Luật sư tư vấn về chủ đề "căn cứ pháp luật"

căn cứ pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề căn cứ pháp luật.

Căn cứ để khởi tố vụ án hình sự mới nhất

Căn cứ để khởi tố vụ án hình sự mới nhất
Khi có được thông tin về tội phạm do các phương tiện thông tin đại chúng đưa, thì các cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành kiểm tra, xác minh để kết luận có dấu hiệu tội phạm hay không, làm căn cứ khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự.

Lý luận về cơ sở giáo dục trong pháp luật của chính thể Quân chủ.

Lý luận về cơ sở giáo dục trong pháp luật của chính thể Quân chủ.
Các điều luật về giáo dục là những điều tiếp nhận đầu tiên của chúng ta. Vì giáo dục là chuẩn bị cho chúng ta làm người công dân, và khiến cho mỗi gia đình riêng lẻ cũng phải được cai quản theo kế hoạch của "đại gia đình" toàn dân. Vậy, thể chế chính trị ảnh hưởng đến giáo dục như thế nào?

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật được quy định như thế nào trong pháp luật dân sự?

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật được quy định như thế nào trong pháp luật dân sự?
Xin chào Luật Minh Khuê, Em có câu hỏi xin được giải đáp : Cho em hỏi Bộ luật dân sự có ghi người chiếm hữu hợp pháp Vậy người chiếm hữu hợp pháp là: - người chiếm hữu có căn cứ pháp luật - người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình. Vậy người chiếm hữu trái pháp luật là: người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật và không ngay tình.