Luật sư tư vấn về chủ đề "cá nhân chết"

cá nhân chết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cá nhân chết.

Giải quyết quyền sử dụng đất khi cá nhân chết mà không để lại di chúc ?

Giải quyết quyền sử dụng đất khi cá nhân chết mà không để lại di chúc ?
Chào luật Minh Khuê, em có câu hỏi muốn được giải đáp: năm 1990, ông A được UBND huyện giao 500m2 đất ở, được cấp GCNQSDĐ. Năm 2006, ông A chết: không để lại di chúc, ông A chỉ còn người con trai là B đang sống tại Pháp, đã nhập quốc tịch ở Pháp không có nhu cầu sinh sống tại VN. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết 500m2 đất ở như sau