Luật sư tư vấn về chủ đề "chữ viết"

chữ viết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chữ viết.

Quy định về Phương tiện quảng cáo, tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo và yêu cầu đối với nội dung quảng cáo

Quy định về Phương tiện quảng cáo, tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo và yêu cầu đối với nội dung quảng cáo
Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.