Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiểm phi nhân thọ"

bảo hiểm phi nhân thọ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiểm phi nhân thọ.

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới mang lại nhiều lợi ích cho người mua bảo hiểm và nạn nhân khi không may gặp tai nạn do xe cơ giới gây ra. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quy định của pháp luật về hoạt động tái bảo hiểm

Quy định của pháp luật về hoạt động tái bảo hiểm
Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm; Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất; Giám định tổn thất; Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường.... Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về hoạt động tái bảo hiểm.

Quy định của pháp luật về hoa hồng đại lý bảo hiểm

Quy định của pháp luật về hoa hồng đại lý bảo hiểm
Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hãy cùng tìm hiểu quy định về hoa hồng đại lý bảo hiểm.

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có bắt buộc phải có Ban Kiểm soát không?

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có bắt buộc phải có Ban Kiểm soát không?
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm. Vậy, tổ chức bảo hiểm tương hỗ có cần thành lập Ban kiểm soát không?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thủ tục thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Thưa luật sư, cho tôi hỏi pháp luật quy định như nào về điều kiện thành lập công ty môi giới bảo hiểm? Trình tự, thủ tục thành lập ra sao? Mong luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp bảo hiểm

Kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp bảo hiểm
Tổ chức kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm với lĩnh vực kinh doanh đặc thù và chứa đựng nhiều rủi ro.

Bản chất và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ

Bản chất và ý nghĩa của bảo hiểm  nhân thọ
Nhân thọ là tuổi thọ của con người, nên bạn cũng dễ dàng đoán ra bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm cho tính mạng và tuổi thọ con người và thường có thời hạn dài lâu Bảo hiểm sinh ra với mục đích chính là bảo vệ tiền của bạn. Vậy bảo hiểm nhân thọ được quy định như thế nào?

Bảo hiểm phi nhân thọ quy định như thế nào?

Bảo hiểm phi nhân thọ quy định như thế nào?
Bảo hiểm phi nhân thọ là một chính sách bảo hiểm để bảo vệ một cá nhân khỏi những tổn thất và thiệt hại khác với những gì được bảo hiểm nhân thọ chi trả. Các rủi ro được bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: mất mát tài sản trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại do cá nhân gây ra đối với bên thứ ba

Bảo hiểm nông nghiệp là gì? Trách nhiệm của các bên trong giao kết thực hiện hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm nông nghiệp là gì? Trách nhiệm của các bên trong giao kết thực hiện hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp
Bảo hiểm nông nghiệp là gì? Hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp được quy định như thế nào? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trách nhiệm của các bên trong giao kết thực hiện hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp? Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp cụ thể trong bài viết dưới đây:

Điều kiện doanh nghiệp bảo hiểm triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp là gì?

Điều kiện doanh nghiệp bảo hiểm triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp là gì?
Chính sách hỗ tợ bảo hiểm nông nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các nhà đầu tư vào nông thôn, tạo điều kiện cho vùng nông thôn ngày càng phát triển. Bài viết trình bày quy định về điều kiện doanh nghiệp bảo hiểm được triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.