Luật sư tư vấn về chủ đề "Chuyên đề nghiên cứu"

Chuyên đề nghiên cứu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chuyên đề nghiên cứu.

Sinh hoạt chuyên đề là gì? Hướng dẫn tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề hiệu quả

Sinh hoạt chuyên đề là gì? Hướng dẫn tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề hiệu quả
"Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt". Chính vì lẽ đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có sinh hoạt chuyên đề cũng được coi là yếu tố giúp cho vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao. Để hiểu rõ về "Sinh hoạt chuyên đề là gì? Hướng dẫn tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề hiệu quả", kính mới bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

Chuyên đề nghiên cứu: Thị trường Bất động sản tại Việt Nam

Chuyên đề nghiên cứu: Thị trường Bất động sản tại Việt Nam
Thị trường bất động sản là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn ở nước ta. Quá trình phát triển nền kinh tế thị trường cho thấy vai trò, đóng góp của thị trường bất động sản trong nền kinh tế quốc dân, trong đời sống của từng gia đình và sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với quá trình phát triển thị trường bất động sản trong hệ thống đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế.

Chuyên đề nghiên cứu: Đầu tư bất động sản

Chuyên đề nghiên cứu: Đầu tư bất động sản
Đầu tư bất động sản là một trong những hướng đầu tư lớn trong cơ cấu thị trường đầu tư. Khi lựa chọn đầu tư người ta cân nhắc giữa các hướng sau đây: mua cổ phiếu của các công ty; mua các trái phiếu với lãi suất cố định và đầu tư bất động sản. Việc cân nhắc một hoạt động đầu tư được tiến hành dựa trên cơ sở các tiêu chí phản ánh chất lượng của hoạt động đầu tư.