Luật sư tư vấn về chủ đề "phục viên"

phục viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phục viên.

Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên ?

Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên ?
Thế nào là quân nhân chuyên nghiệp phục viên? Quân nhân chuyên nghiệp phục viên được hưởng chế độ, chính sách như thế nào? Quân nhân phục viên được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức ra sao? Chế độ trợ cấp phục viên một lần? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu:

Thông tư 138/2018/ TT - BQP Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Thông tư 138/2018/ TT -  BQP  Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Thông tư 138/2018/ TT - BQP Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2018.