1. Khái niệm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

1.1 Khái niệm bảo hiểm nhân thọ

Là loại hình bảo hiểm đem lại sự an toàn cho con người. Khách hàng đã tham gia bảo hiểm nhân thọ, nếu không may bị tai nạn, thương tích bệnh tật sẽ được bảo hiểm đền bù theo điều khoản trong hợp đồng đã cam kết.
Thời gian đóng bảo hiểm ít nhất là 5 năm
Đền bù nếu khách hang không gặp rủi ro: Trong quá trình tham gia bảo hiểm nếu khách hàng không gặp rủi ro. Khi kết thúc hợp đồng khách hàng sẽ nhận được một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm đền bù theo điều khoản trong hợp đồng.

Ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đều mang ý nghĩa sự sống và ý nghĩa tiết kiệm đầu tư lâu dài đảm bảo tài chính.

1.2 Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ

Là hướng đến các đối tượng: kho vận, tàu hàng, tàu xe, cháy nổ….Được đền bù thiệt hại nếu xảy ra sự cố với những điều khoản đã ký như trong hợp đồng.
Thời gian đóng bảo hiểm dài nhất 2 năm.
Đền bù nếu khách hàng không gặp rủi ro: thì khách hàng không nhận lại được số tiền đã đóng.

Ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ

Giúp khách hàng giảm khó khăn khi hàng hóa, cơ sở, vật chất gặp rủi ro.
Điểm giống nhau của 2 loại hình bảo hiểm này là được bảo hiểm đền bủ khi xảy ra rủi ro, dù là về người hay về tài sản hợp đồng đã ký.

2. Các gói bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

2.1 Các gói Bảo hiểm nhân thọ

 • Bảo hiểm trọn đời
 • Bảo hiểm sinh kỳ
 • Bảo hiểm tử kỳ
 • Bảo hiểm hỗn hợp
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
 • Các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ khác do Chính phủ quy định

2.2 Các gói Bảo hiểm phi nhân thọ

 • Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn cá nhân con người
 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường  sông, đường sắt và đường không
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm ô tô
 • Bảo hiểm cháy, nổ
 • Bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm dân sự của chủ tầu
 • Bảo hiểm trách nhiệm chung
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
 • Bảo hiểm nông nghiệp
 • Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác do Chính phủ quy định

3. Sự giống nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều thuộc nghiệp vụ bảo hiểm do các công ty bảo hiểm cung cấp để khách hàng lựa chọn. Khi tham gia cả hai loại bảo hiểm này mà chẳng may rủi ro xảy ra, khách hàng sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại về người và tài sản quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

4. Sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Phạm vi hoạt động

Phạm vi hoạt động bảo hiểm nhân thọ

Phạm vi: Bảo hiểm con người được dựa trên mối quan hệ hôn nhân và huyết thống.
Người được thụ hưởng các quyền lợi bảo hiểm: trong trường hợp tử vong người được hưởng quyền lợi bảo hiểm không phải là nạn nhân gặp sự cố mà là người thân của họ, Vợ/chồng/con cái hoặc bất kỳ ai và người thụ hưởng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, quyền quyết định phụ thuộc vào người chủ hợp đồng bảo hiểm.

Phạm vi hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ

Phạm vi: dựa trên con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.
Người được thụ hưởng: có thể là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của sự cố.

Tính đa mục đích của bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là một chương trình hỗn hợp để thỏa mãn nhiều ước mơ và nguyện vọng khác nhau của mọi khách hàng về:

 • Giá trị tiết kiệm – đầu tư
 • Quỹ bảo vệ toàn diện liên quan đến nhiều rủi ro
 • Chương trình bảo hiểm cho bệnh hiểm nghèo – hỗ trợ nằm viện
 • Quỹ học vấn dành cho con, quỹ hưu trí tự nguyện cho bản thân khi về già,…..

Bảo hiểm phi nhân thọ đơn thuần hơn: Bồi thường cho các hậu quả của một sự cố tiêu cực không lường trước. Tham gia năm nào tính bảo hiểm năm đó và chỉ một số ít người nhận được số tiền bảo hiểm khi có rủi ro.

Bảo hiểm nhân thọ được bồi thường theo nguyên tắc khoán

Trong trường hợp tử vong, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm mất. Nhưng không thể xác định số tiền này một cách khách quan vì khái niệm giá cả không thể áp dụng cho con người. Vì tính mạng của con người là vô giá.

Nhìn chung, bảo hiểm con người sẽ dẫn đến các khoản trợ cấp khoán mà số tiền được ấn định trước và đã được tách biệt với khái niệm bồi thường. Đó là:

Nguyên tắc khoán được áp dụng cho hầu hết các loại hình bảo hiểm con người, loại trừ trường hợp hoàn trả khoản chi phí y tế, bị bệnh hoặc tai nạn. Bảo hiểm ở đây, mang tính chất bồi thường vì nhà bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm giá trị của sự chăm sóc thuộc về trách nhiệm người được bảo hiểm.

Vì vậy, nếu người tham gia bảo hiểm đã quyết định tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mệnh giá 1 tỷ đồng (chỉ cần tiết kiệm 50.000đ/ngày). Điều này có nghĩa là: nếu thật sự người tham gia bảo hiểm gặp rủi ro không mong đợi, thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả theo nguyên tắc khoán đúng với số tiền mà người tham gia bảo hiểm đã yêu cầu ban đầu là 1 tỷ đồng.

“Tử vong và sự sống” sự đối lập cùng tồn tại trong bảo hiểm nhân thọ

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ rủi ro hay không rủi ro bạn vẫn có lời. Nếu rủi ro, bạn sẽ nhận ngay một số tiền để gia đình tiếp tục duy trì và ổn định cuộc sống sau này.Còn nếu tất cả mọi sự đều ổn thỏa thì đến ngày đáo hạn hợp đồng, bạn sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã đóng công với lãi suất.

5. Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

5.1 Ý nghĩa của bảo hiểm phi nhân thọ

Khi sử dụng bảo hiểm phi nhân thọ, người dùng nhận được rất nhiều giá trị và ý nghĩa về mặt kinh tế cũng như tinh thần như sau:

– Được trợ cấp, bồi thường thiệt hại về những rủi ro, bất trắc xảy ra nằm trong phạm vi xử lý của bảo hiểm đúng với giá trị thực tế của nó. Giúp cho người dùng khắc phục được hậu quả rủi về kinh tế, đời sống và sản xuất, kinh doanh,….
Số tiền mà người sử dụng bảo hiểm phải chi trả hàng tháng được xem là nguồn quỹ lớn giúp họ có thể chi trả hoặc bồi thường cũng như là nguồn vốn sau này để phát triển kinh tế cũng như đời sống.
– Bảo hiểm thương mại được xem là nguồn đóng góp cho ngân sách và là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho những cá nhân và tổ chức sử dụng bảo hiểm; là biện pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu mức thiệt hại do rủi ro gây ra.

– Không chỉ vậy, bảo hiểm phi nhân thọ còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển về quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thông qua nhiều hoạt động về tái cơ cấu bảo hiểm. Ý nghĩa của bảo hiểm phi nhân thọ đem đến ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu tối đa tình trạng thất nghiệp trong xã hội hiện nay.
– Bảo hiểm phi nhân thọ được coi là chỗ dựa tinh thần cho người dân. Chỉ với mức phí bảo hiểm không lớn nhưng các cá nhân sẽ nhận được khoản tiền bồi thường khi không may rủi ro xảy ra. Người tham gia bảo hiểm cũng yên tâm đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia vào nhiều hoạt động của đời sống xã hội. Nếu không có rủi ro xảy ra thì phần phí bảo hiểm đã đóng góp sẽ được san sẻ cho các cá nhân không may mắn. Đây cũng chính là ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm phi nhân thọ khiến nhiều cá nhân tích cực tham gia bảo hiểm

5.2 Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ

Tinh thần thoải mái, an tâm tận hưởng cuộc sống

Bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò như tấm lá chắn của bạn trước mọi rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp bạn có tinh thần thoải mái, gạt bỏ những lo lắng để tự tin chinh phục những mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra. Bởi lẽ, bạn biết chắc chắn rằng, dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra, bảo hiểm nhân thọ sẽ luôn đồng hành bên bạn để khắc phục những rủi ro đó. 

Có trách nhiệm với chính mình

Trong cuộc sống, rủi ro là một điều không thể tránh khỏi thì điều bạn cần nhất vẫn là trụ cột tài chính để vượt qua những khó khăn, thử thách để chủ động đối phó với các tình huống xấu và bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Tham gia bảo hiểm nhân thọ chính là cách đang thể hiện trách nhiệm với chính thân thể, sinh mạng của mình. Khi đã có một khoản tiền dự phòng bạn sẽ cảm thấy tâm lý thoải mái, yên tâm thực hiện các dự định, vươn tới ước mơ của mình.

Sống có trách nhiệm với người thân trong gia đình

Nếu một người biết cách tự chăm sóc bản thân cũng như lo cho tương lai sau này của mình thì có lẽ người đó cũng sẽ làm tốt trách nhiệm của mình với người thân trong gia đình. Điều này thể hiện rất rõ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ cho người trụ cột, nếu chẳng may rủi ro xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ thay mặt người trụ cột làm tốt trách nhiệm với gia đình để các thành viên còn lại sớm ổn định cuộc sống. 

Giúp bạn giảm bớt chi tiêu lãng phí và tạo nếp sống tiết kiệm cho tương lai

Việc đóng phí định kỳ sẽ giúp bạn hình thành thói quen chi tiêu tiết kiệm. Vì không đóng phí đúng hạn, hợp đồng bảo hiểm sẽ bị chấm dứt, điều đó đồng nghĩa với việc mọi quyền lợi bảo hiểm cũng không được duy trì. Nhận thức được điều đó, bạn sẽ có trách nhiệm hơn với việc đóng phí đúng thời hạn cũng như tiết kiệm cho tương lai. Hơn nữa, nếu gắn việc tham gia bảo hiểm nhân thọ với một kế hoạch tài chính dài hạn, quan trọng như cho con đi du học, mua nhà, mua xe, chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu… bạn sẽ có thêm động lực để duy trì thói quen tiết kiệm.

Chung tay chia sẻ rủi ro trong cộng đồng

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là bạn đang đóng góp vào quỹ dự phòng tài chính của công ty bảo hiểm. Bằng việc đóng phí bảo hiểm đều đặn là bạn đang góp phần vào việc bù đắp sự mất mát cho những người không may trong cuộc sống. Đây là ý nghĩ vô cùng nhân văn mà bảo hiểm mang đến cho xã hội. Để có thể duy trì hoạt động cũng như có những khoản tiền lớn để chi trả bồi thường cho các khách hàng, các công ty bảo hiểm đã sử dụng một phần trong tổng số phí bảo hiểm thu được từ các hợp đồng bảo hiểm để đầu tư sinh lời và chi trả cho các khách hàng không may mắn. Chính vậy, việc tham gia bảo hiểm nhân thọ rát có ý nghĩa khi vừa bảo vệ chính bản thân, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế của đất nước.

MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.