Luật sư tư vấn về chủ đề "cách mạng khoa học"

cách mạng khoa học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách mạng khoa học.

Tìm hiểu về cách mạng tháng Mười Nga 1917 ?

Tìm hiểu về cách mạng tháng Mười Nga 1917 ?
Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do giai cấp vô sản Nga liên minh với giai cấp nông dân nghèo và binh lính tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvich đứng đầu là V.I. Lênin, đã lật đổ chính phủ lâm thời và nền thống trị của giai cấp địa chủ quý tộc và giai cấp tư sản.

Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học

Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học
Tên sách: Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học Tác giả: Thomas Kuhn Dịch giả: Chu Lan Đình NXB: Tri thức Năm xuất bản: 2008 Khổ sách: 12x20 cm Số trang: 421