Luat Minh Khue

Bản luận cứ bào chữa

Bản luận cứ bào chữa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bản luận cứ bào chữa

Bản luận cứ bào chữa vụ án hình sự “Mua bán chất ma túy”

Bản luận cứ bào chữa vụ án hình sự “Mua bán chất ma túy”
Kính thưa Quí Toà, Viện Kiểm Sát Nhân dân TP.HCM đã truy tố bị cáo N (tự N ca sĩ), sinh năm 1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thường trú tại — đường C, phường 05, quận T. Quốc tịch Việt Nam, trình độ văn hoá 9/12. Nghề nghiệp: ca hát tụ điểm chưa ổn định. Tiền án tiền sự : không.