bất khả xâm phạm

Bài tư vấn về chủ đề bất khả xâm phạm

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì? Nội dung gồm?

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì? Nội dung gồm?
Từ trước đến nay chúng ta đều công nhận và đã được luật hóa trong Hiến pháp 2013 rằng mọi công dân đều có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Vậy cụ thể quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được thể hiện như thế nào và có trường hợp nào ngoại lệ không? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của cá nhân - quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng

Quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của cá nhân - quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng
Tính mạng, sức khỏe, thân thể của cá nhân là những yếu tố quan trọng hàng đầu và vô giá đối với mỗi người là quyền nhân thân cơ bản, được ưu tiên quan tâm và bảo vệ từ phía Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm danh dự và nhân phẩm

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm danh dự và nhân phẩm
Quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm là một trong những quyền cơ bản của con người, quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp các văn bản pháp luật của Việt Nam cũng như được công nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới

Đời sống riêng tư là gì? Bí mật cá nhân, bí mật gia đình là gì? Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Đời sống riêng tư là gì? Bí mật cá nhân, bí mật gia đình là gì? Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình
Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình không những được ghi nhận trong các Công ước quốc tế về quyền con người, mà mỗi quốc gia thành viên đều phải tuân thủ thực hiện những nguyên tắc cơ bản trong việc bảo vệ quyền con người tại quốc gia thành viên
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng