Công ty đối nhân

Bài tư vấn về chủ đề Công ty đối nhân

Công ty đối nhân là gì? Đặc điểm, phân loại công ty đối nhân

Công ty đối nhân là gì? Đặc điểm, phân loại công ty đối nhân
Công ty đối nhân là loại hình công ty được thành lập và hoạt động dựa trên sự tin cậy của các thành viên về nhân thân, sự góp vốn chỉ là thứ yếu. Công ty đối nhân có đặc điểm quan trọng là không có sự tách bạch về tài sản cá nhân các thành viên và tài sản của công ty.

Quy định của pháp luật về công ty đối nhân

Quy định của pháp luật về công ty đối nhân
Việc chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp khi thành lập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự phát triển định hướng của doanh nghiệp. Vậy công ty đối nhân là gì,có đặc điểm như thế nào, quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty quy định ra sao

Các quyết định tập thể trong công ty đối nhân

Các quyết định tập thể trong công ty đối nhân
Các thành viên được mời thảo luận khi cần ra một quyết định về các vấn đề vượt quá các quyền hạn của những người quản lý và ngoài ra ít nhất mỗi năm một lần để phê chuẩn quyết toán .Vậy những quy định về quyết đinh tâp thể trong công ty đối nhân thể hiện như thế nào ?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng