng, trong trường hợp thời gian làm việc của sĩ quan phục viên chưa đủ để đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 5 năm, quyết định liên quan đến việc phục viên có thể mang theo một dấu hiệu tiềm ẩn: khả năng phải thực hiện việc đền bù chi phí đào tạo có thể xuất phát. Điều này cho thấy rằng việc xác định cách thức bồi thường trong trường hợp này là cần thiết, để bảo đảm sự công bằng và hiệu quả của quá trình quản lý và phân chia nguồn lực.

 

3. Khi sĩ quan phục viên đi làm ở doanh nghiệp bên ngoài thì có được tính tiếp bảo hiểm xã hội hay không?

Tại điểm 2 của Điều 9 trong Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC, chúng ta có các quy định sau:

Điều 9. Việc phục viên về địa phương sau đó chuyển ngành hoặc chuyển đến làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước ...

2. Các sĩ quan và quân nhân đã quyết định phục viên về địa phương trong khoảng thời gian không quá một năm, tính từ ngày quyết định phục viên có hiệu lực. Nếu họ quyết định gia nhập làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, hoặc đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, họ sẽ được hưởng các chế độ và chính sách sau đây: a) Không yêu cầu trả lại trợ cấp tạo việc làm và trợ cấp phục viên một lần đã nhận theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b của khoản 2 Điều 8 trong phần này; b) Trong trường hợp họ muốn tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và kéo dài thời gian đóng bảo hiểm xã hội, họ phải hoàn trả lại quỹ bảo hiểm xã hội số tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 8 trong phần này.

Từ đoạn văn trên, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng, trong tình hình mà sĩ quan phục viên sau khi rời bỏ ngành quân đội chọn làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, hoặc đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nếu họ có ý muốn tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và mở rộng thời gian đóng bảo hiểm xã hội của mình, thì họ sẽ phải tiến hành việc hoàn trả lại số tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận theo hướng dẫn tại điểm b của khoản 2 Điều 8 trong phần này.

>> Xme thêm: Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên?

Quý vị có thể tiếp cận chúng tôi thông qua số hotline độc quyền 1900.6162 để nhận được sự hướng dẫn kỹ càng, đầy đủ và tường tận. Bên cạnh đó, quý vị cũng có khả năng gửi đi những yêu cầu và thắc mắc riêng của mình tới địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn.

Cam kết của chúng tôi là sẽ nhanh chóng và hiệu quả phản hồi, hỗ trợ quý vị trong mọi tình huống. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự tin tưởng và sự hợp tác mà quý vị đã dành cho chúng tôi. Hy vọng rằng chúng tôi có thể đồng hành và mang đến những giá trị thực sự trong hành trình tìm hiểu và giải quyết các vấn đề pháp lý của quý vị.