Luat Minh Khue

Chuyên đề nghiên cứu

Chuyên đề nghiên cứu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chuyên đề nghiên cứu.

Lựa chọn xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh THCS

Lựa chọn xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh THCS
Chuyên đề tư vấn tâm lý là những vấn đề liên quan đến đời sống tâm lý học sinh được giáo viên xây dựng, lựa chọn có hệ thống để hướng dẫn học sinh tìm hiểu, thảo luận, thực hành từ đó giúp học sinh nâng cao hiểu biết về vấn đề đó. Lựa chọn xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh THCS như thế nào sẽ được Luật Minh Khuê giải đáp trong bài viết dưới đây.

Chuyên đề nghiên cứu: Thị trường Bất động sản tại Việt Nam

Chuyên đề nghiên cứu: Thị trường Bất động sản tại Việt Nam
Thị trường bất động sản là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn ở nước ta. Quá trình phát triển nền kinh tế thị trường cho thấy vai trò, đóng góp của thị trường bất động sản trong nền kinh tế quốc dân, trong đời sống của từng gia đình và sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với quá trình phát triển thị trường bất động sản trong hệ thống đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế.

Chuyên đề nghiên cứu: Đầu tư bất động sản

Chuyên đề nghiên cứu: Đầu tư bất động sản
Đầu tư bất động sản là một trong những hướng đầu tư lớn trong cơ cấu thị trường đầu tư. Khi lựa chọn đầu tư người ta cân nhắc giữa các hướng sau đây: mua cổ phiếu của các công ty; mua các trái phiếu với lãi suất cố định và đầu tư bất động sản. Việc cân nhắc một hoạt động đầu tư được tiến hành dựa trên cơ sở các tiêu chí phản ánh chất lượng của hoạt động đầu tư.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng