1. Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng

Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng:

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quyết định Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

+ Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

+ Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Tiêu chí nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

+ Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

+ Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) liên quan đến dây chuyền công nghệ nhập khẩu, thì dây chuyền công nghệ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

- Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế.

- Công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

- Công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD).

2. Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng cần được siết chặt

Căn cứ theo quy định tại Công văn 5339/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2019 về việc kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu quy định về việc siết chặt nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng như sau:

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, tránh việc lợi dụng các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư để đưa vào Việt Nam máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, làm tăng giá thành sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung sau:

- Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan:

Không làm thủ tục hải quan, thông quan đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được xuất khẩu từ các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường hoặc không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu vi phạm thì xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP

- Lưu ý khi kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan:

+ Yêu cầu người khai hải quan khai đầy đủ thông tin về tên hàng, chủng loại, nhãn mác, chất lượng, model, ký mã hiệu, năm sản xuất, nước xuất xứ, mã số HS mã văn bản pháp quy trên tờ khai hải quan điện tử; kiểm tra đối chiếu với bộ hồ sơ nhập khẩu.

+ Tra cứu danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên Cổng thông tin điện tử.

- Khi kiểm tra thực tế hàng hóa, các đơn vị phải kiểm tra, xác định các thông tin về tên hàng, chủng loại, nhãn hiệu, model, nước sản xuất, nam sản xuất, chất lượng (mới, cũ), các dấu hiệu đục sửa, tẩy xóa hoặc thay thế tem nhãn và ghi rõ kết quả kiểm tra theo các nội dung trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra. Trường hợp trên hàng hóa không thể hiện hoặc không xác định được các thông tin trên thì phải ghi rõ: “Qua kiểm tra không xác định được năm sản xuất, chất lượng, nước sản xuất....”.

Theo đó, nếu nghi ngờ dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không đáp ứng các tiêu chí quy định thì công chức hải quan phải chụp ảnh toàn bộ lô hàng, lưu kèm hồ sơ hải quan.

- Về thông quan hàng hóa:

+ Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng hoặc máy móc, thiết bị được xác định là một phần của dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thì chỉ được thông quan nếu hồ sơ nhập khẩu đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và chứng thư giám định ghi kết luận dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu tại Điều 5 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

+ Đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng chỉ được thông quan nếu hồ sơ nhập khẩu đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

+ Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ không khai báo chất lượng hàng hóa hoặc khai báo là hàng mới, nếu kiểm tra hồ sơ, nghi ngờ có dấu hiệu khai báo sai thông tin về hàng hóa được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thì công chức hải quan đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển kiểm tra thực tế; khi kiểm tra thực tế nếu không xác định chất lượng hàng hóa thì trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, thừa nhận để xác định. Cơ quan hải quan căn cứ kết quả giám định để quyết định thông quan.

3. Có được sử dụng máy móc đã qua sử dụng cho mua bán kinh doanh không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng như sau:

- Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

- Không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp sau:

+ Các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường;

+ Không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam."

Như vậy, việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng để thực hiện việc mua bán kinh doanh thương mại tại thị trường Việt Nam là vi phạm quy định Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Do đó,  máy móc đã qua sử dụng sẽ không được mua bán kinh doanh.

Xem thêm: Quy định chung của pháp luật về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Siết chặt nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã sử dụng mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!